CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Stavebná komisia rokovala bez podkladov. Urbanisticky najvhodnejšie je vraj ihrisko na ČV

Včera sa k výstavbe novej školy vyjadrila aj Komisia pre územný rozvoj, výstavbu a infraštruktúru (stavebná komisia). Členovia komisie sa stretli po viac ako roku. Žiaľ, rozhodovali bez relevantných podkladov. Člen komisie Marynčák niekoľko krát uviedol, že vyjadrovať sa takto, bez akýchkoľvek informácií a podkladov, je diletantizmus. Pán Selep potvrdil, že vychádzajú iba z hypotetických predpokladov a majú zhodnotiť alternatívy, ku ktorým nemajú k dispozícii ani štúdiu. Členom komisie nebolo jasné ani uznesenie za ktoré majú hlasovať, nakoľko mali podľa informácií vybrať jednu z alternatív na výstavbu školy, ale v uznesení, ktoré predložil pán Bilík sa spomínala už iba jedna jediná alternatíva (Ihrisko na ČV). Uzavreli to s tým, že vyberú tú alternatívu, ktorá je podľa ich odborných poznatkov urbanisticky najvhodnejšia. Po diskusii sa členom komisie javil na výstavbu školy ako pravdepodobne najvhodnejší, pozemok na Pezinskej (ihrisko na ČV).

Debata mala jeden nemilý moment. Hoci sa k jednotlivým alternatívam chceli vyjadriť aj hostia - občania, členovia komisie im to počas rozpravy nedovolili. Občanov upozornili, že si vypočujú ich názory až v diskusii po finálnom hlasovaní. Podľa môjho názoru to bolo veľmi neúctivé a značne nedemokratické. Členovia komisie argumentovali tým, že občania sú laici, ktorí nepridajú do debaty odborné resp. faktické informácie a preto nie je potrebné vypočuť si ich pred hlasovaním (niektorí občania na protest odišli).

Diskusia sa teda otvorila až po hlasovaní. Ivan Krištof (hosť-občan) naštartoval  zaujímavú debatu otázkou, či môžu členovia komisie poslancom garantovať, že "víťazná" alternatíva sa naozaj dá reálne postaviť v požadovanom termíne, keď sa rozhodovali "bez ničoho" (očakával, že pri rozhodovaní budú mať pred sebou štósy papierov).

Prítomní členovia komisie uviedli, že to garantovať nevedia. Nepoznajú právny stav, nemajú informácie o technických parametroch kontajnerov, nemajú ani štúdie, môžu sa objaviť rôzne dnes nepredvídateľné prekážky...

Pán Marynčák počas rokovania komisie niekoľkokrát upozorňoval predsedu na absolútny nedostatok podkladov: "Takto sa rozhodovať nedá. Je to nepripravené." Podľa jeho názoru existuje k ihrisku na ČV vypracovaná a archivovaná (asi 2 roky stará) štúdia, ktorú mali mať členovia stavebnej komisie k dispozícii. "Prečo ju nemáme?", pýtal sa a dodal: "Ak to dnes robíme len kvôli tým 280 tis. Eur, len aby sme ich dostali, tak ich radšej ani nechcime... radšej začnime poriadne. Najskôr si urobme konečný projekt. Aby sme si nezababrali konečné riešenie. Projekt by mal byť nakreslený ako celok. Lebo nám to dopadne tak, ako celá Čierna voda. A až potom začnime riešiť jednotlivé etapy."

Členovia komisie sa záverom zhodli na tom, že za 280 tisíc Eur (navyše s DPH) sa tá škola postaviť nedá. S týmto názorom súhlasil aj p. Krištof.

Ešte jedna zaujímavá situácia nastala, keď sa po hlasovaní pán Selep (člen komisie) opýtal poslanca Šefčíka, za ktorú variantu bude teraz po rozhodnutí komisie v zastupiteľstve hlasovať. Pán Šefčík uviedol, že za variantu 2 - pri čističke (Komisia hlasovaním odporúča variantu 1 - Ihrisko) . Táto odpoveď zdvihla trochu emócie a členovia komisie v takom prípade nevideli zmysel celej schôdze. "Ak odborná komisia rozhodne a potom poslanec, ktorý je v tejto oblasti laik hlasuje inak, tak sme mohli tú hodinu a pol radšej stráviť doma s rodinami", uviedol pán Selep.

Je pravda, že podľa Rokovacieho poriadku a zákona, majú komisie iba odporúčací charakter a poslanci nie sú viazaní rozhodnutím komisie.  O budúcnosti výstavby školy rozhodnú hlasovaním poslanci na schôdzi OcZ (25.08.2014).

Takto komisia zhodnotila jednotlivé projekty:

ALTERNATÍVA IHRISKO NA ČV
Rozpor s Územným plánom. Je to určené na šport - upozorňoval p. Marynčák. Na druhej strane je v silách obce to zmeniť. Je to však časová prekážka - musia sa vyjadriť orgány a inštitúcie.
Pozemky sú na LV vedené ako "Ostatné plochy" - treba urobiť zmenu.
Musí prísť ku konsenzu - poslanci musia schváliť zmenu UP
Treba vybudovať cestu cca 60 m
Prístupová cesta je úzka, okolité pozemky su zastavané - nie je možné rozširovať
Z frekventovanej Pezinskej cesty treba minimálne urobiť odbočovacie pruhy
možno bude dokonca treba kruhový objazd (vyjadrenie dá "dopravák")
Najbližšie napojenie vody na Pezinskej - 60m potrubia
Elektrina na Pezinskej 60 - 100 m
Nová trafostanica
Kanál výtlak do stoky - cca 120 m po ulicu Na pasienku

Hlasovanie
Za 4
Proti 1
Zdrzal sa 0


ALTERNATÍVA ČISTIČKA
Treba priviesť vodu zo vzdialenosti cca 1300m voda (od Trinagľa)
Elektrinu od čističky cca 300m
Kanalizáciu od čističky cca 300m
Siete pôjdu cez cudzie pozemky - nič nie je dohodnuté s vlastníkmi
Treba vybudovať prístupovú cestu cca 250 m (šírka min. 7m plus pol metra chodník na oboch stranách, plocha asi 3000m2 x 65eur/m2 = 195 000 Eur).
Škola by mala byť čo najbližšie k ľuďom
Poloha je urbanisticky nevhodná
Riešime akútny projekt pre deti, ktorých je veľa na Čiernej vode a nie v starom grobe

Hlasovanie
Za 0
Proti 4
Zdržal sa 1


ALTERNATÍVA OPROTI ČISTIČKE
Treba priviesť vodu zo vzdialenosti cca 1300m voda (od Trinagľa)
Elektrinu od čističky cca 300m
Kanalizáciu od čističky cca 300m
Siete pôjdu cez cudzie pozemky - nič nie je dohodnuté s vlastníkmi
Treba vybudovať prístupovú cestu cca 250 m (šírka min. 7m plus pol metra chodník na oboch stranách, plocha asi 3000m2 x 65eur/m2 = 195 000 Eur).
Škola by mala byť čo najbližšie k ľuďom
Poloha je urbanisticky nevhodná
Riešime akútny projekt pre deti, ktorých je veľa na Čiernej vode a nie v starom grobe

Hlasovanie
Za 1
Proti 4
Zdržal sa 0


ALTERNATÍVA NADSTAVBA
Dnes nemáme dostatok faktov posúdiť, či je to vhodné a možné.
Pozemok pod školou je o polovicu menší ako ihrisko na ČV
Nadstavba 2 poschodí, nevieme či je to technicky možné
Znesie existujúca stavba 12 kontajnerových tried a počet deti? Rozhodovať bez statického posúdenia, bez odborných vyjadrení nemá zmysel.
Nevieme ako je to s infraštruktúrou, koľko bude stáť výstavba
Pravdepodobne bude treba prerušiť výučbu
Je otázne, či sa tam budú dať kontajnery nadstavovať.
Parkovanie a doprava je problém 360 áut bude treba niekde parkovať
Majú požiarne hydranty dostatočnú kapacitu?
Hlasovanie
Za 0
Proti 4
Zdrzal sa 1

Na záver schôdze členovia komisie hlasovali aj o odporúčaní pre výstavbu Multifunkčného ihriska. Výzva bola zverejnená, celková hodnota stavby je 80 tis. Eur. Polovicu musí odfinancovať obec. Zároveň, ako sa bude budovať škola, tak by sa budovalo aj ihrisko.
Vsetci členovia komisie hlasovali ZA.

Počet zobrazení: 295

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby