CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Noci v archíve: Prvá časť reakcie ku ZaD ÚPN-O pre PROMCEN.

Keďže z nejakých zrejme viacerých dôvodov má pán Matej Krčmár dôvod venovať svoju pozornosť lokalite PROMCEN a keďže niektoré z ním uverejnených dôvodov nesú znaky záujmu dotknutého obyvateľa s riešením lokality PROMCEN tak, aby vzniklo nejaké, ako v tomto svojom príspevku z 11.2. 2019 píše pán Matej Krčmár a ako to vraj očakávajú mnohí iní (a podľa neho možno aj ja), chcel by tu vidieť naozaj pekné centrum obce s genius loci pre modernú, mladú obec. Miesto pre socio-kultúrne stretávanie sa jej obyvateľov. 

Pod tým príspevkom sme si s pánom Matejom Krčmárom vymenili zopár poznámok, pričom mňa okrem iného najmä zaujímalo, kde a kedy som ja o ňom tvrdil, že klame a zavádza. Na túto moju otázku síce pán Matej Krčmár konkrétne neodpovedala a najmä neuviedol, kde a kedy som niečo také o ňom uviedol, ale slušná verejnosť mu aj napriek tomu zrejme aj pod vplyvom prebiehajúcej kritickej polemiky vo veci projektu Šúrske lúky vyjadrovala podporu, čo pre mňa znamená stotožnenie sa s predstavou vyššie uvedenej a tučným písmom zvýraznenej definície centra Čiernej Vody.

Keďže výsledkom kritickej polemiky okolo projektu Šúrske lúky je okrem iného aj otvorenie tém ako zmena územného plánu celej obce alebo stavebná uzávera pre celú obec alebo pre niektoré jej časti, tak som sa rozhodol prelistovať archív a pripraviť postupne jednak

  • informácie o tom, ako sa vyvíjal projekt vynútených Zmien a doplnkov Územného plánu obce Ch. Grob pre lokalitu PROMCEN (ktorý vyústil do prijatia VZN ku ZaD ÚPN-O č. 1/2015 v roku 2017),
  • ale zároveň si dám pri príprave svojich reakcií záležať aj na popísaní toho, ako na predstavy a/alebo možnosti riešenia centrálnej zóny časti Čierna Voda v lokalite pri, resp. okolo vyústenia Triblavinskej ulice na Vajnorskú a Pezinskú ulicu vplývali rozhodovania predstaviteľov obce Ch. Grob, ale aj predstaviteľov rôznych organizácií na strane VÚC a a/alebo organizácií zo špecializovaného výkonu verejnej správy.

Budem sa snažiť to dávkovať opatrne a aj s podložením viacerými podkladmi z archívu, ktorými bude dokumentovaná absurdnosť celého tohto procesu vynútených ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN. Absurdnosť myslím v tom zmysle, že za podstatne kratší čas boli prerokované a aj odsúhlasené zmeny a doplnky ÚPN-O pre všetky ostatné lokality v obci Ch. Grob (ktoré sú len tak "na mardžo" ešte aj dnes kvôli bordelu v tejto krajine vedené ako extravilán), ako trvalo vykonanie v podstate vynútených ZaD ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN, ktorá už nemohla byť miestom pre živočíšnu a inú poľnohospodársku výrobu.

V tomto prvom príspevku uvediem iba nasledovné 4 záležitosti, resp. podklady.

1.

Ako prvé bude spomenutie zadania urbanistickej štúdie pre lokalitu PROMCEN (PROjekt Miestneho CENtra) - ďalej bude označovaná aj ako UŠ PROMCEN, ktoré dala spoločnosť MCST, a.s. dohromady začiatkom augusta roku 2008 po rozhovoroch s pomerne veľkým počtom podnikateľov v oblasti realít o tom, o čo je na realitnom trhu záujem a aké sú požiadavky a predstavy možných obyvateľov takýchto lokalít. Toto zadanie bolo súčasťou objednávky Ateliéru Trizuljak na vypracovanie Zadania UŠ PROMCEN a aj samotnej UŠ PROMCEN.

2.

K tomu zadaniu podľa bodu 1. bolo v roku 2008 vypracované doplnenie UŠ PROMCEN pre tú časť lokality PROMCEN, kde je dnes navrhnutý areál ZŠ s MŠ. Pritom ako môže čitateľ vidieťz tohto doplnenia zadania UŠ PROMCEN z roku 2008, tak sa vtedy jednalo o využitie v podstate tretiny plochy celej lokality PROMCEN, ktoré bolo aj v súlade s vtedy platným ÚPN-O Ch. Grob, a to na projekt relaxačno-kongresového centra s veľkým rozsahom zelene, externých športovísk a iného vybavenia pre športové a relaxačné vyžitie - umiestnenie vtedy navrhovaného areálu je zrejmé z výkresov, uvedených v bode 4. tohto príspevku.

3.

Ešte v súvislosti so Zadaním UŠ PROMCEN považujem za potrebné uviesť niekoľko "zaujímavých drobností".

3.1.

Vtedy ešte existujúci Krajský stavebný úrad Bratislave sa ku Zadaniu UŠ PROMCEN vyjadril v zákonnej lehote 30 dní, ale obec Ch. Grob, fungujúca vtedy pod velením Slavomíra Magála a už pomaly aj pod určujúcim vplyvom Občianskeho združenia Čierna Voda, sa ku predloženému Zadaniu UŠ PROMCEN vyjadrila až po takmer 6 mesiacoch od predloženia žiadosti MCST, a.s.

A aj to až po viacerých stretnutiach medzi MCST, a.s. a projektantmi na jednej strane a členmi Stavebnej komisie obce Ch. Grob na druhej strane.

3.2.

Pre posudzovanie "peripetií s projektom PROMCEN", ako to dianie okolo projektu PROMCEN  označuje vo svojom príspevku z 11.2. 2019 pán Matej Krčmár, ale aj pre vyhodnotenie toho, čo mohlo byť súčasťou lokality PROMCEN ako centrum časti Čierna Voda vo väzbe na to, čo tam bude teraz, dávam do pozornosti svedectvo zástupcov MCST, a.s. z priebehu spoločného zasadnutia Stavebnej komisie OcZ obce Ch. Grob, konaného dňa 12.6. 2008.

Aktuálne nepridávam svoj komentár, nech si čitateľ vytvorí sám názor na to, kto a ako ovplyvňoval riešenie centrálnej zóny časti Čierna Voda.

4.

V tomto článku už iba uvediem dve verzie projektového výkresu z UŠ PROMCEN, kde môže čitateľ vidieť jeden z prvých návrhov UŠ PROMCEN, ktorá bola vlastne podkladom pre budúce Zmeny a doplnky ÚPN-O pre lokalitu PROMCEN.  Obidva tie výkresy sú aj s umiestnením toho relaxačno - športového areálu na takmer 1/3 celej lokality PROMCEN a to vo verzii 1. UŠ PROMCEN a aj vo verzii 2. UŠ PROMCEN.

MCST, a.s. mala s investorom na dva roky podpísanú zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy pre realizáciu toho , ktorú sa ale nepodarilo naplniť v dôsledku pôsobenia "vplyvného suseda" (ako ho o pár rokov na pôde spoločnosti AUREX, spol. s r.o. označili dve, v danom čase najkompetentnejšie zástupkyne obce pri rokovaní o tretej verzii UŠ PROMCEN - o tom v samostatnom príspevku o trošku neskôr).

Ďalšie informácie budú pridávané postupne podľa toho, ako sa mi podarí v rámci voľného času hrabať sa v archíve, aby som vyhľadal a uverejnil niektoré súvisiace fakty.

Počet zobrazení: 214

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby