CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Vystúpenie občanov.


3. Rozpočtové opatrenie č. 7.


4. Rozpočtové opatrenie č.8.


5. Finančná pomoc mestu Prešov.

6. Prevzatie práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov verejných kanalizácií a Dohody o cene k Zmluve o úprave vzájomných práv a povinností dvoch vlastníkov verejných kanalizácií.

7. Správa z kontroly vecnosti, hospodárnosti a správnosti účtovných dokladov za  mesiac október 2019.

8. Návrh odmeny pre hlavného kontrolóra.

9. Schválenie dohody medzi Obcou Chorvátsky Grob a spoločnosťou ERSTAV, s.r.o.


10. Pravidlá Participatívneho rozpočtu na rok 2020.


11. Návrh rozpočtu Obce Chorvátsky Grob na rok 2020.


12. Plnenie uznesení.


13. Návrhy a odporúčania komisií OcZ.


14. Rôzne.

15. Interpelácie poslancov.16. Záver.

Počet zobrazení: 248

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby