CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

To, čo je uvedené v názve článku som schopný urobiť pre "nabudených" anonymných prispievateľov do Anonymky a zrejme obyvateľov Ch. Grobu, ktorým mimoriadne záleží na tom, aby práve MCST, a.s. bola vystavená na pranieri za neplatiča daní z nehnuteľností (DzN).

Niekto opäť rozohral hru s negatívnym vykresľovaním MCST, a.s. a jej pôsobenia v obci Ch. Grob, čo som registroval už od polovice januára 2015, keď sa blížil termín pojednávania v určovacej žalobe MCST, a.s. voči obci Ch. Gorb ohľadne pozemku s parc. č. 1680/16, na ktorej sa okrem iného nachádza aj časť Triblavinskej cesty, teda termín 23.1. 2015.

Už vtedy mi bolo od právnych zástupcov obce Ch. Grob odkazované, že by sme mali žalobu stiahnuť a v rámci toho bola ako jeden z argumentov spomenutá aj údajná vysoká dlžoba MCST, a.s. za DzN. Keď som po overení zistil, že MCST, a.s. žiadne dlžoby neeviduje, pretože zo strany obce Ch. Grob neboli po rozhodnutí Finančného riaditeľstva SR (FR SR) vymerané DzN za viacero rokov.  Písal som o tom v článku "Komu to celé prospelo?".

Zrejme aj na základe tých mojich vyjadrení obce Ch. Grob vydala a odoslala MCST, a.s. výmery za celkom tri roky a to 2013, 2014 a 2015. MCST, a.s. k nim zaujala nasledovné stanovisko v liste MCST_OChG-2881602_SS.pdf so žiadosťou o nastavenie rovnakých splátok pre roky 2013 a 2014, ako boli doteraz pre všetky ostatné roky.

V bode 1. predmetného listu je uvedené, že MCST, a.s. neeviduje do doby vydania troch výmerov DzN za roky 2013, 2014 a 2015 žiadne nezaplatené DzN, teda ani za rok 2011 neeviduje MCST, a.s. DzN ako nezaplatenú, ale aani ju neeviduje ako vymeranú. 

Namiesto toho, aby bola MCST, a.s. od obce Ch. Grob doručená reakcia na vyššie spomínaný list MCST, a.s. č. MCST/OChG-2881602-ŠS, tak sa po mesiaci verejne "rozoberá" MCST, a.s. ako dlžník na DzN, hoci bolo zákonnou povinnosťou správcu dane spolupracovať na vysvetlení situácie. Výmer DzN za rok 2011 bol rozhodnutím FR SR zrušený, nesprávne vymerané DzN nám boli vrátené a žiadny iný výmer nebol MCST, a.s. doručený.

Neviem teda prečo sa to deje a ani čo je za tým, ale dúfam, že si to v blízkej dobe vysvetlíme, aby sme nemuseli zase strácať čas a aj peniaze na nejaké ďalšie spory.

Počet zobrazení: 357

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 12:38pm

Pán Martin,

ja som aj napriek nesprávne vydanému platobnému výmeru (podľa mňa a aj podľa logiky, keďže 5 rokov je to nejako a iba jeden rok inak) zaplatil časť DzN tak, ako by to malo byť podľa správneho výmeru.

Budem sa toho správneho výmeru domáhať, pretože keby nebol v tejto dedine strach z "užitočných idiotov", pripravených zaútočiť anonymne na čokoľvek a kohokoľvek, tak by na základe existujúcich podkladov vydala obec rovnaký výmer, ako vydala za všetky ostatné roky.

Na druhej strane keby som ja akceptoval túto jednu výnimku, tak by zrazu "niekto" vyžadoval, aby boli všetky roky vymerané inak.

Ako vyzerá nová doba (a tým nemyslím túto dedinu, lebo tu to oproti Marynčákovmu obdobiu ide výrazne k lepšiemu), sa môžete presvedčiť v mojom ostatnom príspevku: http://chorvatania.sk/profiles/blogs/prekazka-v-plneni-terminu-otvo...

Tie vyjadrenia z BSK a Regionálnych ciest BA pre mňa predstavujú vznik, resp. uplatneniu princípov komunizmu v rámci niektorých lokalít verejnej samosprávy.

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 26, 2015 na 11:14am

Toto je jeden z ukážkových príkladov ZLYHANIA pri správe verejných financií, kedy po a/ nedodržuje sa zákon, po b/ subjekt je podľa dokladov evidentne poškodený, po c/ správcovi verejných financií tieto zjavne nechýbajú, keď nie je schopný ani len vystaviť správny a platný platobný výmer, aby ho subjekt mohol uhradiť. Pranierovaný potom nie je ten, čo pochybyl a mal vystaviť výmer, ale ten, čo síce chce uhradiť svoj dlh,  ale nemá na základe čoho, lebo niekto zanedbal svoje zákonné povinnosti. Toto sa žiaľ deje len vo verejnej správe. Keby takto fungovala súkromná firma už dávno by skrachovala. A v tom celom zamotanom kolotoči ani neviete, komu máte dať po papuli. V tejto obci máme iné problémy ako vyberať dane spravodlivo a načas.  Veľa energie totiž venujeme verejným ojebstarávaniam. Ryba smrdí od hlavy. Kde sú staré zlaté časy našich pradedov, keď starosta na dedine bol Vážený občan a pre svojich obyvateľov bol morálnou autoritou a príkladom spravodlivosti, cti a hodnôt o ktoré sa dalo oprieť ? Vitajte v novej dobe a zvykajte si.

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby