CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa a skrutátora, schválenie návrhovej komisie, schválenie programu.

2. Vystúpenie občanov.

3. Čerpanie rozpočtu k 30.9.2019. (pôvodný bod programu č. 25 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)


4. Návrh na odpísanie pohľadávok za vodné a stočné, nájom, inzerciu a opravy. ( pôvodný bod programu č. 26 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)


5. Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020. (pôvodný bod programu č. 27 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)

6. Doplnenie správy o kontrole zákonnosti výšky príjmu starostu obce a jeho zástupcov za roky 2014-2019. (pôvodný bod programu č. 28 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)


7. Zásady odmeňovania OcZ a členov komisií v Chorvátskom Grobe, poslanecký návrh p. Selepa. (pôvodný bod programu č. 29 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)

8. Realizácia nafukovacej haly pre ZŠ Javorová alej a spôsob financovania.( pôvodný bod programu č. 24 zo zasadnutia OcZ z 3.12.2019)

9. Plnenie uznesení.

10. Návrhy a odporúčania komisií OcZ.

11. Rôzne.

12. Interpelácie poslancov.

13. Záver.

Počet zobrazení: 324

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby