CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Schválenie programu

18. Informácia o plnení príjmov a výdavkov rozpočtu obce Chorvátsky Grob k 30.06.2019

19. Návrh doplnenie kontrolnej činnosti HK na II polrok 2019

20. Správa o kontrole zákonnosti výšky príjmu starostu obce a jeho zástupcov za roky 2014-2019

21. Návrh Rokovacieho poriadku


22. Predstavenie zámeru Slovak Telekom, a.s. položiť optickú infraštruktúru v obci Chorvátsky Grob

23. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja


24. Oboznámenie poslancov OcZ s výsledkom prešetrenia a vybavenia petície ČS PH PROMCEN

25. Plnenie uznesení

26. Návrhy a odporúčania komisií OcZ


27. Rôzne

28. Interpelácie poslancov

Počet zobrazení: 411

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby