CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pre stavbu ZŠ s MŠ bude vydané územné rozhodnutie a začne stavebné konanie.

V predchádzajúcich príspevkoch som informoval o tom, že dňa 12.12. 2014 začal proces prerokovania dokumentácií pre vydania územných rozhodnutí dvoch navzájom súvisiacich stavieb, a to

  • umiestnenie stavby kompletnej 28 triednej ZŠ s veľkou a malou telocvičňou a 6 triednej MŠ vrátane spoločnej kuchyne a dvoch jedálenských priestorov, to všetko v centrálnej zóne časti Čierna Voda - ďalej len "ZŠ s MŠ",
  • umiestnenie stavby okružnej križovatky Vajnorská - Pezinská - Triblavinská (ďalej len "OK Vajnorská") pri súčasnej polohe zberného dvora.

Po pomerne náročnom procese rokovaní o podmienkach jednotlivých subjektov z celkom 26 oslovených kompetentných orgánov a/alebo organizácií v rámci konania o predloženej DÚR - dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia je dnes aktuálna situácia nasledovná.

1.

Pre stavbu kompletnej ZŠ s MŠ sa za obdobie niečo cez dva mesiace podarilo vyriešiť väčšinu z pomerne rozsiahlych pripomienok najmä od Regionálneho odboru verejného zdravotníctva Bratislava, Agilita Plus, s.r.o., orgánov obce Ch. Grob a aj ďalších tak, že začiatkom budúceho týždňa (od 2.3. 2015) bude vydané územné rozhodnutie pre stavbu kompletnej ZŠ s MS a hneď súbežne začne aj stavebné konanie pre I. etapu ZŠ. Táto situácia vytvára predpoklad pre to, aby sa niektoré stavebné práce mohli začať pripravovať a aj realizovať v priebehu mesiaca apríl 2015.

Takto vyzerá celková koordinačná situácia celej stavby s vyznačením polohy objektov I. etapy výstavby ZŠ 150301_ZSsMS_CV_DSP_02_koordinacna_situacia.pdf.

2.

Pre stavbu celej OK Vajnorská bola táto stavba viackrát prepracovaná najskôr kvôli požiadavkám dopravných orgánov a následne ešte raz z dôvodu nesúhlasu vlastníkov pod časťou súčasnej a aj uvažovanej časti OK Vajnorská s využitím ich pozemkov.

Aktuálne po odsúhlasení tohto prepracovaného riešenia OK Vajnorská kompetentnými dopravnými orgánmi prebieha rokovanie s ďalším vlastníkom pozemku pod OK Vajnorská o vydaní jeho definitívneho písomného súhlasu s tým prepracovaným riešením, ktoré by mali byť taktiež uzavreté v priebehu týždňa od 2.3. 2015

Následne začiatkom týždňa od 9.3. 2015 bude pravdepodobne verejnou vyhláškou vydané územné rozhodnutie pre stavbu kompletnej ZŠ s MS a následne začne aj stavebné konanie pre I. etapu OK Vajnorská. Aj situácia okolo stavby OK Vajnorská vytvára predpoklad pre to, aby sa realizácia I. etapy tejto stavby  mohli začať pripravovať a aj realizovať v priebehu mesiaca apríl 2015, teda v koordinácii s prípravou a aj výstavbou I. etapy ZŠ.

Počet zobrazení: 672

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2023   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby