CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Doplnenie faktov k prípadu odstúpenia MCST, a.s. od NZ a KZ.

Poslankyňa OcZ obce Ch. Grob pani Michálková uverejnila, resp. zdieľala svoj starší príspevok ku problematike odstúpenia MCST, a.s. od NZ a KZ, súvisiacich so zámerom výstavby areálu ZŠ s MŠ v lokalite PROMCEN.

Nakoľko sa pod týmto článkom rozvinuli pomerne rozsiahle diskusie, v ktorých boli v dôsledku malého priestoru na FB používané nie celkom presné informácie, resp. boli na základe nejakých faktov vyvodzované závery, nie celkom korešpondujúce s aktuálnym právnym stavom, bol som nútený pripraviť tento článok s uverejním doplnenia faktov z celej kauzy.

Takže aktuálne iba faktograficky. Od prvého uverejnenia príspevku pani Danky Michálkovej s tým istým textom, ktorý teraz dňa 10.3. 2019 zdieľala, sa okrem množstva FB príspevkov a výmen emailov medzi mnou a niektorými poslancami OcZ obce Ch. Grob udiali podľa mne aktuálne známych informácií nasledovné kroky.

  • Na základe mojich opakovaných výziev sa uskutočnili dve stretnutia, a to dňa 13.2. a 28.2. 2019 ku vysvetleniu si pozícií a aj záujmov obidvoch strán, ktoré aktuálne dokumentujem nasledovnými podkladmi/materiálmi:

            - Emailom z 21.2. 2019 s vyjadrením záujmu obce vybudovať na pozemku ZŠ a/alebo MŠ

            - Mojim emailom z 22.2. 2019 so zisteniami na základe plnenia záverov z 13.2. 2019.

            - Mojim emailom z 25.2. 2019 s týmto potvrdeným zápisom zo stretnutia z 13.2. 2019.

  • Podľa súvisiacich ustanovení dotknutých zákonov SR bude musieť obec Ch. Grob v stanovenej lehote od 26.2. 2019 podať na príslušný súd žalobu voči odstúpeniu MCST, a.s. od KZ. Podľa právneho poriadku SR sa strany sporu, ktorý formálne začal dňom 26.2. 2019, môžu kedykoľvek v priebehu sporu dohodnúť na ukončení vzájomného sporu zmierom alebo si pri svojom aktívnom konaní pred súdom počkajú na rozhodnutie súdu.

Počet zobrazení: 285

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Marec 15, 2019 na 10:05pm

Ďakujem za upozornenie pani Pokornakova, doplnil som meno tej poslankyne. je to pani Michálková.

Komentár osoby Elena Pokornakova o Marec 15, 2019 na 9:40pm

Aka poslankyňa?

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby