CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Rokovala Komisia pre školstvo kultúru a šport. O škole nerozhodla

Ako občan a hosť som sa dnes zúčastnil zasadnutia Komisie pre školstvo, kultúru a šport. Hlavným bodom bola samozrejme dotácia MŠ SR a výstavba novej školy. Rokovanie bolo (až na pár drobných výnimiek) vecné a faktické. Všetci členovia sa vyjadrili za získanie dotácie pre výstavbu školy od MŠ SR. Žiaľ na spoločnej variante, ktorú by odporučili poslancom sa členovia nezhodli. "Vyhrala" varianta nadstavby v starej časti obce.

Členovia komisie predebatovali všetky 4 varianty a hlasovali o nich pod pracovnými menami:

  • Ihrisko (získalo 2 hlasy/zo 7) - obecný pozemok s ihriskom na ČV
  • Teplý prameň (získal 0 hlasov/zo 7) - obecný pozemok pri prameni
  • Oproti teplému prameňu (získalo 1 hlas/zo 7) - obecný pozemok oproti prameňu
  • Nadstavba (získala 3 hlasy/zo 7) - nadstavba existujúcej školy v CHG.
  • 1 člen nehlasoval za žiadnu variantu

V hlasovaní teda nezískala žiadna varianta nadpolovičnú väčšinu a najviac členov (3) sa vyslovilo za variantu "Nadstavba". Členovia hľadali aj prípadné ďalšie varianty - obecné pozemky. Pripomenuli sa náklady, ktoré v prípade postavenia novej školy ovplyvnia budúcoročný rozpočet (dotácie na žiakov sa poskytujú podľa kalendárneho roka a tak bude treba učiteľov a prevádzku novej školy platiť od septembra do decembra 2015 z obecného rozpočtu). To sa však týka všetkých variánt.

PROTI variante IHRISKO boli uvedené nasledovné argumenty:
1, Rozpor s platným Územným plánom (a Stavebným zákonom) - pozemok je v platnom územnom pláne vedený ako "Plochy športu a športovo relaxačných areálov". Na tomto pozemku sa škola postaviť nedá (aj keby ste ju nazvali "Športová" - taký názor tiež odznel).
2, Úzka prístupová cesta (5,05m v najužšom bode), cez ktorú má denne v rannej špičke a poobede prejsť 100 - 200 áut.
3, Pozemok je pod úrovňou Pezinskej ulice, bude treba urobiť mohutnú navážku zeminy.
4, Kanalizácia neexistuje a nová sa má pripojiť na dnes už mimoriadne preťaženú kanalizačnú rúru Na Pasienku.
5, Treba dobudovať prípojky na vodu, elektrinu a plyn.
6, Nová škola má byť plnoorganizovaná. Postaviť chceme 12 tried. Ak počítame s jednotriedkami v každom ročníku (=9 miestností), tak nám zostanú 3 miestnosti na: zborovňu, špeciálne učebne, jedáleň, kuchyňu, sklad, telocvičňu... Bude potrebné školu rozširovať - pozemok ale veľkosťou nepostačuje.
7, Zastaviame si posledný voľný obecný pozemok určený na šport na Čiernej vode. 
8, Na pozemku obec vedie spor, ktorý môže výstavbu zablokovať.

PROTI variantám TEPLÝ PRAMEŇ a OPROTI TEPLÉMU PRAMEŇU boli uvedené nasledovné argumenty:
1, Treba zaplatiť za zmenu bonity pozemku - vyňatie z pôdneho fondu (vraj 15Eur/m2 - informovala p. Jonášová)
2, Musí sa vybudovať prístupová cesta (cca 200m).
3, Odstránenie ornice.
4, Kanalizácia neexistuje a nová je finančne náročná (treba položiť 700 - 1000m rúr).
5, Treba dobudovať prípojky na vodu, elektrinu a plyn (700-1000m)
6, Je to v poli, ďaleko od ľudí. Čiervnovoďania nebudú jazdiť proti prúdu. Kam budú deti chodiť na prechádzky?

PROTI variante NADSTAVBA boli uvedené nasledovné argumenty:
1, Školská ulica bude kolabovať pod náporom áut ráno a poobede
2, Pridáme niekoľko tried, ale tie nevyriešia celý školský problém
3, Ministerstvo nám budúci rok odmietne poskytnúť ďalšiu dotáciu, nakoľko už máme "havarijný stav" vyriešený...

Na záver postreh jedného člena komisie, vystihujúci atmosféru, ktorá sa miestami prevaľovala v miestnosti:

Len aby sme si s tým darom 280 tisíc Eur na výstavbu školy neprivodili iba viac problémov...

Počet zobrazení: 527

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby