CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Videozáznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 21.12.2018

Úvod, schválenie programu:


Zloženie sľubu poslankyne p. Michálkovej


Voľba predsedu Komisie na ochranu verejného záujmu


Voľba predsedu Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a bezpečnosť


Informácia o spôsobe prihlásení sa obyvateľov do komisií


Poverenie poslankyne Fatulovej sobášením


Schválenie elokovaného pracoviska SZUŠ


Návrh uznesenia pre vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra


Rozpočet na rok 2018


Návrh na mimosúdne vyrovnanie s HK


Rôzne

Počet zobrazení: 163

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby