CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Kto porušuje zákon raz, Poruší ho znovu. Takíto ľudia si dôveru voličov nezaslúžia.

O nevraživej kampani v Chorvátskom Grobe si môžete prečítať tu: http://juliuskolenic.blog.sme.sk/c/248700/Predvolebny-hnus-v-Chorva...

V chorvátskom Grobe sa hrubo porušuje zákon počas volebného moratória. Zaslal som preto sťažnosť na Miestnu volebnú komisiu:

Pre:
Miestna volebná komisia v Chorvátskom Grobe
Marcela Turiničová
zapisovateľka

Vážená pani Turiničová,
Vážená miestna volebná komisia v Chorvátskom Grobe,

podávam týmto sťažnosť na porušenie Zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „zákon“), ktoré spočíva najmä vo flagrantnom porušení § 30 zákona a to hlavne:

- v porušení konca volebnej kampane 48 hodín pred začiatkom volieb,

- v porušení zákazu zverejňovania informácií o politických stranách a kandidátoch v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, v čase 48 hodín pred voľbami a

- v porušení zákonných podmienok pri umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas kampane.

Uvedené zákonné ustanovenia bolo porušené najmä týmto konkrétnym konaním politických strán a kandidátov:

1. Dnes boli do poštových schránok distribuované volebné propagačné materiály nasledovných kandidátov:

Ing. arch. Miroslav Marynčák - SDKÚ, SaS, Most-Híd
Peter Bilík - SDKÚ, SaS
Miroslava Jonášová, - SDKÚ, SaS
Petra Masácová, - SDKÚ, SaS
Dana Michálková - SDKÚ, SaS
Ivan Skaloš - nezávislý
Mária Tomanová - SDKÚ, SaS
Oxana Ferancová - SDKÚ, SaS
Peter Harčarík - SDKÚ, SaS
Andrej Orban - SDKÚ, SaS
Peter Surový - SDKÚ, SaS

2. V stojanoch umiestnených na oplotení rodinného domu na Triblavinskej ulici boli distribuované propagačné volebné materiály kandidáta:

Ing. Jozef Bača, MPhil., PhD.

3. V obci Chorvátsky Grob sú umiestnené bilboardy a iná veľkoplošná reklama nasledovných kandidátov:

Mgr. Peter Adamec - nezávislý
Ing. arch. Miroslav Marynčák - SDKÚ, SaS, Most-Híd
Ing. Peter Špacír - HZD
Mgr. Ferdinand Turinič - KDH, SMER-SD

4. V bezprostrednom okolí budovy, kde sídli okrsková volebná komisia volebného obvodu č. 2 Chorvátsky Grob - Čierna Voda, sú umiestnené propagačné volebné materiály nasledovných kandidátov:

Ing. arch. Miroslav Marynčák - SDKÚ, SaS, Most-Híd (na obecnej tabuli priamo pri vchode do budovy, v ktorej sídli okrsková volebná komisia volebného obvodu !!! - to je naozaj nehorázne !!!)

Peter Bilík - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Miroslava Jonášová, - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Petra Masácová, - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Dana Michálková - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Ivan Skaloš - nezávislý (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Mária Tomanová - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Oxana Ferancová - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Peter Harčarík - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Andrej Orban - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Peter Surový - SDKÚ, SaS (na obecnej tabuli priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod 2)

Mgr. Ferdinand Turinič - KDH, SMER-SD (bilboard)

Ing. Jozef Šefčík - nezávislý (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

Ing. Ferdinand Kolčák - nezávislý (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

Rudolf Liďák - nezávislý (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

Doc. PhDr. Slavomír Magál, CSc. - nezávislý (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

PhDr. Ján Svoboda - nezávislý (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

PharmDr. Beata Valocká - nezávislá (plagáty na objekte reštaurácie Bizmayer)

5. Na obecných tabuliach (priamo pri sídle okrskovej volebnej komisie volebný obvod č. 2, na Čerešňovej ulici, na Triblavinskej ulici, na ulici Suché miesto), bez toho aby bola vyhradená plocha podľa zásad rovnosti politických strán a nezávislých kandidátov a plagáty podľa tejto zásady boli umiestňované iba na miestach na tento účel vyhradených obcou, sú umiestnené volebné propagačné materiály nasledovných kandidátov:

Mgr. Ferdinand Turinič - KDH, SMER-SD
Ing. arch. Miroslav Marynčák - SDKÚ, SaS, Most-Híd
Peter Bilík - SDKÚ, SaS
Miroslava Jonášová, - SDKÚ, SaS
Petra Masácová, - SDKÚ, SaS
Dana Michálková - SDKÚ, SaS
Ivan Skaloš - nezávislý
Mária Tomanová - SDKÚ, SaS
Oxana Ferancová - SDKÚ, SaS
Peter Harčarík - SDKÚ, SaS
Andrej Orban - SDKÚ, SaS
Peter Surový - SDKÚ, SaS

Žiadam týmto Miestnu volebnú komisiu v Chorvátskom Grobe, ako aj Obec Chorvátsky Grob, aby zabezpečili nápravu tohto protizákonného stavu a zastavili marenie zákonného priebehu volieb do obecného zastupiteľstva, najmä aby bezodkladne odstránili volebné propagačné materiály politických strán a kandidátov, ktoré sú umiestnené na verejných priestranstvách a obecných tabuliach v rozpore so zákonom.

S pozdravom,

Július Kolenič

*

Počet zobrazení: 1134

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Július Kolenič o November 26, 2010 na 1:04pm
A viete čítať? Tak si prečítajte § 30 zákona o voľbách do orgánom miestnej samosprávy, kde sa síce nehovorí nič o "zvesovaní" plagátov, ale o tom, kde a v akom období môžu byť vyvesené. Napr. jedno ustanovenie hovorí o tom, že môžu byť vyvesené iba na miestach, ktoré na to obec vyčlenila a to pri zachovaní rovnosti pre kandidujúce strany a kandidátov. Iné ustanovenie hovorí o tom, že počas moratória je zakázané umiestňovať v bezprostrednej blízkosti sídla okrskovej volebnej komisie akékoľvek informácie o kandidujúcih politických stranách a kandidátoch ... a tak by sme mohli pokračovať. Ale samozrejme, ja nemôžem nikoho "donútiť", aby rešpektoval zákon. Môžem sa iba ako občan brániť - to som aj urobil, podal som sťažnosť na Miestnu volebnú komisiu.
Komentár osoby Rado Bencik o November 26, 2010 na 9:06am
Kandidáti Občianskeho združenia ukončili aktivity v súvislosti s volebnou kampaňou v stredu 24.11.2010 o 23.00 h roznosom osobných listov do poštových schránok. Stalo sa tak teda 8 hodín pred začiatkom volebného moratória. Pán kadidát na poslanca Július Kolenič bezdôvodne zavádza, ak tvrdí, že bol uskutočnený roznos počas volebného moratória.

Plagát nebudeme dávať dole, volebné moratórium sme neporušili, jeho vyvesenie je v súlade so zákonom, pretože zákon o zvesovaní plagátov nehovorí nič.

Uvedomte si prosím, že voľby sú už zajtra avšak ľudia = susedia tu budú žiť aj po nich, tak nepáľte mosty.

Pekný deň všetkým, Rado Benčík

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby