CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Voľby 2014 - informačno-propagačné priečinky kandidátok a kandidátov

Vážení obyvatelia obce Chorvátsky Grob, kandidátky a kandidáti na niektorú z funkcií, voliteľných  v blížiacich sa komunálnych voľbách do orgánov samosprávy obce Chorvátsky Grob.

Prevádzkovateľ komunitného servera www.chorvatania.sk sa rozhodol využiť jeho funkcie a zároveň pritom zhodnotiť pomerne veľký záujem občanov SR o obsah www.chorvatania.sk a vytvoril pre všetky kandidátky a všetkých kandidátov rovnakú možnosť prezentovať sa pred svojimi voličmi a prípadne s nimi aj nadviazať dialóg prostredníctvom elektronickej komunikácie na komunitnom serveri obyvateľov obce Chorvátsky Grob.

Pre každého občana SR, ktorého meno je uvedené na web stránke obce Chorvátsky Grob v ofici..., bola vytvorená možnosť uverejniť informácie o sebe alebo o svojom programe, resp. o programe ďalších kandidátok alebo kandidátov z jednej kandidačnej listiny, predloženej politickou stranou, hnutím alebo koalíciou strán a hnutí alebo skupinou spolupracujúcich nezávislých kandidátov z radov občanov.

V sekcii „Volby 2014“ nájdete zoznam všetkých kandidátok a kandidátov na funkciu starostu obce Chorvátsky Grob alebo na funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob. Pri každom mene zo zoznamu je uvedený link na informačno-propagačný priečinok pre konkrétnu kandidátku alebo kandidáta, ktorého obsah je pri spustení tejto funkcie prázdny.

Tento informačno-propagačný priečinok môže byť na základe rozhodnuia jeho "majiteľa" naplnený informačným materiálom v takom tvare, resp. formáte, ako majú blogy na www.chorvatania.sk. Teda obdobne ako blogy na www.chorvatania.sk môže obsahovať aj fotografie, scany dokumentov, mapy alebo aj textové súbory, ktoré náš redaktor vloží do celkového textu príspevku. Text môže obsahovať aj písmo rôznej veľkosti a aj farby písma, ktoré môže byť zvýraznené (šikmé, tučné, podčiarknuté a aj kombinácie týchto možností).

Ak sa niektoré z kandidátok alebo niektorí z kandidátov rozhodnú a pošlú prevádzkovateľovi www.chorvatania.sk na adresu chorvatania.sk@gmail.com informácie/podklady pre ich zverejnenie v príslušnom propagačno-informačnom priečinku na www.chorvatania.sk, tak tieto podklady budú v poradí podľa času doručenia uverejnené a bude ich zatiaľ cez sekciu „Voľby 2014“ vidieť každý návštevník na www.chorvatania.sk a každý registrovaný člen komunity bude môcť adresovať kandidátovi alebo kandidátke aj svoj komentár, resp. otázku.

K tomuto informačno-propagačnému materiálu jednotlivých kandidátok a kandidátov môžu všetci členovia komunity chorvatania.sk pridávať komentár priamo pod tým materiálom, ktorý chcú komentovať. Samozrejme sa k nemu môže vyjadriť aj kandidátka alebo kandidát, ktorého sa komentár týka, ale musí sa zaregistrovať ako člen komunity chorvatania.sk.

Ostatní, teda  neregistrovaní návštevníci stránky www.chorvatania.sk môžu k obsahu informačno–propagačných priečinkov kandidátok a kandidátov prezentovať svoje adresné, avšak vecné a v medziach všeobecne akceptovanej slušnosti použitých výrazových prostriedkov písané komentáre v sekcii Anonymka. V súlade s povinnosťami prevádzkovateľa www.chorvatania.sk si prevádzkovateľ tohto servera vyhradzuje právo aj v komentároch a aj v Anonymke upozorniť autora nevhodného príspevku (z hľadiska spomínaných pravidiel slušnosti) a prípadne aj takýto nevhodný príspevok odstrániť.

Prvý komentár pod materiálom v informačno-propagačnom priečinku musí napísať tá kandidáta alebo kandidát, ktorým ten priečinok patrí, resp. ku ktorým sa vzťahuje. V tomto komentári kandidátka alebo kandidát jednak svojimi vlastnými slovami a spôsobom vyjadrovania potvrdí správnosť obsahu materiálu o nej/o ňom, ale zároveň tiež svojimi slovami vyjadrí akceptáciu určitej zvýšenej formy kritickosti komentárov ku svojej osobe a k prezentovanému programu, ktorú musí byť budúci verejný funkcionár ochotný a aj schopný akceptovať.

Ak sa niektorí z kandidujúcich  občanov nebudú chcieť iba kvôli uverejňovaniu svojich komentárov registrovať do komunity chorvatania.sk, môžu poslať svoj komentár alebo aj viacero komentárov na adresu chorvatania.sk@gmail.com, ktorý redaktor v jeho mene avšak za úhradu 1,5 EUR vrátane DPH za každý komentár umiestni v mene reagujúcej kandidátky alebo kandidáta do príslušných komentárov. Každá takáto spoplatňovaná činnosť, teda požiadavka na uverejnenie každého komentára musí byť zo strany kandidátky alebo kandidáta potvrdená prehlásením/vetou v závere textu požadovaného komentára pre uverejnenie v nasledovnom znení: „Zaväzujem sa uhradiť prevádzkovateľovi www.chorvatania.sk na základe faktúry 1,5 EUR vrátane DPH za uverejnenie tohto komentára v mojom informačno-propagačnom priečinku.“

Prvý, takpovediac povinný komentár bude pre neregistrovaných členov uverejnený bezplatne a bude obsahovať potvrdenie správnosti uverejneného informačno-propagačného materiálu tak, ako bol kandidátkou alebo kandidátom poslaný na adresu chorvatania.sk@gmail.com, a tiež bude obsahovať vyššie spomínané vyjadrenie akceptácie určitej zvýšenej formy kritickosti komentárov ku svojej osobe a k prezentovanému programu, ktorú musí byť budúci verejný funkcionár ochotný a aj schopný akceptovať.

Okrem ponúkanej možnosti naplniť svoj informačno-propagačný priečinok môžu kandidátky a kandidáti samozrejme využiť aj možnosť napísať svoj samostatný blog, resp. blogy o tom, aké sú ich predstavy o problémoch obce a aj o ich možných riešeniach, resp. len tak o svojom pohľad na život v obci Ch. Grob. Táto možnosť však logicky platí iba pre registrovaných členov komunity chorvatania.sk.

Prevádzkovateľ komunitnej web stránky www.chorvatania.sk si dovoľuje vyjadriť presvedčenie, že kandidátky a kandidáti pre komunálne voľby 2014 do orgánov samosprávy v obci Chorvátsky Grob budú rešpektovať nepísané, ale o to zásadnejšie pravidlo, že robenie volebnej kampane by malo byť založené na propagovaní svojej osoby alebo volebného zoskupenia, ale nemalo by stáť na útokoch na iné kandidátky a/alebo kandidátov.  Prevádzkovateľ komunitnej web stránky www.chorvatania.sk nebude do obsahu takýchto nie celkom vhodných príspevkov zasahovať, ale vyhradzuje si právo v diskusii k príspevku uverejniť svoj nesúhlasný názor k takémuto článku, vyjadrujúci upozornenie na používanie neférovej reklamy.

Spôsob využitia informačno-propagačných priečinkov budeme priebežne vylepšovať v rámci možností redakčného systému www.chorvatania.sk.

Počet zobrazení: 661

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby