CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Výzva ku verejnému prerokovaniu situácie na Triblavinskej ceste.

Spoločnosť MCST, a.s. dnes večer mailom a zajtra doručením na OÚ Ch. Grob alebo odoslaním poštou odošle vedeniu obce Ch. Grob a aj poslancom obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob výzvu k uskutočneniu verejného prerokovania možných riešení vývoja situácie na Triblavinskej ceste.

Pôjde o výzvu v nasledovnom znení Vyzva_MCST_1641504_TRBC.pdf

Spoločnosť MCST, a.s. sa na jednej strane ospravedlňuje za komplikácie, ktoré boli obyvateľom časti Čierna Voda spôsobené jej konaním v duchu rozhodnutí obce Ch. Grob, ale zároveň obyvateľom tejto časti obce spoločnosť MCST, a.s. ďakuje za doteraz prejavenú vôľu posúdiť argumenty MCST, a.s. o situácii na Triblavinskej ceste a vopred im taktiež ďakuje za ich účasť na navrhovanom verejnom prerokovaní súvisiacej problematiky, vyplývajúcej zrejme zo vzájomného nepochopenia a/alebo z nepresnej interpretácie navzájom vymenených podkladov.

Spoločnosť MCST, a.s. nebude mať žiadne výhrady ani voči účasti zástupcov dotknutých orgánov a/alebo organizácií (BSK, NDS, a.s., Ministerstvo, zástupcovia vlastníkov, ...) na navrhovanom verejnom prerokovaní problematiky TRBC.

Počet zobrazení: 369

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby