CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Videozáznam z ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva 10.12.2018

Po úspešnom boji s technickými problémami zverejňujem videá k jednotlivým prerokovaným bodom ustanovujúceho zastupiteľstva.

Úvod schôdze, zloženie sľubu starostky a poslancov

Schválenie programu schôdze (pracovnej časti), voľba orgánov zastupiteľstva (zapisovateľ, návrhová komisia)

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky predchádzajúceho starostu Ing. Radovana Benčíka

Tvorba komisií, náplne ich práce, predsedov a členov


Schválenie poslanca zastupiteľstva, ktorý bude poverený zvolávať a viesť zasadnutia zastupiteľstva

Schválenie poslancov zastupiteľstva, ktorí budú poverení sobášením a sobášne dni

Určenie platu starostu

Harmonogram zasadnutí zastupiteľstva

Protest prokurátora proti uzneseniu č. 223/2017 a schválenie rokovacieho poriadku zastupiteľstva

Počet zobrazení: 121

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby