CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V utorok 24.7. 2012 sa uskutočnilo uzavretie priechodnosti súkromného pozemku – dvora vo vlastníctve MCST, a.s., ktorý bol dlhodobo užívaný verejnosťou ako súčasť dopravnej skratky medzi Chorvátskym Grobom časť Čierna Voda a starou seneckou cestou.

V súvislosti s touto problematikou sa toho popísalo veľa a na rôznych fórach. Asi najviac ja sám, pretože som sa snažil všetko čo najpodrobnejšie vysvetliť aj verejnosti, ktorá takéto vysvetlenie vyžadovala.

Nie celá verejnosť akceptovala podrobnosť a teda aj rozsiahlosť prezentovaných informácií a mnohí (vrátane pána prednostu OÚ Ch. Grob Mgr. Matulu) stále neporozumeli, o čo v tejto „kauze“ vlastne ide.  Takže sa s využitím komunikácie z 24.7. 2012 medzi Obcou a MCST, a.s. sa pokúsim veci objasniť stručne.

  1. Dňa 24.7. 2012 som si priamo na Triblavine prevzal písomnosť od Obce a aj stanovisko DI OR PZ Senec k listu, ktorým som ešte 11.7. 2012 za MCST, a.s. oznamoval uzavretie nášho úseku cesty, resp. dvora na Triblavine. Písomnosť obce od prednostu OÚ Vh. Grob pána Matulu si môžete pozrieť v tomto súbore „Zavazne_Stanovisko_Matula.PDF“. Zaujímavosťou je, že pán Matula podľa automatickej odpovede z obidvoch jeho emailových adries už od 23.7. 2012 čerpá až do 27.7. 2012 dovolenku.
  2. Moja reakcia za MCST, a.s. (viď tento list L_MCST_OChG-1272407_reakciaPOU.PDF a jeho prílohu bola Kat_mapa_Triblavina.pdfaj s ohľadom na ostatné dotknuté orgány a organizácie, ale aj s ohľadom na záujem verejnosti písaná aj ako rekapitulácia toho, čo viedlo k súčasnej situácii. Hoci prednosta OÚ pán Matula by mal byť podľa jeho vlastných vyjadrení na facebook-u obce s touto problematikou dostatočne oboznámený.
  3. Záujemca o rekapituláciu informácií nemusí čítať celý list MCST, a.s., adresovaný prednostovi OÚ Ch. Grob pánovi Matulovi, bude postačovať, keď si prečíta iba jeho body 2.1., 2.2.5., 2.2.6. a 2.3. Hoci tri strany už hádam každý s reálnym záujmom o vec  zvládne.
  4. S odvolaním sa na obsah bodu 2.3. z našej reakcie bude dúfam postačovať na to, aby mala aj druhá strana záujem sa vzniknutou situáciou konštruktívne zaoberať.

Ak budú ešte potrebné nejaké ďalšie informácie, tak sme samozrejme aj naďalej k dispozícii.
 

Počet zobrazení: 1044

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby