CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

A zatiaľ okrem zbúrania jednej starej stavby v dotknutej lokalite sa akoby nič nedeje.

Má to viacero dôvodov, ktoré však všetky majú základ v socialistických zákonoch pre kapitalistické a akože trhové prostredie, v ktorom stratíte cca 2/3 času na zháňanie vyjadrení rôznych dotknutých subjektov (ktorým je v podstate vo väčšine prípadov jedno, že nejaký Chorvátsky Grob potrebuje do nejakého termínu zrealizovať stavbu školy) a potom naháňate stavebné firmy, resp. dodávateľov stavebného materiálu, prác a zariadení, aby ste dohnali ten čas, ktorý ste stratili pri vybavovaní vyjadrení, resp. pri vypracovaní projektovej dokumentácie (PD) a/alebo ich vynútených zmien.

Nebudem písať o tom, koľko z toho strateného času bolo venovaných riešeniu problémov, vzniknutých aj v dôsledku ich neriešenia najmä v ostatných 4 rokoch v oblasti dopravy, riešenia splaškovej kanalizácie alebo aj odvádzania dažďových vôd z dotknutého územia, ale paradoxne aj problémov s nedoriešenými vodovodnými prípojkami, ktoré "niekto" v dávnejšej, ale aj v blízkej minulosti položil tadiaľ, kadiaľ sa hodilo alebo dalo.

Nemá ani teraz zmysel písať o absurditách pri riešení postojov niektorých dotknutých organizácií, ktoré požadovali potvrdenie správnosti vyjadrení iných dotknutých orgánov, lebo im zrejme neverili alebo nemajú medzi sebou zástupcovia takýchto dotknutých organizácií/orgánov dobré vzťahy.

Podstatné sú nasledovné konštatovania:

1.

Že po množstve doplňovaní celej PD pre vydanie stavebných povolení (SP) všetkých čiastkových stavieb pre ZŠ s MŠ na Čiernej Vode bolo dňa 18.5. 2015 vydané SP pre tri tzv. vodné stavby (súvisia s kanalizáciou, vodovodom a odvedením dažďových vôd).

2.

Že vo štvrtok 21.5. 2015 sme mali k dispozícii vyjadrenia ku PD pre vydanie stavebného povolenia pre všetky čiastkové stavby pre ZŠ s MŠ od všetkých dotknutých orgánov a/alebo organizácií s výnimkou jednej, ktorá by malo byť k dispozícii v pondelok 25.5. 2015.

3.

Že teda v poslednom týždni mája 2015 by mohli byť vydané stavebné povolenia pre zvyšné čiastkové stavby, čím je v podstate dodržaný pôvodný časový predpoklad pre otvorenie I. etapy ZŠ v časti Čierna Voda, ktorým bolo začatie výstavby v máji, resp. najneskôr v júni 2015.

Čo pred nami ešte stojí, je vybavenie SP na stavbu I. etapy okružnej križovatky Vajnorská - Triblavinská - Pezinská (ďalej len "OK Vajnorská"), kde oproti pôvodným dohodám a podmienkam pre jej realizáciu boli pred MCST, a.s. postavené rovnako náročné prekážky, ktoré si budú zasluhovať samostatné obsiahle vyjadrenie a aj postup, a dokonca aj na inej platforme, resp. úrovni, než je server www.chorvatania.sk alebo FB obce Chorvátsky Grob.

O vývoji stavebného konania I. etapy OK Vajnorská, ktorej realizácia a aj dokončenie je paradoxne podmienkou kolaudácie aj pre I. etapu ZŠ v časti Čierna Voda, budeme operatívne informovať.

Počet zobrazení: 508

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby