CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Dôvody pre vytvorenie možnosti informovať o dianí v OcZ.

Spoločnosť MCST, a.s. ako majiteľ komunitného webu www.chorvatania.sk prijala rozhodnutie vytvoriť na tejto platforme priestor pre uverejňovanie informácií z rokovaní poslancov Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob (OcZ obce Ch. Grob).

Dôvodom je v prvom rade skutočnosť, že na zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 19.1. 2016 boli všetci prítomní informovaní jednak o vzniku komisie pre zisťovanie informácií o podmienkach realizácie komplexu ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda, ale zároveň odzneli aj informácie o predložení viacerých otázok poslancami na starostu obce, ktoré sa podľa obsahu interpelácií v dosť veľkej miere týkajú aj spoločnosti MCST, a.s. a projektu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN.

V ostatných mesiacoch boli ku dianiu okolo realizácie komplexu  ZŠ s MŠ v časti Čierna Voda prezentované viaceré protichodné informácie, ktoré vyvolali pomerne ostré výmeny názorov na známych internetových stránkach, pričom na stránke obce boli prezentované iba niektoré oficiálne informácie. 

Oficiálne stanoviská MCST, a.s. až na výnimky uverejňované neboli a v ostatných mesiacoch neboli obcou uverejňované ani materiály ku niektorým bodom programu zasadnutia OcZ. Preto som sa do vyššie spomínaných diskusií po 1.12. 2015 snažil nezapájať, ale na základe záverov zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob zo dňa 1.12. 2015 som sa spoločne s COOP Jednota a ďalšími partnermi vo vzťahu ku aktivitám v obci Ch. Grob sústredil na riešenie splnenie podmienok pre výstavbu supermarketu COOP Jednota a tým aj výstavbu I. etapy OK Vajnorská.

Keď však odzneli na OcZ obce Ch. Grob vyššie spomínané informácie o komisii a aj o otázkach poslancov na starostu obce, tak som sa už na rokovaní OcZ obrátil na poslancov s výzvou, aby mi poskytli informácie, ktoré sa v rámci rozhodnutí poslancov týkajú aj MCST, a.s. a na základe ktorých má MCST, a.s. vykonať nejaké činnosti, resp. splniť nejaké záväzky. Časť týchto informácií od poslancov OcZ, členov návrhovej komisie, tvorí druhý príspevok z prostredia OcZ Obce Ch. Grob v novozriadenej sekcii "Informácie z OcZ".

O možnosti uverejňovania informácií v tejto sekcii boli informovaní poslanci OcZ obce Ch. Grob, pričom im bol prezentovaný aj postup, ktorým môžu dosiahnuť uverejnenie materiálov z prostredia OcZ, resp. o konaní poslancov.

Počet zobrazení: 381

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby