CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Zverejnenie Odpovede na stanovisko starostu obce Ch. Grob s prílohami, materiálov ku zasadnutiu školskej komisie a žiadosti o zvolanie zasadnutia OcZ

Na základe žiadosti poslancov OcZ zo dňa 11.10.2017 uverejňujeme:

Odpoveď na stanovisko starostu obce Chorvátsky Grob aj s prílohami:

Kópia - prehľad_úhrad 9 2017 a

Kópia - rozpočet_plnenie_09-2017 final.

Ďalej sme boli požiadaní o uverejnenie materiálov ku zasadnutiu školskej komisie, ktoré uverejňujeme priamo pod názvom súborov:

Na základe záverov zo zasadnutia školskej komisie poslanci OcZ podali starostovi obce Ch. Grob nasledovnú žiadosť:

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby