CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Informácie z OcZ

V tejto sekcii budú uverejňované informácie o dianí na pôde Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (OcZ obce Ch. Grob).

▪ 25.01.2016 Dôvody vzniku sekcie "Informácie z OcZ"
▪ 25.01.2016 Uznesenia OcZ z 19.1. 2016, týkajúce sa MCST, a.s.
▪ 28.01.2016 Zápisnica zo stretnutia poslancov OcZ, konaného dňa 22.12.2015
 

Zápisnica spoločného zasadnutia komisií spolu s výzvou starostovi obce zo dňa 12.01.2016

▪ 28.01.2016 Interpelácie na starostu obce (zo dňa 19.01.2016)
▪ 20.02.2016 Odpoveď starostu na interpelácie (zo dňa 19.01.2016)
▪ 09.03.2016 Uznesenia zo zasadnutia OcZ zo dňa 16.02.2016
 

Zápisnica zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob dňa 16.02.2016

▪ 10.03.2016 Verejná odpoveď poslankyne Dany Michálkovej na nezodpovedané interpelácie starostom obce
▪ 18.03.2016 Zverejnenie sprievodného listu a jeho prílohy na základe žiadosti poslankyne V. Vydrovej
▪ 20.03.2016 Zverejnenie listu na Ministerstvo dopravy SR na základe žiadosti poslankyne V. Vydrovej
▪ 05.04.2016 Zverejnenie zápisnice z Komisie školskej, kultúrnej a vzťahy s verejnosťou na základe žiadosti poslankyne V. Vydrovej
▪ 05.04.2016 Zverejnenie zápisnice z Komisie finančno-investičnej, sociálnej a dotácií na základe žiadosti poslankyne V. Vydrovej
▪ 26.04.2016 Informácie z kontroly pokladne obce hlavným kontrolórom obce
▪ 30.04.2016 Protokol z kontroly pokladne obce hlavným kontrolórom obce
▪ 09.05.2016 Zverejnenie Žaloby, Návrhu na nariadenie predbežného opatrenia a Uznesenia Okresného súdu BA III
▪ 03.06.2016 Uverejnenie oznamu o zasadnutí školskej komisie dňa 06.06.2016
▪ 06.09.2016 Zverejnenie zápisnice z rokovania Komisie na výstavbu škôl a školských zariadení v obci Chorvátsky Grob
▪ 08.09.2016 Zverejnenie reakcie Komisie pre miestne referendum na hlasovanie a sčítanie hlasov k doručenému protestu prokurátora
▪ 05.10.2016 Zverejnenie stanoviska poslancov ku schvaľovaniu záverečného účtu obce Ch. Grob za rok 2015
▪ 08.12.2016 Zverejnenie otvoreného listu starostovi obce
▪ 02.02.2017 Zverejnenie žiadosti o usmernenie a listu z Ministerstva vnútra SR s odpoveďou
▪ 11.10.2017 Zverejnenie Odpovede na stanovisko starostu obce Ch. Grob s prílohami, materiálov ku zasadnutiu školskej komisie a žiadosti o zvolanie zasadnutia OcZ

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby