CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk - tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Priatelia osoby Štefan Sládeček

  • Admin
  • Jakub Čepko
  • Lubo Žiak
  • Ferdinand Kolčák

Diskusie používateľa Štefan Sládeček

Prečo vlastne Zmeny a doplnky ÚPN-O.

Z faktov, zverejnených na pôvodnej web stránke obce Chorvátsky Grob vyplýva, že M. Marynčák ihneď po svojom nástupe do funkcie si dňa 20.12. 2010 (už počas druhej časti ustanovujúceho zasadnutia OcZ…Pokračovať

Začal(/a) (Nov 23, 2014)

Doprava - ako si jej riešenie predstavuje víťazná zostava "Moderná obec"?
2 odpovede(-í) 

Aj pre vymedzenie diskusných tém pre oblasť dopravy bude správne uviesť, ako si svoje úlohy, resp. ciele pre túto oblasť verejného života vo svojom programe predstavovalo volebné zoskupenie "Moderná…Pokračovať

Začal túto diskusiu. Posledná odpoveď od používateľa Štefan Sládeček Dec 6, 2014.

Ako na kanalizáciu?
2 odpovede(-í) 

Tento príspevok má slúžiť iba pre vymedzenie možného pohľadu na riešenie problémov s kanalizáciou, ktorý som kedysi popísal v článku…Pokračovať

Značky: voda, dažďová, kanalizácia

Začal túto diskusiu. Posledná odpoveď od používateľa Július Kolenič Dec 6, 2014.

 

Profil: Štefan Sládeček

Posledná aktivita

Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Informácia o kontrole ÚVO a súvislosti z Anonymky.

Dňa 8.12. 2017 boli najskôr na FB stránka Chorvátsky Grob - občianska komunita a potom aj v sekcii Anonymka uverejnené príspevky poslankyne Vydrovej o výsledkoch kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), týkajúcej sa VO pre obstarávanie zhotoviteľa ZŠ s MŠ v JA.Nakoľko aj na FB a aj v rámci Anonymky tie informácie pôjdu do "spodnejších šuplíkov", tak som sa najmä s ohľadom na reakcie v Anonymke rozhodol urobiť dokumentáciu tejto etapy vývoja diania v obci tým, že v tomto blogu uverejním…Zobraziť viac
Dec 10, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Rekapitulácia faktov ku legalizácii Triblavinskej cesty

Rekapitulácia podstatných skutočností pre posúdenie možností usporiadania/legalizácie Triblavinskej cesty – technické hľadisko ku problematike.Úlohou tohto materiálu je uviesť niektoré fakty, týkajúce sa vývoja procesu usporiadania cestnej siete v lokalite Triblavinskej cesty, súvisiaceho aj s dlhodobo odkladaním riešenia dopravnej dostupnosti minimálne v rámci obce Chorvátsky Grob (časť Čierna Voda) a aj Ivanka pri Dunaji na nadradenú cestnú sieť.1.Cestná komunikácia, dnes označovaná ako…Zobraziť viac
Dec 5, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Záznam o tom, prečo došlo ku presunu obecnej ZŠ s MŠ.

Považujem za svoje ústavné právo uverejniť aj ako súčasť celospoločenskej polemiky o údajných mafiánskych praktikách (z ktorých bol kedysi nepriamo verejne na zasadnutí OcZ obvinený aj právny zástupca MCST, a.s.) túto časť záznamu zo stretnutia starostu s poslankyňami a poslancami OcZ a zamestnancami OÚ obce Ch. Grob z 30.11. 2015, kedy sa podľa môjho názoru položil základ pre potvrdenie dovtedy pripravovaných krokov pre ohováračskú…Zobraziť viac
Sep 19, 2017
Blogové príspevky používateľa Štefan Sládeček
Sep 17, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Fakty o zákonnom stanovisku účastníka konania.

Dňa 30.8. 2017 odoslala spoločnosť MCST, a.s. nesúhlasné stanovisko účastníka konania ku zmene stavby DK Triblavina pred dokončením, ktorá bola opätovne spustená prostredníctvom verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce Chorvátsky Grob, na ktorej bolo dňa 8.8. 2017 vyvesené toto Oznámenie o začatí konania o zmene stavby DK Triblavina pred jej dokončením.Nesúhlasné stanovisko bolo predložené týmto…Zobraziť viac
Sep 1, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Vyjadrenie spolupatričnosti s obyvateľmi BD, poškodeného požiarom.

Ako prevádzkovateľ webu www.chorvatania.sk vyjadrujem spolupatričnosť obyvateľom bytového domu na Brezovej ulici v časti Čierna Voda, ktorí boli poškodení dôsledkami požiaru podkrovia ich bytového domu. Zároveň v prípade potreby ponúkam priestory v okolí objektu Sýpky v rekonštrukcii pre uloženie stavebného materiálu alebo aj pre parkovanie stavebných strojov v rámci opravy strechy.Vyjadrujem tiež poďakovanie a aj obdiv nad spolupatričnosťou obyvateľov…Zobraziť viac
Aug 6, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Vo vnímaní korupcie sa často mýlime.

Tento názov článku som si požičal zo sobotného SME (1.7. 2017), kde svoju úvahu takto, teda "Vo vnímaní korupcie sa často mýlime" nazvala pani Emília Sičáková-Beblavá. Verím, že aj ona a aj SME pochopí využitie toho názvu článku a aj uverejnenie scanu jeho obsahu, pretože okrem časových súvislostí je jednoznačne zrejmé aj  prepojenie cieľov konania autorky článku a autora tohto…Zobraziť viac
Júl 2, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Kde možno športovať a aktívne tráviť voľný čas v Chorvátskom Grobe?

Úlohou tohto príspevku je v prvom rade informovať verejnosť o tom, že aj napriek všakovakým dlhodobým obštrukciám boli v stredu 28.6. 2017 reálne odštartované aktivity pre vybudovanie centra športových a voľno-časových aktivít v lokalite, označovanej ako lokalita PROMCEN, nachádzajúcej sa medzi lokalitami PH-1, PH-3 a Vajnorskou ulicou.Zjednodušená informácia o lokalizácii celého projektu/centra je zrejmá z…Zobraziť viac
Jún 29, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Ku "informáciám" o zámere Triblavina 2017.

S ohľadom na diskusie k téme "kasíno na Čiernej Vode" som musel za MCST, a.s. v inej postupnosti pripraviť informáciu pre poslancov OcZ, starostu obce a aj pre verejnosť, pretože všetkým spomínaným chýbali informácie v potrebnom slede a v potrebných súvislostiach.V tomto liste č. MCST/OChG-4011606-ŠS a jeho prílohách je podrobne popísaný vývoj toho, ako k polemikám o investičnom zámere…Zobraziť viac
Jún 16, 2017
Používateľ Štefan Sládeček okomentoval blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček s názvom Aké požičaj, také vráť - dôvody oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ.
„Zaujímavé konštatovanie, len prečo až teraz a prečo na tento článok?"
Máj 28, 2017
Používateľ Renáta Korduliaková okomentoval blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček s názvom Aké požičaj, také vráť - dôvody oneskorenia výstavby ZŠ s MŠ.
„tak to teda vyzerá že škola nebude. zostáva jediné, odsťahovať sa . len presne z dôvodu že tu nie je plnoorganizovaná škola hodnota nehnuteľnosti každého z nás padá. nikto zo…"
Máj 17, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Aké požičaj, také vráť 2.

Po zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 25.4. 2017 sa najskôr objavili hodnotenia jeho priebehu zo strany obyvateľov, ktorí sa priamo na zasadnutí OcZ zúčastnili. Je pochopiteľné, že neboli tieto hodnotenia rovnaké a dokonca sa k niektorým hodnoteniam viedli aj ostré, až konfrontačné diskusie.Ako to býva v ostatnej dobe zvykom, tak sa k priebehu zasadnutia a aj k prijatým záverom vyjadril aj "niekto" na web stránke obce v tomto článku…Zobraziť viac
Apr 29, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Stanovisko ku nepresným až nepravdivým vyjadreniam.

Spoločnosť MCST, a.s. týmto zaujíma stanovisko ku niektorým vyjadreniam pána Ronalda Tahotného na tomto jeho brífingu po brífingu pred budovou NR SR (prípadne viď link…Zobraziť viac
Apr 19, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Zásobovanie vodou pre PH-1, PH-2, PH-3 a doprava po Triblavinskej.

V nadväznosti na emailové správy od starostu Benčíka z 30.3., resp. aj z 31.3. 2017, ale najmä s ohľadom na toto oznámenie v hlavnej informačnej sekcii web stránky obce Ch. Grob spoločnosť MCST, a.s. odoslala všetkým dotknutým osobám dôležité písomné vyjadrenie ku…Zobraziť viac
Apr 1, 2017
Blogové príspevky používateľa Štefan Sládeček
Mar 20, 2017
Blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček

Krátko k oznámenému zasadnutiu OcZ.

V piatok bola na web stránke obce Ch. Grob uverejnená táto pozvánka na "dvojzasadnutie" OcZ obce Ch. Grob na deň 21.3. 2017 o 17:30 hod., resp. po 18:00 hod.Na základe vyhodnotenie toho, ako vedenie obce ignoruje iné dlhodobo neriešené záležitosti, týkajúce sa zrejme ďaleko väčšieho počtu obyvateľov, ako sa týka projekt ZŠ s MŠ v lokalite JA, som dnes v nedeľu 19.3. 2017 poslal poslancom, starostovi a aj…Zobraziť viac
Mar 19, 2017

Štefan Sládeček's blog

Informácia o kontrole ÚVO a súvislosti z Anonymky.

Dňa 8.12. 2017 boli najskôr na FB stránka Chorvátsky Grob - občianska komunita a potom aj v sekcii Anonymka uverejnené príspevky poslankyne Vydrovej o výsledkoch kontroly Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), týkajúcej sa VO pre obstarávanie zhotoviteľa ZŠ s MŠ v JA.

Nakoľko aj na FB a aj v rámci Anonymky tie informácie pôjdu do "spodnejších šuplíkov", tak som sa najmä s ohľadom na reakcie v Anonymke rozhodol urobiť dokumentáciu tejto etapy vývoja diania v obci tým, že v tomto blogu…

Pokračovať

Uverejnené na December 10, 2017 o 9:13pm —

Rekapitulácia faktov ku legalizácii Triblavinskej cesty

Rekapitulácia podstatných skutočností pre posúdenie možností usporiadania/legalizácie Triblavinskej cesty – technické hľadisko ku problematike.

Úlohou tohto materiálu je uviesť niektoré fakty, týkajúce sa vývoja procesu usporiadania cestnej siete v lokalite Triblavinskej cesty, súvisiaceho aj s dlhodobo odkladaním riešenia dopravnej dostupnosti minimálne…

Pokračovať

Uverejnené na December 5, 2017 o 5:00pm —

Stanovisko MCST, a.s. k pripomienkam ku VZN 6/2017

Dňa 19.09.2017 bol starostovi, poslancom obce Ch. Grob a JUDr. Klaskovej zaslaný email s prílohami (viď nižšie), ktoré obsahujú stanovisko MCST, a.s. ku vyhodnoteniu pripomienok ku návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj a zároveň aj k vyjadreniam Ing. Floreka k tejto problematike, ktoré uverejnil tesne pred OcZ na FB stránke Chorvátsky Grob - občianska komunita.

List č.…

Pokračovať

Uverejnené na September 19, 2017 o 6:21pm —

Záznam o tom, prečo došlo ku presunu obecnej ZŠ s MŠ.

Považujem za svoje ústavné právo uverejniť aj ako súčasť celospoločenskej polemiky o údajných mafiánskych praktikách (z ktorých bol kedysi nepriamo verejne na zasadnutí OcZ obvinený aj právny zástupca MCST, a.s.) túto časť záznamu zo stretnutia starostu s poslankyňami a poslancami OcZ a zamestnancami OÚ obce Ch. Grob z 30.11. 2015, kedy sa podľa môjho názoru položil základ…

Pokračovať

Uverejnené na September 19, 2017 o 3:30pm —

Stena komentárov (1 komentár)

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

V 12:37pm dňa Október 21, 2010, používateľ Ferdinand Kolčák povedal...
IDENTITA TOHOTO ČLENA JE OVERENÁ.
 
 
 

© 2018   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby