CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Doprava - ako si jej riešenie predstavuje víťazná zostava "Moderná obec"?

Aj pre vymedzenie diskusných tém pre oblasť dopravy bude správne uviesť, ako si svoje úlohy, resp. ciele pre túto oblasť verejného života vo svojom programe predstavovalo volebné zoskupenie "Moderná obec".   Toto obsahoval ich Volebný program :

II. Doprava

(financované zo zdrojov: regionálne cesty Bratislava, VÚC, národná diaľničná spoločnosť, rozpočet obce a EÚ fondy - operačný program Integrovaná Infraštruktúra)

Triblavinská cesta a D1

Zabezpečíme vybudovanie prípojky na križovatku D1 Triblavina (v spolupráci s národnou diaľničnou spoločnosťou, VÚC a majiteľmi pozemkov)Zlegalizujeme Triblavinskú cestu a zabezpečíme jej zaradenie do siete ciest, aby bolo umožnené jej napojenie na zberné kolektory D1
Zabezpečíme legalizáciu a zachovanie mostíka nad diaľnicou na Triblavinskej ulici, aby zostalo zachované napojenie na starú seneckú cestu

Bezpečnosť

 • Zabezpečíme vybudovanie kruhovej križovatky v centre Čiernej Vody v spolupráci s  developermi, investormi a regionálnymi cestami Bratislava
 • Zabezpečíme vybudovanie kruhovej križovatky pri Monar centre alebo spomaľovacieho ostrovčeka zo smeru od Slovenského Grobu
 • Zabezpečíme vybudovanie spomaľovacích vyhýbačov v starej časti obce zo smeru Slovenský Grob a zo smeru Vajnory v Čiernej Vode, spomalíme tak dopravu na vstupe do obce
 • Namontujeme na začiatok všetkých obytných zón v obci tabule obytná zóna a Slepá ulica a umiestnime na nich smerové a orientačné tabule s číslami domov, doplníme vodorovné dopravné značenia (plná čiara)
 • Nainštalujeme dopravné značky Daj prednosť v jazde na výjazde z vybraných obytných zón
 • Namontujeme zrkadlá oproti výjazdu z Brezovej ulice, Topoľovej ulice, Šúrskej ulice, Hornodvorskej ulice a Pálffyho ulice
 • Opravíme výtlky na Triblavinskej ulici, ale aj na ostatných obecných komunikáciách
 • Zabezpečíme nové prechody pre chodcov na zastávke na pasienku, na Vajnorskej ulici, Pezinskej ulici, Triblavinskej ulici, ulici Antona Bernoláka: prechody označíme červenou farbou s vizuálnym, svetelným zvýraznením dráhy priechodu (nasvietenie časti priechodu LED svietidlom) a  dodatočným aktívnym signalizačným zariadením (LED blikajúce svetlá zapustené do vozovky)
 • Obnovíme vodorovné značenie, najmä priechody pre chodcov na uliciach Vajnorská, Pezinská a Triblavinská
 • Posunieme zastávku MHD na Vajnorskej ulici bližšie k výjazdu zóny Panónsky háj 1 a 2
 • Zabezpečíme vybudovanie chodníka na Vajnorskej ulici
 • Opravíme  chodník na Pezinskej ulici pri bytovkách
 • Vybudujeme kamerový systém na centrálnych a kritických miestach v obci a pripravíme opatrenia na zníženie kriminality
 • Zefektívnime veverejné osvetlenie v obci na základe záverov jeho auditu

MHD

 • Zachováme pravidelne chodiace MHD do Bratislavy, po rokovaní s VÚC a Dopravným podnikom Bratislava upravíme grafikon podľa potreby obyvateľov obce
 • Vytvoríme  autobusovú linku, ktorá bude premávať ďalej do centra Bratislavy po rokovaní s VÚC a Dopravným podnikom Bratislava
 • Zavedieme autobusovú linku do okresného mesta Senec a zároveň posilníme linku do Pezinka v spolupráci s VÚC
 • Zabezpečíme integráciu linky 630 do bratislavských predplatných cestovných lístkov (električeniek) - Bratislavská integrovaná doprava (BID)
 • Vstúpime do rokovaní s VÚC, mestskou časťou Bratislava - Vajnory a ďalšími subjektami  ohľadom participácie na nákladoch na MHD
 • Pripravíme výstavbu železničného koridoru pre prímestskú dopravu v zmysle Územného plánu BSK v dlhodobom horizonte

Počet zobrazení: 539

Odpovedať na toto

Odpovede na túto diskusiu

Jedno z prvych (t.j. prve alebo druhe) zasadnutie obecneho zastupitelstva by malo schvalit ulohu pre starostu, vypracovat do dalsieho zasadnutia casovy harmonogram plnenia uvedenych uloh.

No, toto je správny názor a zrejme by ho bolo potrebné podporiť alebo realizovať tak, že sa pod výzvu k takémuto kroku podpíše nejaká skupina obyvateľov obce a adresuje ju všetkým poslancom za Modernú obec a aj starostovi obce.

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby