CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

V rámci diskusie s pánom Martinom Michalíkom k dôvodom údajného "neplatenia" DzN spoločnosťou MCST, a.s. bol v nadväznosti na môj článok "Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode" v inej diskusii uverejnený nasledovný komentár pána Michalíka :

"Nakolko som sa na poslednom OcZ presne na tuto temu informoval a nedostal som ziadne info ohladom okruznej krizovatky dakujem aj v mene ostatnych obcanov za podrobne informacie. Nakolko ale z dokumentov nie je jasne aka je vlastne dohoda stran, ktore sa maju zucastnit na financovani tejto akcie, prosim ak sa nejedna o utajovanu informaciu v zmysle nejakeho zakona mozete prosim verejnost informovat, kto bude podla dohody investorom okruznej krizovatky priamo suvisiacej aj s novou skolou a v akej vyske. K tejto info sa nikde neviem dopracovat. Pekne dakujem za odpoved."

Aktuálne k tomu ako doplnenie svojho článku "Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode" uvediem iba nasledovné informácie:

1.

Podľa právneho poriadku SR je ústna dohoda rovnocenná s dohodou písomnou, len sa žiaľ ťažšie dokazuje.

2.

Preto som s odvolaním sa na konštatovanie v bode 1. považoval obsah zápisov, spomínaných v treťom odseku odspodu v článku "Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode" považoval a aj stále považujem za dostatočný právny základ pre svoje konanie vo vzťahu na návrh postupu pri zachránení dotácie 280 000,0 EUR.

3.

Ako jeden z prvých krokov a ešte pred podpisom kúpnej a nájomnej zmluvy s Obcou Ch. Grob som dňa 18.11. 2014 predložil tento návrh zmluvy o združení činností a prostriedkov návrh zmluvy o združení činností a prostriedkov  v prílohe tohto svojho listu č. MC/OK/Z-2181114-ŠS   spoločne s týmto návrhom listu pre oslovenie potenciálnych investorov týmto návrhom listu pre oslovenie potenciálnych investorov.

4.

Keďže okrem COOP Jednota Galanta nikto ďalší jednoznačne nezareagoval (obec Ch. Grob iba formálne potvrdila, že sa tým bude zaoberať, ale zatiaľ bez písomného stanoviska), tak MCST, a.s. síce na jednej strane stále upozorňovala na absenciu vyjadrení oprávnene dotknutých subjektov (Obec Ch. Grob, BSK, investori v lokalite), ale zároveň MCST, a.s. pokračovala na príprave DSP pre aj pre I. etapu stavby ZŠ s MŠ a aj pre I. etapu stavby OK Vajnorská

4.1.

Pre I. etapu stavby ZŠ s MŠ boli v ostatných dňoch už stavebné povolenia vydané a teda môže konkrétna príprava výstavby ZŠ začať. O tom ale samostatný článok.

4.2.

Pre I. etapu stavby OK Vajnorská prebieha posudzovanie DSP a malo by byť v blízkej dobe vydané stavebné povolenie.

5.

Do doručenia vyjadrenia BSK ku I. etape OK Vajnorská, resp. aj vyjadrení Regionálnych ciest Bratislava, a.s. (podrobne som ich popisoval v prvých troch odsekoch článku svojho článku "Prekážka v plnení termínu otvorenia I. etapy ZŠ na Č. Vode" )  som deklaroval, že MCST, a.s. je stavebníkom I. etapy stavby OK Vajnorská a že následne bude táto investícia MCST, a.s. zahrnutá do objemu Zmluvy o združení činností a prostriedkov pre celú OK Vajnorská a táto investícia bude MCST, a.s. vysporiadaná ako jednému z investorov.

Takto je to uvedené v samotnej DSP ku I. etape OK Vajnorská a takto som to uviedol aj v žiadosti o vyjadrenia stanoviska ku DSP pre I. etapu OK Vajnorská, adresovaných Obci Ch. Grob, BSK a aj Regionálnym cestám Bratislava, a.s. (viď scan žiadosti na BSK č. MCST-1860/1505-OK).

5.1.

Po doručení spomínaných vyjadrení BSK ku I. etape OK Vajnorská, resp. aj vyjadrení Regionálnych ciest Bratislava, a.s. som však nadobudol odôvodnené obavy z toho, či aj ostatní účastníci dohôd o postupe pri príprave a najmä pri realizácii výstavby OK Vajnorská dodržia dohodnuté podmienky financovania.

Preto som v tomto písomnom stanovisku MCST, a.s. v liste č. MCST-1-1860/2105-OK  vyjadril jednoznačné stanovisko spoločnosti MCST, a.s. k vzniknutej situácii a zároveň som sformuloval aj návrh jej riešenia v bode 6. (viď najmä bod 6.4. predmetného listu).

6.

Na celej záležitosti mi momentálne viac, ako to riziko z ďalšieho financovania výstavby OK Vajnorská vadí tá neuveriteľná neúcta predstaviteľov orgánov verejnej samosprávy ku konaniu MCST, a.s. a k najmä k mojej práci na všetkých tých návrhoch, ktorých podstatu síce všetci využívajú, ale na druhej strane ich obsah a najmä vyplývajúce záväzky zatiaľ ignorujú.

Počet zobrazení: 455

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 27, 2015 na 10:20pm

Pán Selep,

odpoveď nájdete v závere článku http://chorvatania.sk/profiles/blogs/odpovede-panovi-kolcakovi-a-se...

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 7:59pm

Pán Selep,

s voľbou pána Skaloša do dozornej rady nesúhlasím ani ja. Aj napriek odbornosti menovaného v nejakých oblastiach je moja skúsenosť taká, že z nejakého dôvodu sa nechal manipulovať do závažných konaní, pričom si neoveril Marynčákom "predkladané" informácie a ani sa neopýtal na názor "akcionára obce" (podľa zákona o obecnom zriadení je ním v podstate každý obyvateľ a/alebo vlastník nehnuteľnosti v obci).

Ak budem mať možnosť, tak budem toto riziko tlmočiť aj ďalej.

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 7:36pm

Pán Kolčák, rovnako sa na mzdy a aj na iné výdavky, než na aký účel dostáva samospráva peniaze, míňajú aj rozdeľované dane z motorových vozidiel, resp. cestná daň a daň z palív a mazív.

Keď minulý rok šéf Trnavského SK prezradil, že cestne dane používajú okrem iného aj na domovy sociálnych služieb a keď následne "vyspovedali" aj zástupcov ostatných VÚC, tak všetci priznali míňanie peňazí na údržbu a stavbu ciest na úplne iné veci.

Preto je môj postoj k financovaniu OK Vajnorská a aj iných vecí taký nekompromisný. Ale zdôrazňujem, že je to celoštátny problém a v tejto obci viac problém Marynčáka a aj obyvateľov, resp. poslancov, ktorý mu to dovolili, ako problém samotného Benčíka

Komentár osoby Ferdinand Kolčák o Máj 26, 2015 na 6:11pm

Pán Sládeček. V predchádzajúcom volebnom období mi pán Bilík (na schôdzi finančnej komisie) vysvetľoval, že zvýšené Dane z nehnuteľnosti sa celé premietajú na výplaty zamestnancov, presne v zmysle ako píšete:
"Ak teda pravda tie zvýšené DzN, označované ako stavebná daň neminula všetky v minulom období na výplaty vyššieho poštu zamestnancov úradu (vrátane SÚ obce) a aj množstvo zbytočných projektov, ako konštatoval unreal v Anonymke."

Môžeme teda všetci už len dúfať, že pán poslanec mal opäť zlé informácie (na základe ktorých sa rozhodoval). Lebo ak mal v tomto prípade informácie správne a financovanie OK má zatiahnuť obec, tak neviem, neviem, či bude v najbližších 4 rokoch OK a škola stáť...

Komentár osoby Štefan Sládeček o Máj 26, 2015 na 5:48pm

Nechcel som to písať priamo do článku, ale tu to ako reakciu na Váš príspevok pán Martin doplním, aj keď ma budú niektorí zase možno obviňovať z toho, že z nejakého zištného dôvodu riešim veci za vedenie obce.

Keďže na rozdiel od väčšiny aktuálne aktívnych obyvateľov som sa venoval životu v obci (lebo som musel, nie preto, že som v tomto smere lepší) už od roku 2006, tak viem, resp. mám informácie, že obec na základe zvýšených stavebných DzN vybrala viac, než 1 milión 200 tisíc EUR, ktorých výber bol odôvodnení práve potrebou investícií do infraštruktúry, vrátane dopravnej.

Preto som presvedčený, že by nemal byť žiadny problém využiť aj peniaze obce na výstavbu OK Vajnorská. Ak teda pravda tie zvýšené DzN, označované ako stavebná daň neminula všetky v minulom období na výplaty vyššieho poštu zamestnancov úradu (vrátane SÚ obce) a aj množstvo zbytočných projektov, ako konštatoval unreal v Anonymke.

To bol aj môj predpoklad pri voľbe krokov okolo ZŠ s MŠ a aj OK Vajnorská, že v konečnom dôsledku keď na to príde, tak riešenie sa môže nájsť. A aj teraz verím, že sa nájde, ale fakt ma už hnevá, že ako občan a aj vlatnák nehnuteľností, čiže vlastne ako spoločník v obci, s.r.o. musím zabíjať toľko času presviedčaním a argumentáciou o niečom, čo by malo byť zrejmé.

Komentár osoby Martin Michalík o Máj 26, 2015 na 5:06pm

p. Sládeček . Ďakujem za vyčerpávajúce vysvetlenie problematiky okolo OK. Až teraz sa po tomto objasnení ukazujú súvislosti, na ktoré už pár mesiacov aspoň čiastočne zorientovaní občania v tušení teraz potvrdených informácií apelovali, poukazovali a pýtali sa .

Ak obec deklaruje výstavbu školy ako svoj najstrategickejší projekt a tento je v priamej súvislosti s okružnou križovatkou pre zabezpečenie prístupu do školy, ale hlavne podmienky úspešnej kolaudácie, tak potom je záhadou, prečo sa v uvedenej veci obec vôbec neangažuje a informácie sú / boli nulové. Predsa sa nedá očakávať, že túto investíciu bude realizovať súkromná spoločnosť .  Vôbec nechápem prečo sa o tomto nehovorí a nehľadajú sa riešenia nie len v rovine urýchlenia legislatívnych procesov / zatiaľ je celý proces na pleciach MCST/, ale ani v hľadaní finančného krytia a spolufinancovania. Buď je to ďalšie veľké pochybenie alebo nejaké riešenie je pripravené a nik o ňom nevie.

Vôbec nerozumiem, ako je toto možné, že nikoho z kompetentných / okrem MCST / netrápi čo bude ďalej, kto to zaplatí, koľko to bude a koho stáť???

Všetci sa tvária, že tento problém je v pohode vyriešený a keď položím otázku vyzerám ako blázon , že na čo sa pýtam.....

Z uvedeného blogu je jasné, že v tejto fáze sa reálne nik okrem MCST neprihlásil k financovaniu a ani inak nevyriešil a neparticipoval na OK. Nie je jasná ani výška nákladov...

Skutočne si kompetentní myslia, že takto a s týmto prístupom sa rieši najstrategickejšia investičná akcia Obce v hodnote 1,3 mil. Eur ?

Všetci deklarujú, že chcú aby škola stála a fungovala. A tí čo to nechcú, sa to neovážia povedať. Ale z napísaného a iných zverejnených a dostupných informácií vyplýva len jedno:

Vlastná obec ako keby si sama svojim prístupom sabotovala svoj projekt. Táto nekompetentnosť je tak do očí bijúca, že sa to zdá neuveriteľné. Ak sa radikálne nezmení postoj zodpovedných, tak nepomôže ani sebelepšia deklarovaná snaha starostu ani kohokoľvek, aj keby sa rozkrájal. Ak toto skutočne nikomu neprekáža, tak mne áno.

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby