CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

September 2014 blogové príspevky (18)

Triblavinská cesta - reminiscencie alebo nočná mora?

V Anonymke sa objavil odkaz na diskusný príspevok diskutéra AEROwalker k situácii okolo označenia prekážky, ktorou bolo 24.7. 2012 realizované prerušenie priechodnosti Triblavinskej cesty. Aj keď som na ten diskusný príspevok operatívne vtedy zareagoval, síce s ohľadom na vtedajšiu hektickú dobu nereagoval priamo v diskusii, ale v samostatnom článku "Označenie nepriechodnosti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 30, 2014 o 12:00pm — Žiadne komentáre

Budeme mať dosť vlastného plynu?

Neviem a ani som nikdy nemal podnikateľské ambície to vedieť.

Ale "niekto" mal v rámci jeho snahy o zaujatie pozornosti zo strany obyvateľov Ch. Grobu nejakou "interesantnou" záležitosťou potrebu postaviť ma do polohy subjektu, ktorý "ťahá za nitky pri rozhodovaní o biznise v rámci prieskumu pre NAFTA, a.s."

Týmto článkom sledujem to, aby som verejnosti z určitých dôvodov dokázal, že si tie "konšpiračné" teórie o sprisahaní medzi…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 30, 2014 o 8:30am — Žiadne komentáre

Stručná náhrada záznamu z OcZ.

Z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob dňa 25.9. 2014 už pán Kolčák nerobil video - záznam a preto uvediem aspoň krátku informáciu, ktorá bude trošku dopĺňať informáciu z web stránky obce Ch. Grob, v ktorej "Vedenie obce plní uznesenie č. 84/2014 o zámere výstavby základnej školy".

Považujem v…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 28, 2014 o 12:17pm — Žiadne komentáre

Dvakrát meraj, raz strihaj! Alebo rež!

Práve takto by asi bolo najvhodnejšie aktuálne zareagovať, resp. ohodnotiť laické pokusy pána Jozefa Tinku a aj môjho osobného pokusu, publikovaných na www.chorvatania.sk k problematike údajného trvania právneho titulu pre užívanie lokality ihriska v časti Čierna Voda Telovýchovnou jednotou Elán Čierna Voda.

Aktuálne myslím to, že obec Chorvátsky Grob splnila svoj záväzok voči občanom ohľadne informovania o vývoji v plnení Uznesenia OcZ obce č.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 27, 2014 o 2:00am — Žiadne komentáre

Novým majiteľom www.chorvatania.sk je MCST, a.s. - tu sú dôvody.

Vážení obyvatelia obce Chorvátsky Grob.

Včera som opäť trpezlivo až do 20:30 hod. sedel na rokovaní OcZ obce Ch. Grob, aby som spolu s ďalšími celkom 4 občanmi pomohol rozvadeným poslancom dospieť aspoň k nejakému riešeniu niektorých dôležitých úloh obce pre jej obyvateľov, a to vrátane nájdenia riešenia pre zachovanie šance pre získanie dotácie na školu.

Keď som prišiel dnes 26.9. 2014 ráno do firmy s cieľom dokončiť jeden naozaj dôležitý materiál som po krátkej porade s…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 26, 2014 o 4:00pm — Žiadne komentáre

Pán Jozef Tinka je "useful idiot".

A ešte tomu aj chrapúň rovnakého zrna, ako je pán Peter Matula.

Definícia "useful idiot"je podľa Wikipédie tu.

No a význam slova chrapúň vysvetlím na tom, že aj pán Jozef Tinka permanentne útočí na moju osobu na FB stránke Obec Chorvátsky Grob aj napriek tomu že vie o tom, že sa tam nemôžem brániť. Naviac pri tých útokoch vytvára nezmyselné a nepravdivé konštrukcie s úmyslom poškodiť meno…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 26, 2014 o 12:00pm — Žiadne komentáre

Právny "exkurz" pre pána Matulu.

Na FB Obec Chorvátsky Grob prebehla diskusia na tému, prečo ešte obec Ch. Grob nezverejnila zoznam kandidátov do komunálnych volieb.

Pán Matula sa snažil "vyškoliť" pána Hrivnáka a aj právnikov OÚ z toho, že keď zverejnili mestá médiám mená a počty kandidátov na primátorov, že či porušili nejaký zákon, keď obec tvrdí niečo o dodržaní zákonného postupu.

Mám taký pocit, presnejšie je to už presvedčenie, že pán Peter Matula nemá dostatočne vyvinutý zmysel pre detaily a v tejto…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 25, 2014 o 11:22am — Žiadne komentáre

Začiatok volebnej kampane vymedzil pán Tinka.

Bol som upozornený na príspevok pána Tinku na FB stránke Obec Chorvátsky Grob, ktorý obsahuje aj obrázok z bývalej verzie Projektu PROMCEN. Dostalo som aj link na ten príspevok, ktorý som obratom uverejnil v sekcii Anonymka. Po odoslaní príspevku som však zistil, že ten link funguje iba pre členov uzavretej skupiny FB Obec Chorvátsky Grob. 

Preto uvádzam text príspevku pána Tinku aj s týmto…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 23, 2014 o 5:33pm — Žiadne komentáre

Pán Tinka, starosta a aj poslanci musia aspoň poznať zákon!

Hneď v úvode sa priznám, že sa cítim ako trafená hus a preto idem "gágať".

Dnes na FB obce Ch. Grob pán Jozef Tinka oznámil, že na základe uplatnenia svojho práva byť volený "sa zaregistroval do komunálnych volieb".

Opomeniem teraz tú skutočnosť, že vo svetle tejto "oznámenej" skutočnosti strácajú akúkoľvek dôveru všetky argumenty pána Tinku a ďalších z Magálovej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 19, 2014 o 4:30pm — Žiadne komentáre

Mimoriadna situácia trvá ....

A útoky "Magálových trollov sú stále intenzívnejšie. Ktovie prečo? Žeby to už vedeli?

Že by im "niekto" zase vyniesol časti nejakého listu MCST, a.s., určeného obci, pričom im k tomu pridal ten správny komentár?

Preto musím rýchlo dať von niekoľko oficiálnych a aj objektívnych správ (ak teda tí "trollovia" poznajú význam slova objektívny).

1.

S ohľadom na to, že sa blíži uplynutie lehoty 40 dní pre vyriešenie 7 podmienok pre obec Ch. Grob od iných Magálových…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 18, 2014 o 11:26pm — Žiadne komentáre

Horľavý plyn v Chorvátskom Grobe!

Áno, možno je cca 0,64 % v prieskumnom území Trnava (tvoria ho Bratislavský a Trnavský kraj).

A aj to iba vtedy, keď to v rámci svojho vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu zistí NAFTA, a.s. Bratislava, ktorá to bude realizovať podľa tohto Rozhodnutie-MZPSR-25022014.PDF.

Keďže som na základe nejakých "rečí" musel aj ľuďom z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 18, 2014 o 5:26pm — Žiadne komentáre

Kto je tu udavač a klamár?

So železnou pravidelnosťou ma vždy, keď ide o riešenie nejakého sporu s účasťou pánov Slavomír Magál a/alebo Jozef Čambal (pričom mojej osoby Štefan Sládeček sa to ani nemusí priamo dotýkať), sa v sekcii Anonymka a kedysi aj na FB stránke Obec Ch. Grob začnú objavovať príspevky rôznych prívržencov spomínaných pánov.

Nebolo tomu inak ani teraz, keď sa "rozhorel" konflikt medzi obcou Ch. Grob a neoprávnenými užívateľmi lokality okolo futbalového ihriska na Čiernej Vode, za ktorý som…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 13, 2014 o 8:59pm — Žiadne komentáre

Prvá malá úvaha aneb "malá udavačská kravina".

Pred pár hodinami som uverejnil článok "Nejaké info k analýze do 40 dní", kde boli uvedené iba informácie o časti podkladov, získaných na základe žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré sa týkajú podmienky č. 5. z uznesenia OcZ obce Ch. Grob č. 82/2014, týkajúceho sa výstavby kontajnerovej školy na ihrisku na Čiernej Vode.

Jednak som vtedy nemal veľa…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 12, 2014 o 6:30pm — Žiadne komentáre

Nejaké info k analýze do 40 dní.

Na rokovaní OcZ dňa 25.8. 2014 bolo prijaté uznesenie č. 82/2014, ktoré v bode 5. obsahovalo aj podmienku, resp. požiadavku OcZ, aby zástupkyňa starostu obce poslancom OcZ v písomnej forme predložila právnu analýzu nezávislej advokátskej kancelárie, ktorej predmetom bude posúdenie, či realizácii projektu podľa bodu A. tohto uznesenia nebránia oprávnené nároky iných subjektov.

Vyžiadal som si na základe zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám od obce…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 12, 2014 o 10:04am — Žiadne komentáre

Záznam z rokovania obecného zastupiteľstva 04.09.2014

Prvá časť

Prestávka

Druhá časť

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 5, 2014 o 10:53am — Žiadne komentáre

Naozaj ide o školu a nie o Sládečka alebo Magála!

Aj v tejto ďalšej slabšej "férovkovej" rane chcem iba poukázať na zahmlievanie skutočnosti zo strany pánov Jozef Tinka a Slavomír Magál, resp. aj od ich podporovateľov v anonymke, ktorá bude zrejme nasledovať aj po tomto krátkom článku.

Keď sa v Anonymke tu na www.chorvatania.sk a aj na FB obce Chorvátsky Grob, spravovanom ex-prednostom OÚ obce Ch. Grob pánom Petrom Matulom, objavilo pred a aj po akcii vypratania ihriska v Čiernej Vode objavilo…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 3, 2014 o 6:23pm — Žiadne komentáre

Nie spory a rozdeľovanie obce ale spolupráca a spoločný rozvoj!

Predkladám verejnosti opäť jeden z dlhších článkov, ale rokovanie OcZ 25.8. 2014 a obsah čísla 3/2014 nedajú inak.

Na rokovaní OcZ dňa 25.8.2014 sa v jeho závere venovali poslanci pomerne dlho problému práva na vyjadrenie názoru poslancov za OcZ zo starej časti obce Ch. Grob k vyjadreniam zastupujúcej starostky ohľadne ich konania, uverejnených v čísle 2/2014 obecného časopisu Chorvatan.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 3, 2014 o 5:30pm — Žiadne komentáre

Právna analýza pre pána Tinku je asi výmysel alebo omyl!

V tejto takej slabšej "férovkovej" tretej rane sa chcem vrátiť k takmer právnej analýze, ktorú tu na www.chorvatania.sk a aj na FB obce Chorvátsky Grob uverejnil pán Jozef Tinka v článku "PRÁVNA ANALÝZA „MAGÁLOVHO IHRISKA“ A – AKO RÝCHLO POSTAVIŤ ŠKOLU".

Ešte pred jeho prečítaním som sa na základe…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa September 1, 2014 o 11:28pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby