CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Z faktov, zverejnených na pôvodnej web stránke obce Chorvátsky Grob vyplýva, že M. Marynčák ihneď po svojom nástupe do funkcie si dňa 20.12. 2010 (už počas druhej časti ustanovujúceho zasadnutia OcZ obce Ch. Grob, teda už na prvom zasadnutí hneď potom, ako zložil sľub on a aj poslanci) nechal schváliť "vykonanie auditu zmlúv, záväzkov a rozhodnutí obce"  (viď bod 16 na strane 3/5 "Zápisnice z rokovania OcZ dňa 20.12. 2010").

Aj keď to síce z právneho hľadiska táto formulácia nepokrývala, objednal starosta Marynčák aj napriek tomu obstaranie Špecializovaného auditu činností stavebného úradu obce.

Na základe obsahu strany str. 3/21 predmetného Špecializovaného auditu činností stavebného úradu obce nechal starosta Marynčák hneď na prvom úplnom zasadnutí OcZ obce Ch. Grob dňa 17.2. 2011 podľa obsahu bodu 18. (viď strany 15 a 16 Zápisnice z rokovania OcZ obce Ch. Grob 17.2. 2011) zo dňa schváliť nasledovné dôležité rozhodnutia:

a)

Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN-O Uzneseniami č. 29/2011 a č. 30/2011 podľa strany 7/8 zápisu Uznesení z rokovania OcZ zo dňa 17.2. 2011.

b)

Spustenie procesu vydania rozhodnutia o stavebnej uzávere v rozsahu miestnej časti Čierna Voda, vymedzenou hranicou potoka Čierna Voda z podnetu obce Uznesení č. 31/2011 podľa strany 7/8 zápisu Uznesení z rokovania OcZ zo dňa 17.2. 2011.

Aby toho nebolo naraz veľmi veľa, tak pokračovať v popisovaní ďalších etáp procesu Zmien a doplnkov ÚPN-O, ktorý podľa mnohých obyvateľov traumatizuje dianie v obce Ch. Grob, budem až v ďalšom príspevku.

Počet zobrazení: 292

Odpovedať na toto

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby