CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

******************************************************************************************************************************************************

*                       Hľadáte kontakty na služby/servis/obchody v Chorvátskom Grobe a okolí ?                    *

*     Všetko na jednom mieste nájdete na webstránke: www.pomahamesi.sk- tu sú linky na úrady, lekárov, lekárne, odchody a trasy     *

*                       autobusov, obchody, služby, e-shopy, farnosť a aj mnohé ďalšie info o Chorvátskom Grobe, Čiernej Vode a okolí.                           *

******************************************************************************************************************************************************

Ferdinand Kolčák
  • Chorvátsky Grob
  • Slovensko
Zdieľať v sieti Facebook Zdieľať v sieti Facebook

Priatelia osoby Ferdinand Kolčák

  • Štefan Sládeček
 

Profil: Ferdinand Kolčák

Posledná aktivita

Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

1. Úvod 2. Vystúpenie občanov 3. Petícia proti výstavbe ČSPH PROMCEN 4. Zmena indikatívnej žiadosti o dotáciu 5. Návrh VZN o zrušení VZN č.6/2019 6. Zámenná zmluva MCST, a.s. 7. Návrh VZN výška príspevkov pre školy a školské zariadenia 8. Žiadosť o kladné stanovisko k financovaniu spoluúčasti vo výzve Dvojzmennosť 2019 z MŠVVaŠ SR 9. Návrh VZN o zriadení ZŠ JA 10. Návrh VZN o zriadení MŠ JA 11. Návrh VZN o zriadení Elokovaného pracoviska Mila Urbana 6, Chorvátsky Grob ako súčasť…Zobraziť viac
Aug 9
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu 2. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku obce3. Záverečný účet obce Chorvátsky Grob 20184. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre Poľnohospodárske družstvo Chorvátsky Grob Bernolákovo.5. Prenájom nehnuteľnosti ako prípad hodný osobitného zreteľa pre LENSSON, s.r.o.6. Stanovisko k výstavbe rodinného domu pre p. Plešková7. Predaj…Zobraziť viac
Jún 20
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na voľbu 3 členov návrhovej komisie, voľba 2 overovateľov uznesení a zápisnice z rokovania, schválenie návrhu programu rokovania2. Zámer rozšírenia križovatky ulíc Jelšová a Vajnorská na pozemkoch parc. č. 1656/854, 1656/881, zriadenia zastávky MHD na pozemku parc. č. 1656/8413. Žiadosť o stanovisko obce k používaniu chodníka - MCST4. Súhlas s umiestnením vykrývača Orange5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 obce Chorvátsky…Zobraziť viac
Máj 28
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci Chorvátsky Grob3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia – Štatút Obce Chorvátsky Grob4. Návrh VZN o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane5. Návrh VZN – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom…Zobraziť viac
Apr 18
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 06.02.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu 2. Návrh na obstaranie Územného plánu obce Chorvátsky Grob - Zmeny a doplnky č. 2/2019 3. Voľba hlavného kontrolóra obce Chorvátsky Grob4. Návrh na schválenie VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Chorvátsky Grob 5. Vzdanie sa funkcie konateľa a návrh na odvolanie členov dozornej rady Obecného…Zobraziť viac
Feb 7
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 22.01.2019

Úvod, voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, zapisovateľa, schválenie programuNávrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľaNávrh na schválenie prenájmu ako prípad hodný osobitného zreteľa (nájomca ZUŠ)Rada školy – odvolanie a voľba členov Poslanecký návrh poslankyne p. Valockej Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy zameranej na realizáciu vodozádržných opatrení v urbanizovanej krajinePredloženie žiadosti o nenávratný finančný…Zobraziť viac
Jan 23
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Videozáznam z ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva 10.12.2018

Po úspešnom boji s technickými problémami zverejňujem videá k jednotlivým prerokovaným bodom ustanovujúceho zastupiteľstva.Úvod schôdze, zloženie sľubu starostky a poslancov Schválenie programu schôdze (pracovnej časti), voľba orgánov zastupiteľstva (zapisovateľ, návrhová komisia) Preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúceho starostu Ing. Radovana Benčíka Tvorba komisií, náplne ich práce, predsedov a členovSchválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť…Zobraziť viac
Jan 14
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák
Sep 28, 2016
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Záznam z rokovania OcZ 19.01.2016

File 1File 2File 3File 4File 5File 6File 7File 8File 9Zobraziť viac
Jan 21, 2016
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Záznam zo schôdze OcZ 4.11.2015

Prvá časť (iba zvukový záznam, fotka je ilustračná)Druhá časťTretia časťZobraziť viac
Nov 9, 2015
Používateľ Martin Michalík okomentoval blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák s názvom Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ
„Chodil by som po kanaloch a hambil by som sa ako pes .... A oni sa este budu ohanat ze zastupcovia ludu, ktori hlasuju podla svojho vedomia a svedomia. Evidentne ani jedno nebude celkom v poriadku."
Okt 1, 2015
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ

Je smutné vidieť, ako ľudia strácajú tvár a česť. Ale aj to sa stáva. Nasledujúci záznam z pokračovania schôdze OcZ nech je pre nás varovaním pri budúcich voľbách. Dávam do pozornosti najmä hlasovanie konkrétnych poslancov zo zoskupenia "Moderná obec" (Goliášová, Michalková, Bilík, Solanka, Tokarčík, Volek) pri brutálnom pošliapaní všetkých demokratických princípov v úvode prvého videa. (Prišiel som tesne po začatí schôdze OcZ, preto prosím ospravedlňte úpravy kamery na začiatku videa.)Zobraziť viac
Sep 30, 2015
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Záznam zo schôdze OcZ 22.09.2015

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie 3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva 4. Situácia Hornodvorská ulica 5. Zmeny a doplnky celá obec Chorvátsky Grob5. Zmeny a doplnky celá obec Chorvátsky Grob - pokračovanie 6. Zmeny a doplnky Promcen3. časť4.časť5.časť6. časť 7. časť8.časť9. časť10. časť Zobraziť viac
Sep 24, 2015
Používateľ Martin Michalík okomentoval blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák s názvom Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb
„Je vobec smutne a uplne absurdne , ze ani po predlozeni uvedenych argumentov, vid linky nie je zrejme a samozrejme, ze by zrejme bolo vhodne vybrat vhodnejsich kandidatov do kontrolnych pozicii, ako tych, ktori v minulosti  zlyhali. A z pohladu…"
Sep 20, 2015
Používateľ Štefan Sládeček okomentoval blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák s názvom Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb
„Snáď sa mohol použiť aj argument, že už raz I. Skaloša OcZ neodporučilo za člena dozornej rady a že vlastne pôjde o zmenu uznesenia, k čomu by zrejme malo byť nejaké odôvodnenie. "
Sep 20, 2015
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb

Nebolo by správne, ak by sme za člena dozornej rady Obecného podniku služieb zvolili Ivana Skaloša. Ako poslanec a "kontrolór" nakladania s obecným majetkom, podľa môjho názoru, v nedávnej minulosti zlyhal. Verejne sa hlásil k nezmyselným argumentom, vďaka ktorým obec Chorvátsky Grob nevyfakturovala spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. pohľadávky vo výške približne 65 000 Eur. Na základe zmluvy mala spoločnosť Agilita Plus, s.r.o. po 01.07.2012 znášať všetky náklady spojené s prevádzkovaním…Zobraziť viac
Sep 20, 2015
Blogový príspevok používateľa Ferdinand Kolčák

Rokovanie Obecného zastupiteľstva 23.05.2015 - videozáznam

Spolu je vytvorených 7 súborov, ktoré sa vám automaticky budú prehrávať (po skončení jedného sa automaticky spustí nasledovné video). Ak chcete preskočiť na iný súbor, kliknite na ikonku "Playlist" vedľa ozubeného kolieska vpravo dolu a vyberte si zo zoznamu.Zobraziť viac
Jún 25, 2015
Používateľ Ferdinand Kolčák okomentoval blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček s názvom Odpovede pánovi Kolčákovi a pánovi Selepovi.
„V tom s vami súhlasím, že nie ste zodpovedný za nekontinuitu v konaní obce. A práve tam aj smeruje môj príspevok: Je prioritou Rada Benčíka postaviť školu?  Vie Rado Benčík o…"
Máj 28, 2015
Používateľ Ferdinand Kolčák okomentoval blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček s názvom Odpovede pánovi Kolčákovi a pánovi Selepovi.
„Ďakujem pán Sládeček. Ja tiež nechcem, aby to vyznievalo ako neustále vŕtanie. Skutočne však nerozumiem tomu, že ak ste list - návrh o spolufinancovaní OK posielali predchádzajúcemu vedeniu…"
Máj 28, 2015
Používateľ Ferdinand Kolčák okomentoval blogový príspevok používateľa Štefan Sládeček s názvom Doplnenie informácií ku prekážke vo výstavbe ZŠ.
„Pán Sládeček. V predchádzajúcom volebnom období mi pán Bilík (na schôdzi finančnej komisie) vysvetľoval, že zvýšené Dane z nehnuteľnosti sa celé premietajú na…"
Máj 26, 2015

Fotografie osoby Ferdinand Kolčák

  • Pridať fotografie
  • Zobraziť všetko

Videá osoby Ferdinand Kolčák

  • Pridať videá
  • Zobraziť všetko

Ferdinand Kolčák's blog

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

Uverejnené na August 9, 2019 o 2:01am —

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

Uverejnené na Jún 20, 2019 o 1:11am —

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

Uverejnené na Máj 28, 2019 o 11:36pm —

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

Uverejnené na Apríl 18, 2019 o 12:46am —

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 22.01.2019

Uverejnené na Január 23, 2019 o 10:49pm —

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 21.12.2018

Uverejnené na December 22, 2018 o 3:00am —

Záznam zo schôdze OcZ - 27.09.2016

Uverejnené na September 28, 2016 o 1:23am —

Záznam zo schôdze OcZ 05.04.2016

Uverejnené na Apríl 6, 2016 o 5:30pm —

Záznam z rokovania OcZ 19.01.2016

Uverejnené na Január 21, 2016 o 7:49pm —

Záznam zo schôdze OcZ 4.11.2015

Uverejnené na November 9, 2015 o 10:30pm —

Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ

Uverejnené na September 30, 2015 o 10:30pm — — 1 komentár

Záznam zo schôdze OcZ 22.09.2015

Uverejnené na September 24, 2015 o 8:28am —

Rokovanie Obecného zastupiteľstva 23.05.2015 - videozáznam

Uverejnené na Jún 25, 2015 o 4:21pm —

Záznam zo schôdze OcZ, 19.05.2015

Uverejnené na Máj 21, 2015 o 9:05am —

Amaterizmus musí nahradiť odbornosť

Uverejnené na Máj 16, 2015 o 2:31pm — — 3 komentáre(-ov)

Kam to vlastne smerujeme? Opýtajte sa aj vy kandidátov na starostu

Uverejnené na Október 29, 2014 o 11:00pm —

Stena komentárov (1 komentár)

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

V 5:55pm dňa Október 20, 2010, používateľ Ferdinand Kolčák povedal...
IDENTITA TOHOTO ČLENA JE OVERENÁ.
 
 
 

© 2019   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby