CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Ferdinand Kolčák's blog (150)

Video z rokovania OcZ 03.12.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Vystúpenie občanov.…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 15, 2020 o 1:23am — Žiadne komentáre

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 17:00 hod.

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Vystúpenie občanov.…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 15, 2020 o 1:23am — Žiadne komentáre

Video z rokovania OcZ 19.12.2019 od 19:30 hod.

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 15, 2020 o 1:22am — Žiadne komentáre

Video z rokovania OcZ 02.10.2019

1. Schválenie programu

18. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2019…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Október 14, 2019 o 11:00am — Žiadne komentáre

Video z rokovania OcZ 24.09.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu

2. Vystúpenie občanov…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Október 8, 2019 o 2:25am — Žiadne komentáre

Video z rokovania OcZ 01.08.2019

1. Úvod2. Vystúpenie občanov…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa August 9, 2019 o 2:01am — Žiadne komentáre

Video záznam z rokovania OcZ dňa 18.06.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Nadobudnutie pozemku a infraštruktúry do majetku…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Jún 20, 2019 o 1:11am — Žiadne komentáre

Video záznam z rokovania OcZ dňa 27.05.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh na voľbu 3 členov návrhovej komisie, voľba 2 overovateľov uznesení a zápisnice z rokovania, schválenie návrhu programu rokovania

2. Zámer…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Máj 28, 2019 o 11:36pm — Žiadne komentáre

Videozáznamy z rokovania obecného zastupiteľstva 16.04.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu

2. Návrh na zmenu a doplnenie Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v obci…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 18, 2019 o 12:46am — Žiadne komentáre

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 06.02.2019

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu2. Návrh na obstaranie Územného plánu obce Chorvátsky Grob -…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 7, 2019 o 9:15pm — 2 komentáre(-ov)

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 22.01.2019

Úvod, voľba návrhovej komisie, určenie skrutátora, zapisovateľa, schválenie programu

Návrh na schválenie predaja pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 23, 2019 o 10:49pm — Žiadne komentáre

Videozáznam z ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva 10.12.2018

Po úspešnom boji s technickými problémami zverejňujem videá k jednotlivým prerokovaným bodom ustanovujúceho zastupiteľstva.

Úvod schôdze, zloženie sľubu starostky a poslancov…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 14, 2019 o 12:29am — Žiadne komentáre

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 21.12.2018

Úvod, schválenie programu:Zloženie sľubu poslankyne p. Michálkovej…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa December 22, 2018 o 3:00am — Žiadne komentáre

Záznam zo schôdze OcZ - 27.09.2016

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 28, 2016 o 1:23am — Žiadne komentáre

Záznam zo schôdze OcZ 05.04.2016

Schôdza sa začína v čase 8:30 prvého videa (čakalo sa na príchod poslancov). Videá (20+) sa vám budú automaticky prehrávať, prípadne môžete preskočiť na ďalšie kliknutím na menu v ľavom hornom rohu.

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 6, 2016 o 5:30pm — Žiadne komentáre

Záznam z rokovania OcZ 19.01.2016

File 1

File 2

File 3…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Január 21, 2016 o 7:49pm — Žiadne komentáre

Záznam zo schôdze OcZ 4.11.2015

Prvá časť (iba zvukový záznam, fotka je ilustračná)

Druhá časť

Tretia časť…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa November 9, 2015 o 10:30pm — Žiadne komentáre

Návrat totalitných praktík - záznam z pokračovania schôdze OcZ

Je smutné vidieť, ako ľudia strácajú tvár a česť. Ale aj to sa stáva. Nasledujúci záznam z pokračovania schôdze OcZ nech je pre nás varovaním pri budúcich voľbách. Dávam do pozornosti najmä hlasovanie konkrétnych poslancov zo zoskupenia "Moderná obec" (Goliášová, Michalková, Bilík, Solanka, Tokarčík, Volek) pri brutálnom pošliapaní všetkých demokratických princípov v úvode prvého videa.(Prišiel som tesne po začatí schôdze OcZ,…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 30, 2015 o 10:30pm — 1 komentár

Záznam zo schôdze OcZ 22.09.2015

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva

2. Určenie zapisovateľa a skrutátora, voľba overovateľov zápisnice a členov návrhovej komisie

3. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Situácia Hornodvorská ulica

5. Zmeny a doplnky celá obec Chorvátsky Grob…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 24, 2015 o 8:28am — Žiadne komentáre

Žiadam Ivana Skaloša, aby sa vzdal kandidatúry na členstvo v dozornej rade Obecného podniku služieb

Nebolo by správne, ak by sme za člena dozornej rady Obecného podniku služieb zvolili Ivana Skaloša. Ako poslanec a "kontrolór" nakladania s obecným majetkom, podľa môjho názoru, v nedávnej minulosti zlyhal. Verejne sa hlásil k nezmyselným argumentom, vďaka ktorým obec Chorvátsky Grob nevyfakturovala spoločnosti Agilita Plus, s.r.o. pohľadávky vo výške približne 65 000…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa September 20, 2015 o 8:25pm — 2 komentáre(-ov)

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby