CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Obyvatelia obce Ch. Grob, ktorí boli prítomní na rokovaní OcZ boli zaskočení celkovou výškou pohľadávok, ktoré má obec Ch. Grob voči Agilita Plus, s.r.o. a aj voči svojim obyvateľom z titulu nezaplatených daní z nehnuteľností - DzN.  Už si to nepamätám presne, ale pánom hlavným kontrolórom bola myslím oznámená celková suma pohľadávok vo výške 327 000,0 EUR voči obyvateľom.

V následnej diskusii k tomu, či to obec vymáha alebo čo sa s tým robí, tak zástupkyňa ekonomického oddelenia obce Ch. Grob "spomenula" ako príklad riešenia problému spoločnosť Agrolipt, s.r.o., čo je vraj na súde a teda oni, resp. obec koná.

Rokovanie OcZ trvalo už vtedy dosť dlho, tak som nemal záujem a ani chuť na tú poznámku pani z ekonomického oddelenia zareagovať, ale po diskusii na Anonymke musím k tomu Agrolipt, s.r.o. pár slov napísať.

Dlh Agrolipt, s.r.o. za DzN je tvorený z troch častí/položiek:

1.

DzN za stavby v rámci nového jazdeckého areálu pri hoteli Kamila, ktoré jednak od roku 2002 užíva pán Slavomír Magál a spol. a Agrolipt, s.r.o. už v roku 2008 podala riadnu žiadosť na odstránenie týchto stavieb.

Pán Slavomí Magál stavby vo vlastníctve Agrolipt, s.r.o. nielenže neoprávnene užíval, ale ich aj neoprávnene za peniaze od štátu (cca 30 miliónov Sk) prestaval a do dnešného dňa takto neoprávnene prestavané stavby neskolaudoval.

DzN za Agrolipt, s.r.o. bola ročne vo výške okolo 642,0 EUR, ale ak by boli skolaudované stavby Slavomíra Magála, tak by to bolo ročne DzN od jeho spoločností až vo výške okolo 2 400,0 EUR.

Podstatné na celej veci pani ekonómka obce je fakt, že Agrolipt, s.r.o. za tie stavby už dávno nemal DzN vôbec platiť, keby obec splnila svoju povinnosť zo zákona a v zákonmi SR stanovených lehotách bola povolila odstránenie dotknutých stavieb.

2.

Druhú časť DzN tvorí položka dane za tzv. poľné hnojisko pri ČOV na Triblavinskej ulici, pre ktoré má už 3 a pol roka vydané stavebné povolenie obec Ch. Grob na projekt Zberného dvora, za ktorého vypracovanie platil Agrolipt, s.r.o. platby vo výške niekoľkonásobne vyššej, ako bola v danom čase pohľadávka obce za DzN pre všetky nehnuteľnosti vo vlastníctve Agrolipt, s.r.o. V podstate ak by obec splnila svoje povinnosti, tak aj za túto nehnuteľnosť by už Agrolipt, s.r.o. dane neplatil.

3.

V závere augusta 2012 sa rozhodol Marynčák, Magál a spol. vyhlásiť vojnu MCST, a.s. a tým aj Agrolipt, s.r.o.

Marynčák najskôr vypovedal Memorandum o porozumení a spolupráci, ktoré malo okrem iných vecí riešiť aj viaceré nezrovnalosti vo vymeraných DzN pre MCST, a.s. a aj doriešenie DzN za čierne Magálove stavby pre Agrolipt, s.r.o. 

Následne po vypovedaní Memoranda o porozumení Marynčák odštartoval cez JUDr. Vozára spustenie exekúcií aj za zle vymerané DzN pre MCST, a.s. a aj za DzN pre Agrolipt, s.r.o. najmä za Magálove stavby.

MCST, a.s. svoje spory s obcou vyhrala, DzN boli teraz po nástupe nového vedenia na základe rozhodnutia Finančnej správy SR vydané správne (o cca 50% menej) a tak aj budú zaplatené.

Agrolipt, s.r.o. ešte svoj spor s obcou a/alebo s Magálom a spol. rieši na Okresnom súde Pezinok a aj na Krajskom súde Bratislava.

V závere už iba doplním, že nezaplatená DzN za nehnuteľnosti Agrolipt, s.r.o., ktoré už nemali stáť, resp. nemala za ne spoločnosť Agrolipt, s.r.o. DzN vôbec platiť bola 642,0 EUR za rok, pričom cena dôvery Agrolipt, s.r.o. voči vedeniu obce v lete roka 2011 je cca 4 000,0 EUR na úrokoch a na trovách konania.

Prečo teda pani ekonómka obce Ch. Grob poukazuje práve na Agrolipt, s.r.o. je pre mňa vážnou otázkou.

Počet zobrazení: 303

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby