CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ferdinand Kolčák
  • Chorvátsky Grob
  • Slovensko
Zdieľať v sieti Facebook Zdieľať v sieti Facebook

Priatelia osoby Ferdinand Kolčák

  • Štefan Sládeček
 

Profil: Ferdinand Kolčák

Posledná aktivita

Blogové príspevky používateľa Ferdinand Kolčák
Jan 15, 2020
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 02.10.2019

1. Schválenie programu18. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2019 19. Návrh doplnenie kontrolnej činnosti HK na II polrok 2019 20. Správa o kontrole zákonnosti výšky príjmu starostu obce a jeho zástupcov za roky 2014-2019 21. Návrh Rokovacieho poriadku 22. Predstavenie zámeru Slovak Telekom, a.s. položiť optickú infraštruktúru v obci Chorvátsky Grob 23. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 24. Oboznámenie poslancov OcZ s výsledkom prešetrenia…Zobraziť viac
Okt 14, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 24.09.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Vystúpenie občanov3. Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č.72/2004 zo dňa 17.12.20044. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzve NFP kultúra5. Návrh uznesenia spoluúčasť k výzvam envirofondu – kotle6. Návrh uznesenia – spoluúčasť zberný dvor7. Participatívny rozpočet8. Návrh zmeny § 1 Všeobecne záväzného nariadenia obce Chorvátsky Grob č. 9/2019 o zriadení Základnej školy…Zobraziť viac
Okt 8, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

1. Úvod 2. Vystúpenie občanov 3. Petícia proti výstavbe ČSPH PROMCEN 4. Zmena indikatívnej žiadosti o dotáciu 5. Návrh VZN o zrušení VZN č.6/2019 6. Zámenná zmluva MCST, a.s. 7. Návrh VZN výška príspevkov pre školy a školské zariadenia 8. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Dvojzmennosť 2019 z MŠVVaŠ SR 9. Návrh VZN o zriadení ZŠ JA 10. Návrh VZN o zriadení MŠ JA 11. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6, Chorvátsky Grob ako súčasť…Zobraziť viac
Aug 9, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu 2. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku obce3. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 20184. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo.5. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre LENSSON, s.r.o.6. Stanovisko k výstavbe rodinného domu pre p. Plešková7. Predaj…Zobraziť viac
Jún 20, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na voľbu 3 členov návrhovej komisie, voľba 2 overovateľov uznesení a zápisnice z rokovania, schválenie návrhu programu rokovania2. Zámer rozšírenia križovatky ulíc Jelšová a Vajnorská na pozemkoch parc. č. 1656/854, 1656/881, zriadenia zastávky MHD na pozemku parc. č. 1656/8413. Žiadosť o stanovisko obce k používaniu chodníka - MCST4. Súhlas s umiestnením vykrývača Orange5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 obce Chorvátsky…Zobraziť viac
Máj 28, 2019
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Chorvátsky Grob3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Štatút Obce Chorvátsky Grob4. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane5. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom…Zobraziť viac
Apr 18, 2019

Fotografie osoby Ferdinand Kolčák

  • Pridať fotografie
  • Zobraziť všetko

Videá osoby Ferdinand Kolčák

  • Pridať videá
  • Zobraziť všetko

Ferdinand Kolčák's blog

Video z rokovania OcZ 03.12.2019

Uverejnené na Január 15, 2020 o 1:23am —

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 17:00 hod.

Uverejnené na Január 15, 2020 o 1:23am —

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 19:30 hod.

Uverejnené na Január 15, 2020 o 1:22am —

Video z rokovania OcZ 02.10.2019

Uverejnené na Október 14, 2019 o 11:00am —

Video z rokovania OcZ 24.09.2019

Uverejnené na Október 8, 2019 o 2:25am —

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

Uverejnené na August 9, 2019 o 2:01am —

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

Uverejnené na Jún 20, 2019 o 1:11am —

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

Uverejnené na Máj 28, 2019 o 11:36pm —

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

Uverejnené na Apríl 18, 2019 o 12:46am —

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 22.01.2019

Uverejnené na Január 23, 2019 o 10:49pm —

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 21.12.2018

Uverejnené na December 22, 2018 o 3:00am —

Záznam zo schôdze OcZ - 27.09.2016

Uverejnené na September 28, 2016 o 1:23am —

Záznam zo schôdze OcZ 05.04.2016

Uverejnené na Apríl 6, 2016 o 5:30pm —

Záznam z rokovania OcZ 19.01.2016

Uverejnené na Január 21, 2016 o 7:49pm —

Záznam zo schôdze OcZ 4.11.2015

Uverejnené na November 9, 2015 o 10:30pm —

Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ

Uverejnené na September 30, 2015 o 10:30pm — — 1 komentár

Záznam zo schôdze OcZ 22.09.2015

Uverejnené na September 24, 2015 o 8:28am —

Stena komentárov (1 komentár)

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

V 5:55pm dňa Október 20, 2010, používateľ Ferdinand Kolčák povedal...
IDENTITA TOHOTO ČLENA JE OVERENÁ.
 
 
 

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby