CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vitajte!

Táto stránka poskytuje možnosť komentovať dianie v obci a prezentovať vlastné názory. Nepodlieha cenzúre žiadnej osoby ani organizácie (vrátane zoskupení a združení).
Začnite ešte dnes. Vytvorte si vlastný profil, povedzte čo si myslíte, nahrajte video, pridajte fotografieinzerujte, alebo si urobte predvolebnú kampaň. 

Upozornenie:
Identitu prispievateľov nie je možné garantovať. Pre užívateľov platia nasledovné pravidlá.

Prevádzkovateľom chorvatania.sk je MCST, a.s.

Fotografie

  • Pridať fotografie
  • Zobraziť všetko
 

Blogové príspevky

Video z rokovania OcZ 03.12.2019

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na Január 15, 2020 o 1:23am

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 17:00 hod.

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na Január 15, 2020 o 1:23am

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 19:30 hod.

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na Január 15, 2020 o 1:22am

Video z rokovania OcZ 02.10.2019

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na Október 14, 2019 o 11:00am

Video z rokovania OcZ 24.09.2019

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na Október 8, 2019 o 2:25am

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

Uverejnené používateľom Ferdinand Kolčák na August 9, 2019 o 2:01am

Facebook - Anonymka - Blog - Anonymka

Uverejnené používateľom Štefan Sládeček na August 4, 2019 o 1:29pm

Odpovede na otázky ku ČS PHM - pokračovanie 2. časť

Uverejnené používateľom Štefan Sládeček na Júl 24, 2019 o 2:56pm

Odpovede na otázky ku ČS PHM - pokračovanie 1. časť.

Uverejnené používateľom Štefan Sládeček na Júl 24, 2019 o 12:00am

Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V.

Uverejnené používateľom Štefan Sládeček na Jún 30, 2019 o 2:00pm

Videá

  • Pridať videá
  • Zobraziť všetko

SME.SK - Správy z regiónov Bratislava, Pezinok a Senec

Posledná aktivita

Blogové príspevky používateľa Ferdinand Kolčák
Jan 15
Používateľ Som dochodca, zijem tu 11 rokov. je odteraz členom skupiny CHORVATANIA
Nov 12, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 02.10.2019

1. Schválenie programu18. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2019 19. Návrh doplnenie kontrolnej činnosti HK na II polrok 2019 20. Správa o kontrole zákonnosti výšky príjmu starostu obce a jeho zástupcov za…Zobraziť viac
Okt 14, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 24.09.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Vystúpenie občanov3. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.72/2004 zo dňa 17.12.20044. Návrh uznesenia spoluúčasť…Zobraziť viac
Okt 8, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

1. Úvod 2. Vystúpenie občanov 3. Petícia proti výstavbe ČSPH PROMCEN 4. Zmena indikatívnej žiadosti o dotáciu 5. Návrh VZN o zrušení VZN č.6/2019 6. Zámenná zmluva MCST, a.s. 7. Návrh VZN výška príspevkov pre školy a školské zariadenia 8.…Zobraziť viac
Aug 9, 2019
Používateľ BRANIK BREZULA je odteraz členom skupiny CHORVATANIA
Aug 6, 2019
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Facebook - Anonymka - Blog - Anonymka

Včera mi bola na Anonymke adresovaná otázka citujem "Ktorá poslankyňa to bola p. Sládeček?". Venoval som sa vtedy niečomu inému a nemal som ani prístup ku všetkým textom, tak som iba krátko zareagoval, že nerozumiem, k čomu to je otázka.  Dnes k…Zobraziť viac
Aug 4, 2019
Blogové príspevky používateľa Štefan Sládeček
Júl 24, 2019
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Vysvetlenie odmietnutia námestia v centrálnej zóne Č.V.

Počas návratu z dovolenky som cez mobil zaregistroval, že som bol poslankyňou Michálkovou označený v prvom diskusnom príspevku ku statusu pani Ivany Volekovej v skupine Chorvátsky Grob – občianska komunita, a to konkrétne v tomto…Zobraziť viac
Jún 30, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu 2. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku obce3. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 20184. Prenájom…Zobraziť viac
Jún 20, 2019
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Ku využívaniu chodníka po Vajnorskej ulici.

Zasadnutie OcZ obce Ch. Grob malo vo svojom programe dva body, týkajúce sa spoločnosti MCST, a.s. Po zhliadnutí zverejnených záznamov jednotlivých bodov som v článku…Zobraziť viac
Jún 2, 2019
Používateľ Anton Tichý je odteraz členom skupiny CHORVATANIA
Máj 29, 2019
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Kauza rozšírenia Jelšovej ulice - podmienky MCST, a.s.

Po zverejnení záznamov zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob a zhliadnutí priebehu prvých dvoch bodov som za spoločnosť MCST, a.s. zareagoval pomerne ostrým vyjadrením voči vyjadreniam a/alebo aj spôsobu prezentovania niektorých, podľa môjho hodnotiaceho…Zobraziť viac
Máj 29, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na voľbu 3 členov návrhovej komisie, voľba 2 overovateľov uznesení a zápisnice z rokovania, schválenie návrhu programu rokovania2. Zámer rozšírenia križovatky ulíc Jelšová a Vajnorská na…Zobraziť viac
Máj 28, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Chorvátsky Grob3. Návrh Všeobecne…Zobraziť viac
Apr 18, 2019

Fórum

Kanalizácia

Vymedzenie problémov, návrhy riešení, diskusia.

1 diskusné(-ých) príspevky(-ov)

Školstvo (ZŠ, MŠ, Detské centrá, ....)

Vymedzenie problémov, návrhy riešení, diskusia.

1 diskusné(-ých) príspevky(-ov)

Doprava v obci

Vymedzenie problémov, návrhy riešení, diskusia

1 diskusné(-ých) príspevky(-ov)

Občianska vybavenosťa služby občanom

Vymedzenie problémov, návrhy riešení, diskusia

0 diskusné(-ých) príspevky(-ov)

Zmeny a doplnky ÚPN-O

Vymedzenie problémov, návrhy riešení, diskusia

1 diskusné(-ých) príspevky(-ov)

 
 
 

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby