CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Spoločnosť MCST, a.s. obdržala dňa 16.4. 2013 o 14:54 emailovú správu od prednostu OÚ Ch. Grob pána Matulu, ktorej celý obsah si môžete pozrieť v súbore Vyzva_obec_TRBC_16042013.PDF

Na základe tejto emailovej výzvy obce Ch. Grob spoločnosť MCST, a.s operatívne zareagovala a ešte v ten istý deň pripravila a aj distribuovala nasledovné vyjadrenia, resp. reakcie:

1.   Ako prvé najskôr podaním na pošte a následne aj v prílohe tejto mailovej správy Odoslanie_vyzvy_10_org_16042013.PDF  odoslala MCST, a.s. výzvu 10 dotknutým organizáciám k poskytnutiu potrebnej súčinnosti pri doriešení nedorozumení v interpretácií záväzných stanovísk od väčšiny z nich. Text tejto výzvy aj so zoznamom oslovených organizácií je v tomto súbore MCST_TC_311604_SS.PDF. Táto výzva na 10 organizácií obsahuje taktiež prílohu - list MCST, a.s. na obec Ch. Grob, o ktorom je podrobná informácia v článku "Výzva ku verejnému prerokovaniu situácie na Triblavinskej ceste."

2.   Ďalej MCST, a.s. pripravila žiadosť podľa cestného zákona o vykonanie kontroly postupu obce Ch. Grob zo strany Ministerstva dopravy, ktorá bola podaná 17.4. 2013 hneď ráno o 8:30 hod. Znenie tejto žiadosti o dohľad je v tomto súbore  MC_MDSR_D_11604_SS.PDF. Prílohy žiadosti MCST, a.s. na Ministerstvo dopravy tvorili viaceré podklady, ktoré sú uvedené v závere druhej strany tej žiadosti a nájdete ich alebo priamo v linkoch v rámci tohto článku alebo ešte v tomto článku : "Použitie právnych prostriedkov na Triblavinskej ceste"

3.   O svojom postupe voči konaniu obce Ch. Grob (pri ktorom nebol podľa názoru MCST, a.s. úplne presne dodržaný zmysel a účel Cestného zákona, v dôsledku čoho jednak neboli uplatnené presné informácie a zákonné postupy, ale naviac boli porušené práva minimálne MCST, a.s. a zrejme neboli zo strany obce Ch. Grob rešpektované aj práva a právom chránené záujmy obyvateľov dotknutej lokality (minimálne v časti Čierna Voda) nevykonaním označenia o nepriechodnosti Triblavinskej cesty na vjazde od Vajnorskej ulice) informovala MCST, a.s. predstaviteľov obce Ch. Grob v tejto emailovej správe : Reakcia_MCST_TRBC_16042013.PDF. Obsah reakcie je už s ohľadom na možnosti servera v samostatnom súbore "Ministerstvo preverí postup obce - dokončenie."

Počet zobrazení: 215

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby