CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb

Nebolo by správne, ak by sme za člena dozornej rady Obecného podniku služieb zvolili Ivana Skaloša. Ako poslanec a "kontrolór" nakladania s obecným majetkom, podľa môjho názoru, v nedávnej minulosti zlyhal. Verejne sa hlásil k nezmyselným argumentom, vďaka ktorým obec Chorvátsky Grob nevyfakturovala spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. pohľadávky vo výške približne 65 000 Eur. 

Na základe zmluvy mala spoločnosť Agilita Plus, s.r.o. po 01.07.2012 znášať všetky náklady spojené s prevádzkovaním vodovodu a kanalizácie. Obec však z neznámych dôvodov uhradila aj po 01.07.2012 niekoľko faktúr vo výške približne 65 000 EUR dodávateľom Bratislavská vodárenská a ZSE - pričom tieto faktúry priamo súviseli s prevádzkou vodovodu a kanalizácie a mali byť nákladom spoločnosti Agilita Plus.

Na viacerých schôdzach OcZ som žiadal, aby obec spomínané náklady spoločnosti Agilita Plus refakturovala. Je to nemalá čiastka a peniaze mohli byť použité na riešenie iných priorít obce. K refakturácii doteraz nedošlo.

Starosta Marynčák argumentoval, že by šlo o NÁROČNÉ DOKAZOVANIE a upozorňoval, že Obec Chorvátsky Grob spôsobuje spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. vážne škody, keďže OBEC NEMÁ DAŽĎOVÚ KANALIZÁCIU. Túto neuveriteľnú argumentáciu pána Marynčáka, si môžete vypočuťna tomto videu (schôdza OcZ):
https://youtu.be/7-cPMcaVoF8?t=1012

Z vyjadrení pána Marynčáka vyplývajú nasledovné ABSURDITY:
1, Keďže by bolo dokazovanie "náročné", tak sa obec ani len nebude pokúšať žiadať svojich 65 000 Eur od spoločnosti Agilita PLus...
2, Ak bude obec ticho (nežiadajme si svojich 65 000 Eur), možno aj spoločnosť Agilita Plus "zabudne" od nás vymáhať škody...

Určite sa zhodneme, že keby šlo o naše osobné financie, nikto z nás by takýmto spôsobom k riešeniu problému nepristupoval. Dobrý hospodár by cudzie náklady jednoducho refakturoval a riešil by prípadné námietky druhej strany. Dobrý hospodár by trval na zápočte pohľadávok a neriskoval by ničím nepodložené "džentlmenské"  dohody (ja budem ticho, ty budeš ticho).

Hoci majú poslanci obecného zastupiteľstva podľa Zákona o obecnom zriadení okrem iného aj KONTROLOVAŤ hospodárenie s majetkom obce (§ 11), poslanec Skaloš sa verejne hlásil k vyššie uvedeným absurditám (https://youtu.be/7-cPMcaVoF8?t=1088).  Vedenie obce tak aj s podporou poslanca Ivana Skaloša nevyfakturovala spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. pohľadávky vo výške približne 65 000 Eur.

Pre vyššie uvedené si myslím, že Ivan Skaloš ako poslanec a "kontrolór"  nakladania s obecným majetkom v minulosti zlyhal a jeho zvolenie do dozornej rady Obecného podniku služieb, s.r.o. by nebolo správne.

Vzhľadom na vyššie uvedené preto žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb, s.r.o.


Zároveň prosím poslancov OcZ v Chorvátskom Grobe, aby Ivana Skaloša nezvolili za člena dozornej rady Obecného podniku služieb, s.r.o.

Text tohoto blogu posielam Ivanovi Skalošovi a poslancom OcZ.

Počet zobrazení: 398

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Martin Michalík o September 20, 2015 na 11:40pm

Je vobec smutne a uplne absurdne , ze ani po predlozeni uvedenych argumentov, vid linky nie je zrejme a samozrejme, ze by zrejme bolo vhodne vybrat vhodnejsich kandidatov do kontrolnych pozicii, ako tych, ktori v minulosti  zlyhali. A z pohladu vyvoja okolo cinnosti, resp. skor necinnosti  OPS je vlastne cele OPS znacne rozpacity projekt, ktory obci / zatial / nic nepriniesol a nie su indicie, ze by v dohladnej dobe malo prist ku zmene. Ak sa mylim, opravte ma.  

Komentár osoby Štefan Sládeček o September 20, 2015 na 10:37pm

Snáď sa mohol použiť aj argument, že už raz I. Skaloša OcZ neodporučilo za člena dozornej rady a že vlastne pôjde o zmenu uznesenia, k čomu by zrejme malo byť nejaké odôvodnenie. 

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby