CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Novým majiteľom www.chorvatania.sk je MCST, a.s. - tu sú dôvody.

Vážení obyvatelia obce Chorvátsky Grob.

Včera som opäť trpezlivo až do 20:30 hod. sedel na rokovaní OcZ obce Ch. Grob, aby som spolu s ďalšími celkom 4 občanmi pomohol rozvadeným poslancom dospieť aspoň k nejakému riešeniu niektorých dôležitých úloh obce pre jej obyvateľov, a to vrátane nájdenia riešenia pre zachovanie šance pre získanie dotácie na školu.

Keď som prišiel dnes 26.9. 2014 ráno do firmy s cieľom dokončiť jeden naozaj dôležitý materiál som po krátkej porade s kolegom našiel informáciu o článku pána Jozefa Tinku na FB Obce Chorvátsky Grob, o ktorom som už písal v článku "Pán Jozef Tinka je "useful idot".

Počkal som si chvíľu na to, či sa niekto "chytí na ŠTB udičku" a po naozaj krátkej chvíli som na základe obsahu článku pána Tinku a prvej reakcie v kontexte na včerajšie zastupiteľstvo zmenil svoje pôvodné rozhodnutie nezaujímať sa ďalej tak intenzívne o dianie v obci Ch. Grob a okolo 11:00 hod. dnes som zavolal pána Kolčáka.  Pán Kolčák nemohol so mnou hneď hovoriť a zrušil hovor s tým, že mi zavolá poobede.

Poslal som mu SMS, že ak nie je www.chorvatania.sk predaná, tak nech mi zavolá. Medzitým som uverejnil už spomínaný článok písal v článku "Pán Jozef Tinka je "useful idot"., ktorým som dokumentoval "správnosť čítania" nekalých úmyslov pána Jozefa Tinku a zrejme aj niektorých konkrétnych poslancov OcZ obce Chorvátsky Grob prípadne zamestnancov OÚ obce, ktorí sa už v záujme obhájenia svojho konania nezdráhajú použiť dokonca aj šírenie poplašnej správy!

Pán Kolčák mi zavolal okolo 14:00 hod. a po cca 10 minútach rozhovoru sa nechal presvedčiť lepšou finančnou a aj občiankou, resp. verejnoprospešnou ponukou MCST, a.s. a dohodli sme sa na tom, že doména www.chorvatania.sk prejde do vlastníctva MCST, a.s.

Následne bola vystavená faktúra a keďže máme účty v rovnakej banke, tak tesne pred 15:00 hod. bola faktúra uhradená a aktuálne je teda vlastníkom webu ten, kto z väčšej časti aj tak vytvoril jeho obsah, teda spoločnosť MCST, a.s.

Článok pána Jozefa Tinku teda spôsobil neplánovaný výdavok na strane MCST, a.s.

O tom, že moje rozhodnutie z cca 11:00 hod. bolo správne, ma v podstate ešte pred zaplatením faktúry presvedčil samotný pán Jozef Tinka, ktorý v diskusii k jeho článku o cca 13:00 hod. pokračoval v šírení poplašnej správy o tom, že zastupujúca starostka obce Chorvátsky Grob spoločne so mnou ako štatutárom MCST, a.s. vieme niečo o tom, že v blízkej dobe sa bude na 5 miliónoch m2 pozemkov v Chorvátskom Grobe vykonávať prieskum a budú sa tú stavať vrtné veže.

Presne pán Tinka napísal toto:

"Napríklad firma MCST, a.s., Bratislava, ktorá vlastní v obci pozemky bývalého areálu TJ Elán, ešte 13. 05. 2014 (teda ešte pred nadobudnutím právoplatnosti uvedeného rozhodnutia) predložila obci projektové výkresy a žiadala povoliť dve prevádzky "pre zabezpečovanie špecializovaných podzemných stavieb/vŕtacie práce a mechanizmy" - treba sa pýtať o čo ide, aké podzemné stavby, aké vŕtanie. Nie je jasné, či to má súvislosť s geologickým prieskumom, ale určite to má súvislosť s právom ľudí vedieť."

Prvá vrtná súprava bude umiestnená rovno na bytovom dome na Čerešňovej (na staré ihrisko nás Magál a Tinka nepustil kvôli údajnej platnej nájomnej zmluve - údajné práva údajných tretích osôb podľa pána Jána Granca) a druhá bude na ihrisku v starej časti Chorvátsky Grob, ktoré patrí myslím pani Krahulcovej - toto je samozrejme iba vtipný dôvetok pre obyvateľov obce, aby si vedeli predstaviť aký som len zlý a nebezpečný (:).

Teraz nebudem pár hodín k dispozícii, pretože sa idem aj o tomto všetkom poradiť s právnikmi. Večer som Vám ako nový majiteľ www.chorvatania.sk dispozícii.

Napíšem viac aj o tých podkladoch z 13.5. 2014, ktoré pán Jozef Tinka spomína. Žiaľ, ako som už viackrát napísal a aj viackrát povedal predstaviteľom súdov a aj prokuratúry, je jednoduché napísať v jednej krátkej vete jednu obrovskú lož, ktorú však v podmienkach slovenského právneho neporiadku musí protistrana vyvrátiť mnohonásobne obšírnejšou vetou alebo vetami.

Počet zobrazení: 644

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby