CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Po návrate "z miesta činu", kde som absolvoval viacero diskusií so zástupcami obce (nie starostom obce), hliadkou poriadkovej hliadky polície OR PZ SR a aj zástupcom Dopravného inšpektorátu OR PZ Senec.

Pri jednom z mojich príspevkov som našiel tento obsiahly diskusný príspevok od obyvateľa píšuceho pod nickom ... ohľadne označenia nepriechodnosti Triblavinskej cesty.

Považujem za potrebné k tejto veci iba doplniť, že sme si so zástupcami DI OR PZ SR a aj so zástupcami poriadkovej hliadky z OR PZ SR vysvetlili to, kto má čo urobiť z hľadiska označenia nepriechodnosti tejto komunikácie, ktorá nie je zaradená do žiadnej cestnej siete. 

Ako už bolo uvedené v príspevku "Triblavinská cesta nepriechodná pre cestnú dopravu", spoločnosť MCST, a.s. uzavrela svoj pozemok, na ktorom je podľa LV č. 3656 dvor, iba na jednom mieste tak, aby sa mohli minimálne jedným smerom dostať ku svojmu majetku všetky podnikateľské subjekty a aj občania, pôsobiaci v lokalite Triblavina. Túto jednu prekážku spoločnosť MCST, a.s. na svoje náklady označila tak, ako si to naštudovala v príslušných vyhláškach. Zároveň už 11.7. 2012 MCST, a.s. informovala všetky kompetentné orgány o tom, že od 20.7. 2012 bude Triblavinská nepriechodná.

Na dnešných rokovaniach bolo zo strany DI OR PZ SR konštatované a zástupcovia obce to vzali na vedomie, že umiestnenie značiek na začiatku Triblavinskej ulice od Vajnorskej ulice na Čiernej Vode a na začiatku Triblavinskej cesty od cesty I. triedy medzi Sencom a Bratislavou, známej ako stará senecká cesta, musia zariadiť dotknuté obce v súčinnosti s DI OR PZ Senec.

Dúfam, že sa to z hľadiska dopravného značenia aj operatívne dorieši, aby vodiči nejazdili úseky Triblavinskej od vyššie spomínaných komunikácií po vytvorenú zábranu zbytočne.

Štefan Sládeček, predseda predstavenstva MCST, a.s.

Počet zobrazení: 389

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby