CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

A ešte tomu aj chrapúň rovnakého zrna, ako je pán Peter Matula.

Definícia "useful idiot"je podľa Wikipédie tu.

No a význam slova chrapúň vysvetlím na tom, že aj pán Jozef Tinka permanentne útočí na moju osobu na FB stránke Obec Chorvátsky Grob aj napriek tomu že vie o tom, že sa tam nemôžem brániť. Naviac pri tých útokoch vytvára nezmyselné a nepravdivé konštrukcie s úmyslom poškodiť meno jedného z kandidátov v očiach voličov a naopak vylepšiť svoj obraz v, resp. hodnotenie v očiach voličov pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami.

Že o čo ide?

Nuž pán Jozef Tinka sa opäť vrátil k údajnej "kauze" s vrtnými súpravami pre prieskum zemného plynu v k.ú. obce Ch. Grob, ktorý tu na www.chorvatania.sk prvýkrát otvoril pán Kolčák v jeho článku "Starogrobskí poslanci sa opäť stretli s občanmi.", v ktorom popisoval obsah stretnutia starogrobských poslancov s občanmi.

V bode 2. dotknutého článku je uvedené:

2, Vykonávanie ložiskového prieskumu horľavého zemného plynu
Pre obyvateľov bola veľmi zaujímavá aj informácia o plánovaných prieskumných vrtoch plynu v starej časti obce (uskladnenie vrtných súprav má byť realizované na Čiernej vode).

Keďže sa jednalo o "naznačovanie nejakých súvislostí" vo vzťahu k jednému záujemcovi o pozemky MCST, a.s., tak som sa v danej veci angažoval transparentným spôsobom. Len tak mimochodom pripomínam, že spomínané "naznačovanie nejakých súvislostí" potvrdili aj otázky zo strany zamestnancov OÚ obce Ch. Grob na zástupcov MCST, a.s., že či sa MCST, a.s. podieľa na organizovaní nejakých prieskumných vrtov v centrálnej zóne časti Čierna Voda, ale následne to na rokovaní OcZ dňa 25.8. 2014 potvrdila aj pani Krahulcová svojim účelovým útokom na zastupujúcu starostku - viď video 6 v článku "Záznam zo schôdze obecného zastupiteľstva 25.8. 2014" od času 20:20).

Požiadal som preto obec Ch. Grob o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a po ich obdržaní som o tom informoval verejnosť v článku "Horľavý plyn v Chorvátskom Grobe!" a ,a považoval som celú situáciu za vybavenú.

Ale pre "useful idiot" pána Jozefa Tinku zjavne nie je táto konšpiračná záležitosť uzavretá alebo si potrebuje už teraz robiť predvolebnú kampaň, v ktorej mu z nejakého dôvodu veľmi výrazne pomáha pán Peter Matula, hoci kandiduje na post primátora mesta Turčianske Tep...  

Vo svojom príspevku na FB Obec Chorvátsky Grob pod názvom "BUDE SA V CH. GROBE ŤAŽIŤ ZEMNÝ PLYN?" okrem iných informácií napísal aj nasledovnú "pasáž":

Teraz však nejde ani tak o plyn - zastupujúca starostka o veci vie, dokonca niektorí jej blízki mimoriadne aktívni podnikatelia, či investori či - ak chcete - developeri (dokazuje to vzájomná korešpondencia s obcou), ale OBČAN NEVIE ZHOLA NIČ! Medzi základné ľudské práva a demokratické princípy patrí PRÁVO NA INFORMÁCIE. Pýtam sa, kto rozhodol, že takáto vážna informácia sa nedostala k občanom? Ide o život a majetky ľudí, pred ktorými sa takéto zámery utajujú?

Často som tu na www.chorvatania.sk kládol vo svojich článkoch a aj priamo v ich názvoch otázku, O ČO KOMU IDE?

V prípade "useful idiot" a chrapúňa Jozefa Tinku (podľa môjho hodnotiaceho úsudku) si tú otázku nekladiem už dávno, pretože odpoveď na ňu je pre mňa jednoznačná. Dokonca ma ani nezaujíma to, čo si vo svojom ovplyvnenom vedomí vykonštruoval, resp. čo myslí tým "veľavravným" Teraz však nejde ani tak o plyn - zastupujúca starostka o veci vie.

Aktuálne by si však takúto otázku mali položiť obyvatelia obce Ch. Grob vo vzťahu ku Petrovi Matulovi, ktorý na jednej strane všetkých kandidátov opakovane vyzýva, aby sa do termínu začiatku oficiálnej kampane zdržali príspevkov s propagáciou ich kandidatúry, ale na druhej strane necháva neuveriteľný priestor pre priamu a aj nepriamu propagáciu pána Jozefa Tinku a pre jeho ničím nepodložené útoky na iného kandidáta a nepriamo aj na moju osobu.

Pána Petra Matulu, kandidáta na primátora mesta Turčianske Teplice som opakovane žiadal o opätovné zaradenie do uzavretej skupiny FB Obec Chorvátsky Grob, nakoľko pán Jozef Tinka a iní "troll´s" a "usefuls idiots" útočia na moju osobu a aj na spoločnosť MCST, a.s. a tým aj na jej zamestnancov.

Pán Peter Matula ako správca stránky Obec Chorvátsky Grob tieto moje výzvy opakovane ignoroval, preto je podľa môjho hodnotiaceho úsudku chrapúň.

Počet zobrazení: 414

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby