CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Dnes (17.08.2014) sa v starej časti obce konalo ďalšie stretnutie poslancov s občanmi. Poslanci Granec, Krahulcová a Soboličová si za vlastné prenajali školskú jedáleň a s približne 80-timi obyvateľmi tam debatovali na rôzne témy. Na stretnutie prišiel aj Richard Červienka - poslanec BSK a niekoľko obyvateľov Čiernej vody.

Páčilo sa mi, že sa poslanci sústredili na poskytovanie overiteľných faktov a neosočovali svojich kolegov z ČV ani vedenie obce. Pán Červienka vyjadril počudovanie nad tým, že poslanci nepozvali zastupujúcu starostku, ktorá mohla ľuďom vysvetliť niektoré svoje kroky. Rokovalo sa o týchto bodoch:

1, Návrh Zmien a doplnkov územného plánu
Poslanci upozornili na mnohé chyby a nedostatky v Návrhu. Informovali aj o skutočnosti, že v textovej časti Návrhu je medzi stranami 58 a 59 zaradená neočíslovaná strana s mapou, v legende ktorej sa spomína "navrhovaná hranica rozdelenia územia obce". Táto informácia dáva do zaujímavého svetla snahu bývalého starostu Marynčáka o premenovanie Čiernej vody (v tom čase málokto rozumel dôvodom, pre ktoré sa premenovanie malo uskutočniť).

2, Vykonávanie ložiskového prieskumu horľavého zemného plynu
Pre obyvateľov bola veľmi zaujímavá aj informácia o plánovaných prieskumných vrtoch plynu v starej časti obce (uskladnenie vrtných súprav má byť realizované na Čiernej vode).

3, Školstvo v obci (Základná škola)
K tejto téme bola dlhá diskusia. Poslanci informovali občanov o pracovnom stretnutí, z ktorého vzišli 4 možnosti riešenia školy a získania príspevku od štátu. Diskutovalo sa aj o (ne)vhodnosti jednotlivých navrhovaných pozemkov. Poslanci informovali, že v tomto týždni sa majú uskutočniť rokovania komisií a v posledný augustový týžeň bude schôdza obecného zastupiteľstva. Občania sa pýtali, ako je reálne, že sa do uvedeného dátumu pozbierajú dostatočné informácie na to, aby sa poslanci vedeli rozhodnúť, ako aj čo treba urobiť, aby sme neprišli o štátnu dotáciu (280 tis. Eur).

4, ZUŠ (Základná umelecká škola) v obci
Poslanci poskytli informáciu o tom, že podľa návrhu, bude mať ZUŠ priestory v budove bývalého obecného úradu.

5, Poskytovanie zdravotníctva v obci
Občania mali možnosť vyjadriť sa k možnosti umiestnenia detskej ambulancie, alebo gynekologickej ambulancie v budove vedľa školy.

6, Navrhované zmeny počtu poslancov
Obyvatelia pôvodnej časti obce s nevôľou prijali informáciu, že sa podľa návrhu uvažuje o zmene počtu poslancov na 7 za ČV a 4 za starý Grob. Padol aj názor, že pri takomto pomere "stará časť obce skončila" a pod.

7, Rôzne
Na otázku obyvateľky o budúcnosti linky 630 poslanec Granec uviedol, že tento "problém" bol vyriešený skôr, ako zastupujúca starostka obce informovala občanov. Poslanci aj občania vyjadrili počudovanie nad skutočnosťou, že dodatok k zmluve, ktorý pozitívne rieši ďalšiu existenciu linky 630, podpísala zastupujúca starostka Jonášová 11.08.2014 11.7.2014. Napriek tomu ešte 21.8.2014 21.7.2014 vyzývala obyvateľov k podpísaniu petície, za zachovanie linky 630. Poslanec BSK, R. Červienka uviedol, že petíciu je vhodné podať aj tak, nakoľko vzhľadom na nejasný termín spustenia Integrovaného dopravného systému, situácia nemusí byť úplne vyriešená.

Kliknutím si stiahnite spomínaný dodatok zmluvy

Ak ste na stretnutí boli aj vy, a pamätáte si ďalšie detaily, pripojte ich nižšie. 

Dátumy v modrom som opravil po upozornení od pána Červienku.

Počet zobrazení: 829

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby kefalin o August 18, 2014 na 1:34pm
... môj démon lojálnosti v chorvatanovi si už mädlí ruky...
Komentár osoby Ferdinand Kolčák o August 18, 2014 na 11:49am

Pán Sládeček, ďakujem za vyjadrenie vašej podpory. Chcem vo svojom živote robiť to, čo ma baví. Politika (ani tá miestna) to nie je. Skôr naopak. Som iba priemerne aktívny občan. Zaujímam sa o okolie, v ktorom žijem, ako sa narába "s mojimi" peniazmi a či politici, ktorých "som si zvolil", pracujú efektívne. Ak treba rád priložím ruku k spoločnému dielu aj bez nároku na odmenu. 

Žiaľ, na Slovensku sa mnohí ľudia o verejný život často aktívne nezaujímajú. A potom sa im zdám so svojim prístupom "podozrivý" a vidia v ňom moje neexistujúce politické motivácie. 

Verte, nemám ambíciu "živiť sa politikou". Poznám oveľa zaujímavejšie zamestnania. Počkám ešte na predstavenie kandidátov, ale mojej kandidatúre dávam iba veľmi malú šancu.

Komentár osoby Štefan Sládeček o August 18, 2014 na 10:58am

Dobrý deň pán Kolčák.

To o predvolebnej kampani nebolo myslené na Vás, ale na tých troch poslancov, čo si to organizovali.

Vo Vašom prípade keby ste sa rozhodli kandidovať, tak podľa diskusie na Anonymke ani nemusíte robiť kampaň a uspejete.

Ja by som Vás určite podporil, a to na poslanca bez váhania a na starostu tiež, ale len vtedy, ak by ste dali dokopy zopár rozumných a aj lojálnych poslancov. 

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o August 18, 2014 na 8:31am

Môj márny boj o riešenie kanalizácie vypúšťanej do poľa, bol niektorými susedmi a vedením obce (Matula, Marynčák) považovaný za predvolebný počin už pred rokom a pol. Vyzerá to tak, že najlepšie je sedieť doma, k ničomu sa nevyjadrovať a čakať na pozitívne zmeny.

8-)

Komentár osoby Štefan Sládeček o August 18, 2014 na 1:22am

Dovoľujem si uviesť zopár postrehov k článku pána Kolčáka o stretnutí starogrobských poslancov s občanmi.
Keď som prvýkrát musel odpovedať na otázku, či plánujeme robiť nejaké prieskumné vrty horľavého zemného plynu, tak som to považoval iba za nezmysel alebo "kačicu", vygenerovanú jednou nemenovanou osobou.
Poskytol som k tomu tie isté informácie, ktoré boli uvedené v žiadosti o stanovisko obce k umiestneniu prevádzky firmy, ktorá realizuje špecializované stavebné práce, ako napr. robenie injektáže, vŕtanie studní a obdobné činnosti na zakladanie podloží stavieb. Týmto vysvetlením som to považoval za vybavené.
Dnes však po "vyvádzaní" niektorých zamestnancov pána Magála na FB ohľadne akcie vypratávania ihriska na Čiernej Vode (najmä pani Michaely Kusej) však túto blbosť už nepovažujeme za kačicu, ale za výplod agenta ŠTB alebo jeho horlivých žiakov a tak sa k tomu budem aj stavať.
Keďže sa jednalo o stretnutie poslancov OcZ, teda orgánu samosprávy s občanmi, tak budem od obce žiadať informáciu, presnejšie skôr vysvetlenie podľa infozákona.  
Keďže pán Kolčák zrejme bol na tom stretnutí, tak si dovoľujem predpokladať, že má detailnejšie informácie o priebehu diskusie k bodu 1. toho stretnutia. Konkrétne ma zaujíma to, či starogrobskí poslanci informovali svojich voličov aj o námietke MCST, a.s. voči zaradeniu všetkých takých žiadostí o zmeny a doplnky, ktoré sa týkajú výmery pozemkov nad 5 000 m2 a pre ktoré nebola obstaraná Urbanistická štúdia.
Inak to bol zaujímavý predvolebný počin.

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby