CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode.

Vo svojom príspevku "Do otvorenia novej ZŠ zostáva 100 dní" som dňa 24.5. 2015 večer v bode 3. uviedol, že "v procese vybavenia SP na stavbu I. etapy okružnej križovatky Vajnorská - Triblavinská - Pezinská (ďalej len "OK Vajnorská") boli  oproti pôvodným dohodám a podmienkam pre realizáciu OK Vajnorská pred MCST, a.s.  postavené náročné prekážky".

V čase písania toho príspevku, teda dňa 24.5. 2015 som mal iba časť informácií o vzniknutej prekážke, ktorá vyplývala z tohto listu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej len "BSK") a mohol som ju považovať iba za nedorozumenie, čo som aj skonštatoval  v tomto písomnom stanovisku MCST, a.s. v liste č. MCST-1-1860/2105-OK (viď bod 7. predmetného listu).

Žiaľ, po doručení vyjadrenia organizácie Regionálne cesty Bratislava, a.s. č. 497/15/... a vyjadrenia tej istej organizácie ku I. etape stavby ZŠ na Čiernej V...  som pochopil, že zrejme nejde iba o nedorozumenie, ale že budeme musieť hľadať riešenie vážnej prekážky pre splnenie termínu dokončenia I. etapy stavby ZŠ. 

Spoločnosť MCST, a.s. je pripravená operatívne rokovať o vyriešení prekážky pre úspešné zvládnutie výstavby I. etapy ZŠ na Čiernej Vode do 2.9. 2015, ale iba na základe doteraz vyjadrených stanovísk zástupcov verejnej samosprávy, ktoré sú popísané aj v texte spomínaného listu, ale najmä sú obsahom zápisov zo stretnutí aj za účasti orgánov samosprávy so zástupcami majiteľov nehnuteľností v dotknutej lokalite (viď najmä  Zápis zo stretnutia zo dňa 27.7. 2009, ktorý zadefinoval podmienku riešenia dopravy v dotknutej lokalite a popísal aj príčiny tohto stavu, ale taktiež Zapis_zo_stretnutia_dna_14_5_2014.pdf ktorý dokonca bez účasti MCST, a.s. vymedzuje podmienku uzavretia DOHODY o realizácii OK Vajnorská.

Jednoznačné stanovisko spoločnosti MCST, a.s. k vzniknutej situácii a aj návrh riešenia je sformulovaný v bode 6. v tomto písomnom stanovisku MCST, a.s. v liste č. MCST-1-1860/2105-OK (viď najmä bod 6.4. predmetného listu). Návrh potrebnej DOHODY vypracovala MCST, a.s. iniciatívne už v novembri 2014, ale zatiaľ bez konkrétnej odozvy oslovených subjektov verejnej samosprávy.

O pokračovaní riešenia odstránenia tejto prekážky dodržania termínu dokončenia výstavby I. etapy ZŠ na Čiernej Vode budem verejnosť informovať rovnako, ako som informoval o predchádzajúcich krokoch v procese prípravy výstavby ZŠ.

Počet zobrazení: 561

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 6:18pm

Vážený pán Kolčák

Mne je v princípe jedno, či Vy neveríte tomu, že to je alebo nie je náhoda.  Dokonca je mi už jedno, či náhodou nebudem aj ja súčasťou tej náhody, pretože keby som napísal čokoľvek, tak to nebudete brať ako argumentáciu vo veci, ale budete tomu dávať iný význam, než to naozaj má.

Ja v tejto veci (čistenie Blahutovho kanála, resp. presnejšie odvádzanie dažďových vôd z lokality, kde sa má realizovať výstavba OK Vajnorská a aj ZŠ s MŠ) viem povedať iba jedno, že po nejakej búrke spred cca mesiaca zaliala voda z toho kanála/rigolu na Triblavinskej a že z toho urobili Regionálne cesty Bratislava, a.s. problém, ktorý je teraz dávaný všade.

Nesúhlasím s tým, pretože je to dôsledok dlhodobo zanedbávaných problémov a ja s tým nič nemám (a myslím si, že ani R. Benčík). Ale môžem s tým len bojovať, nemôžem úradníkom zakázať tak konať.

A Vy môžete veci posudzovať tak, ako ich vyhodnocujete, resp. skôr vnímate. Už to nebudem riešiť, lebo potom mi nezostane čas na iné veci.

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 26, 2015 na 5:56pm

Ďakujem za váš pohľad pán Sládeček. Ak sa mýlim, tak to tu potom máme v obci ďalšiu super "náhodičku". Obec robí "protipovodňové opatrenia" (a plánuje prehlbovanie) presne na tom Blahutovom kanáli, ktorý sa má podľa vami zverejneného dokumentu prehĺbiť na to, aby získala súhlasné stanovisko regionálnej inštitúcie. Pán Sládeček, tak tomuto ja neverím rovnako, ako chabým výhovorkám Rada Benčíka, na občiansky podnet o obstarávaní propagačných služieb. Ak zatiaľ veci nepomenúvam svojim menom, tak len preto, že dávam Radovi Benčíkovi šancu, aby sa spamätal... a prestal si z ľudí robiť srandu. 

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 5:01pm

Vážený pán Selep, poznám dobre Vašu angažovanosť a aj som ju kvitoval, rovnako ako ju kvitujem aj teraz.

K Vášmu aktuálnemu obsiahlemu príspevku sa neviem zodpovedne komplexne vyjadriť, pretože sa tam dotýkate vecí, ktoré súvisia s krokmi obce Ch. Grob, resp. s komunikáciou osôb, do ktorej som ja nevstupoval a ani som jej vo väčšine prípadov nebol účastný.

Čo Vám môžem k tomu ale v predstihu doplniť, je informácia o tom, že už sú vydané všetky tri stavebné povolenia pre školu a dve z nich budú, resp. môžu byť podľa vyjadrení dotknutých subjektov právoplatné už vo štvrtok 28.5. 2015.

Formálne teda môže byť spustená realizácia I. etapy stavby ZŠ, v rámci ktorej bude potrebné riešiť aj tie podmienky dotknutých orgánov a/alebo organizácií, ktoré ešte nikto v BSK neplnil. Ako stavbár zrejme viete, že všetko je riešiteľné, keď sa chce.

Či sa bude chcieť a kto bude chcieť, resp. kto nebude chcieť, tak do toho už asi ja nebudem môcť zasahovať tak, ako som to robil v procese prípravy výstavby.

Ešte musím uzavrieť dohodou o výrazne vyšších nákladoch na práce na strane MCST, a.s. oproti návrhu z októbra 2014, kedy sme mali tento proces iba začať a nie ho ešte v dosť náročných podmienkach aj dokončiť v celom rozsahu.

Dúfam, že na tom to celé nestroskotá.

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 26, 2015 na 2:14pm

p. Sládeček, rozhodne som si nemyslel, že niekto z menovaných by sa v tejto skupine videl. Ale ďakujem za jasne formulované objasnenie. Za seba len pre istotu tiež upresním, že ako si snáď asi viacerí všimli, snažím sa o konštruktívnu debatu a ak niečo napíšem mám informáciu overenú vždy z viacerých zdrojov a podloženú tak, aby aj v prípade podaní a konfrontácie boli mnou uvedené informácie a postrehy overiteľné faktami a dokázateľné.  Preto sa snažím vždy pýtať tých, ktorých sa to priamo týka. Je to verejné, adresné a priame. Téma križovatky ma zaujíma v celkových súvislostiach a preto som si dovolil sa spýtať priamo Vás hlavne na to spomínané financovanie OK a partnerov v tejto akcii a budem vďačný za konkrétnu odpoveď. Ste jedným z mála ktorý supluje informačné embargo na otázky tohoto typu, lebo od obce dostávam nanajvýš odpovede typu ...všetko je v pohode, ideme podľa plánu, je to v riešení, žiadny termín, žiadne číslo nič..... Preto prosím zachovajte svoj doterajší prístup a ak môžete tieto informácie poskytnúť budem Vám ja a aj tiezvo zmýšľajúci obyvatelia povďačný.

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 1:49pm

Pán Kolčák, Vaše vyhodnotenie tej citovanej vety vo vzťahu ku konaniu obce ohľadne "protipovodňových úprav na Blahútovom kanály" sú nesprávne a účelovo zavádzajúce, čo ma práve v prípade Vašej osoby obzvlášť mrzí.

Obzvlášť preto, že Vy ste boli jeden z mála svedkov toho, ako Marynčák aj s pomocou časti Urbárskych poslancov a aj časti vtedy "nevedomých" niektorých poslancov za Č. Vodu na všetko .... a nič z takýchto praktických problémov obce neriešil.

Výsledkom toho boli jednak opakované záplavy najmä na Čiernej Vode, ale aj strata dôvery obce Ch. Grob pri posudzovaní obecných a aj súkromných projektov zo strany kompetentných orgánov a organizácií.

Preto Regionálne cesty BA absurdne ako dôsledok absolútne zlej reformy verejne samosprávy zaväzujú MCST, a.s. ako súkromnú spoločnosť riešením povinnosti obce, BSK a aj štátnych organizácií (Hydromeliorácie, Vodohospodársky podnik alebo Správu vodných tokov), pretože si môžu dovoliť neveriť vyjadreniu Agilita Plus, s.r.o. k DSP pre I. etapu OK Vajnorská, podľa ktorého sa máme s odvedením dažďových vôd pripojiť na Triblavinský kanál/rigol.

Ešte pred adresným záverom tohto príspevku napíšem časť diskusie k článku jedného poslanca NR SR, ktorý sa zamýšľal nad situáciou okolo vzťahu Ústavný súd SR a prezident Kiska.

V tejto krajine si každý robí čo chce a každý, kto má prístup do médií, si už bez akýchkoľvek obáv vykladá zákon tak, ako chce.
.
Róbert Fico a aj iní politici viackrát prehlásili, že Slovensko nie je právny štát.
.
Ja dodávam, že v dôsledku dlhodobej benevolentnosti všetkých občanov je na Slovensku právny bordel, účelovo vytváraný právnickou obcou v súčinnosti s poslancami NR SR od roku 1990 so zámerom vytvoriť pre informovanú množinu občanov niečo ako "Klondjke" pre rýchle zbohatnutie.
.
Napriek tomu, že právne prostredie po roku 1989 vzniklo na základe flagrantných zásahov do predtým platného právneho poriadku ČSFR, resp. aj SR (ktoré v podstate formou potrestania zmenili osudy miliónov ľudí v tejto krajine aj napriek tomu, že väčšina tých potrestaných ľudí nič zlé neurobila), tak ako jedno z hlavných pravidiel zaviedla do právneho poriadku princíp zákazu reciprocity a najmä premlčania dokonca aj závažných trestných činov.
.
Teda sme podľa mňa do právneho poriadku SR zapracovali beztrestnosť špekulantov a výsledkom je to, čo sa teraz deje - teda právny bordel.

Pán Kolčák a aj pán Selep a Michalík.

Aby bolo jasné adresovanie označenia "užitoční idioti niekoho", tak Vás tým určite nemyslím. Adresujem to označenie anonymným prispievateľom tu v Anonymke alebo aj na FB obce, ktorí v záujme odpútavania pozornosti od konania ľudí ako Magál, Marynčák a žiaľ aj Granec a Krahulcová, resp. aj niektorí bývalí poslanci za Č. Vodu, ktorí sa snažia vyrobiť zdanie záujmového alebo dokonca až korupčného vzťahu medzi MCST, a.s. a vedením obce.

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 26, 2015 na 1:08pm

Aha, a tu máme aj celé "protipovodňové úpravy" na Blahutovom kanáli: "Dažďové vody zo striech, zelených plôch a spevnených plôch budú odvádzané dažd'ovou kanalizáciou do Triblavinského kanála, ktory ústí do Blahutovho kanála a ten do vodného toku Čierna Voda. Podmienkou nášho súhlasu je prehĺbenie a úprava kanálov až po tok Čierna Voda..."

Komu celé to divadlo o protipovodňových úpravách (ktoré sa argumentovali najskôr zákonom, keď to neprešlo, tak následne uznesením OcZ z roku 2013, keď to neprešlo, tak následne s listom z ministerstva) prospelo a pre koho pracuje nejaká množina "užitočných idiotov" sa treba asi spýtať na obecnom úrade...

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 26, 2015 na 12:40pm

Nakolko som sa na poslednom OcZ presne na tuto temu informoval a nedostal som ziadne info ohladom okruznej krizovatky dakujem aj v mene ostatnych obcanov za podrobne informacie. Nakolko ale z dokumentov nie je jasne aka je vlastne dohoda stran, ktore sa maju zucastnit na financovani tejto akcie, prosim ak sa nejedna o utajovanu informaciu v zmysle nejakeho zakona mozete prosim verejnost informovat, kto bude podla dohody investorom okruznej krizovatky priamo suvisiacej aj s novou skolou a v akej vyske. K tejto info sa nikde neviem dopracovat. Pekne dakujem za odpoved.

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby