CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Kauza rozšírenia Jelšovej ulice - podmienky MCST, a.s.

Po zverejnení záznamov zo zasadnutia OcZ obce Ch. Grob a zhliadnutí priebehu prvých dvoch bodov som za spoločnosť MCST, a.s. zareagoval pomerne ostrým vyjadrením voči vyjadreniam a/alebo aj spôsobu prezentovania niektorých, podľa môjho hodnotiaceho úsudku nepresných až nepravdivých informácií.

Po výmene názorov s poslancom OcZ obce Ch. Grob pána Jozefom Selepom som avizoval, že ku ďalšej vyrobenej kauze predložím doplňujúce informácie, a to aj/alebo najmä vo vzťahu ku vyjadreniam poslanca OcZ Obce Ch. Grob pána Roberta Kaffana o 8 podmienkach MCST, a.s. ku realizácii zámeru rozšírenia Jelšovej ulice.

V tomto článku sa sústredím iba na stručné prezentovanie informácií o tých podmienkach MCST, a.s., ktoré boli v priebehu prerokovania bodu OcZ Obce Ch. Grob dňa 27.5. 2019 spomenuté v kontexte "neprimeraných podmienok".

Urobím to tak, že uverejním tento email zo 7.5. 2019 na pána Kaffana, ktorý som mu poslal ako reakciu na jeho požiadavku, či mu viem poslať nejaké informácie a/alebo podklady ku zámeru rozšírenia Jelšovej ulice a aj premiestnenia autobusovej zastávky. K tomu emailu boli ešte aj dva pripojené súbory, a to pdf verzia listu č. MCST/OChG-4260502-ŠS a jedna z príloh tohto listu, konkrétne projektový výkres s návrhom rozšírenia Jelšovej ulice

Zároveň k tomu ešte doplním projektový výkres pre dopravné obslúženie lokality PROMCEN, ktorých bol schválený ako súčasť právoplatného územného rozhodnutia pre IS a dopravnú infraštruktúru lokality PROMCEN. Z tohto výkresu vyplýva, že aj napriek rozporu uplatnenia podmienok ZaD ÚPN-O č. 1/2015 nemá lokalita PROMCEN umožnené prepojenie na Jelšovú ulicu a teda MCST, a.s. nie je v otázke zámeru rozšírenia Jelšovej ulice zainteresovaným subjektom, ako to tvrdí poslanec Jozef Selep.

Ak bude záujem o doplnenie ďalších informácií ku aktuálnej "kauze" rozšírenia Jelšovej ulice, tak čo budem vedieť a môcť, tak to doplním.

Počet zobrazení: 183

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby