CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

PRÁVNA ANALÝZA „MAGÁLOVHO IHRISKA“ A – AKO RÝCHLO POSTAVIŤ ŠKOLU

Plním slovo a predkladám čitateľom z Chorvátskeho Grobu právnu analýzu sporu obce a lobistickej skupiny občanov s miestnym podnikateľom – úspešným chovateľom koní a uznávaným akademikom doc. PhDr. Slavomírom Magálom, CSc., mim. prof. A aby som nezostal len na polceste – prinášam aj riešenie, ktoré je reálne a relatívne rýchle.

Pripomeňme si, že problém eskalovala skupina lobistov bratislavského developera v súčinnosti so zastupujúcou starostkou, keď nezákonne vtrhli na prenajatý pozemok (lebo obecný majetok je počas prenájmu v súkromnom užívaní, zo zákona teda súkromný) a domáhali sa niečoho, čo nemá oporu v zákone. Pritom sa odvolávali na údajne platnú výpoveď nájomnej zmluvy.

Výpoveď je však absolútne neplatná! Hneď z dvoch dôvodov. Podľa neformálnej analýzy troch renomovaných právnych kancelárií mala obec právo zmluvu vypovedať najskôr k 17. augustu 2011, ak sa domnievala, že protistrana nesplnila dohodnuté podmienky. V skutočnosti obec výpoveď doručila už 15. októbra 2010, teda takmer o rok skôr. Tento postup je arbitrárne (svojvoľné) konanie obce a zakladá, okrem iného, nárok na náhradu škody, spôsobenú nesprávnym úradným postupom.

Ak by obec aj dala zákonnú výpoveď z nájmu, potom je tu ešte § 676, ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak nájomca do 30 dní od vypovedania nájmu nepodá návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde (Na súde! Ergo, nie svojpomocné vypratávanie!), tak nájomný vzťah pokračuje podľa pôvodnej zmluvy! Obec nezákonne ukončila nájom k 15. októbru 2010 a doteraz nedala na súd návrh na vypratanie! Na veci by nič nezmenila ani prípadná dohoda zmluvných strán, že citovaný paragraf nebudú rešpektovať. Platí totiž vyššia právna norma, a tou je zákon.

Nájomca má nájom na dobu určitú – na 30 rokov s opciou ďalších 5 rokov. Prenajímateľ je viazaný povinnosťami, ktoré nenaplnil a prakticky znemožnil nájomcovi splniť všetky dohodnuté podmienky. A nájomca časť dohodnutých podmienok skutočne splnil.

Pekná blamáž! Obci hrozia sankcie, náhrada škody a aktérom – počínajúc zmrzlinárom a končiac nekompetentnou zastupujúcou starostkou – dokonca aj možnosť trestnoprávnych dôsledkov. V prípade verejného činiteľa môže dôjsť dokonca k súbehu trestných činov s hornou hranicou do 12 rokov.

Je na poškodenom ako sa k veci postaví.

Okrem toho obec doteraz užíva súkromný pozemok poškodeného, na ktorom vybudovala z eurofondov chodník. Ale – na základe neplatnej zmluvy! Inými slovami, s veľkou pravdepodobnosťou došlo k subvenčnému podvodu, pretože obec použila peniaze na vybudovanie stavby na majetkovo nevysporiadanom pozemku. (Mám k dispozícii všetky zmluvy.) Dôsledky si domyslite.

K uzneseniu obecného zastupiteľstva z 25. augusta:

Ide o zmätočné uznesenie, ktoré nemá žiaden dosah na to či sa škola na ihrisku postaví alebo nie. Obec reálne najbližších 25 rokov pozemok nevlastní. Ak sa predsa len podujme nájomnú zmluvu vypovedať, hrozí jej dlhoročný súdny spor, nemalé náklady na právnikov a neistý výsledok. Najmä, keď vezmeme do úvahy, že protistrana dnes disponuje nárokom na náhradu škody.

Podotýkam, že akýkoľvek právny rozklad zmluvného vzťahu medzi obcou a TJ Elán nezakladá žiadne nároky, o ktoré sa rozhodnutie stavať školu môže oprieť. Nanajvýš odpovie len na otázku, či má zmysel súdiť sa. Vždy rozhoduje súd! Bezohľadu na to, čo si myslí cukrár, developer alebo zastupujúca starostka.

Mohol by som ďalej význam uznesenia a nezmysel, ktorý vyrobili poslanci, rozoberať napríklad z hľadiska procesu územno-právneho konania (je to na mesiace, nie na 40 dní), pripomienok dotknutých osôb a podobne. Vždy to však skončí pri dlhotrvajúcich sporoch. Ak neberiem do úvahy, že pozemok je v susedstve prírodnej rezervácie, že je problém s dopravou, že pre deti má nebezpečný prístup z hlavnej cesty, že... jednoducho, poslanci rozhodovali živelne – ako keď by som sa ja pustil podľa obrázku robiť kremeše...

Napriek tomu má obec tromfy v rukách! Škola môže stáť už na budúci školský rok a – bez dotácií resp. oveľa výhodnejšie ako si kto doteraz dokázal pomyslieť.

Riešenie sa volá PROMCEN!

Jednoduchá vec – stačí schváliť zmenu územného plánu pre bývalý areál TJ Elán HŠM Čierna Voda, ktorý majú dnes vo vlastníctve súkromné subjekty. (Podotýkam po pokútnom niekoľkonásobnom prevode pozemkov z obce na súkromné osoby.)

Obec čaká (ak už sa tak nestalo) rozhodovanie o tom, že na týchto pozemkoch sa môže postaviť obchodno-spoločenský komplex s asi 1 500 bytmi. Ďalšia záťaž a semenište problémov. Preto treba výstavbu podmieniť tým, že investori najskôr a čo najrýchlejšie postavia školu a až potom môžu stavať čokoľvek iné! A obec môže poskytnúť dotáciu z peňazí, ktoré má vyčlenené na školu. Za tejto situácie si môže minister peniaze aj nechať J

Príklad z praxe: v mestečku na Považí – v Starej Turej mali problém. V centre mesta stál roky zdevastovaný treťotriedny hotel v štýle socialistického realizmu a vedľa neho veeeľké parkovisko. Prázdny pozemok v centre mesta. Raz prišla Billa a povedala, že pozemok kúpi. Primátor povedal, dobre chlapci, ale pod podmienkou, že tu vybudujete z toho starého nový hotel. Odvtedy je v centre St. Turej Billa i nový štvorhviezdičkový hotel...

POSLANCI,  OBECNÁ ŠKOLA JE VO VAŠICH RUKÁCH A HLAVÁCH, NIE VŠAK V JALOVÝCH SPOROCH!

P.S.:

K ohlasom „dotknutých“ osôb preventívne dodávam: keby som sa pri riešení vážneho zdravotného problému mal rozhodovať podľa názoru chirurga alebo afrického šamana, tak toho šamana by som ani neoslovil... Povedal som overené fakty, na reakcie šamanov nebudem reagovať. Pretože – psi brechajú a karavána ide ďalej...

Počet zobrazení: 724

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o August 28, 2014 na 12:44am

Vážený pán Tinka

Vy na tom musíte byť strašne zle, keď ste nútený sa dať na takúto špinavú robotu!

Vy, ktorý verejne pred kamerami so záznamom pre TASR tvrdíte, že Vám ide iba o pravdu, staviate všetky svoje tvrdenia na fámach, nepravdách až lžiach. Ale nevadí, veď poznáte to staré biblické, že kto akou zbraňou bojuje, takou aj zhynie.

Ale aby som nebol nekonkrétny, tak krátko k tým Vašim tvrdeniam, založeným na fámach, nepravdách až lžiach. A pekne postupne, aby v tom mal každý prehľad.

1.

Ak ste mysleli tým lobistom mňa ako bratislavského developera, tak Vás musím opätovne upozorniť, že nie som bratislavský developer, ale majiteľ firmy so sídlom v Bratislave, ktorá sa od svojho vzniku 15.5. 1995 zaoberala podnikaním v oblasti telekomunikácií, neskôr komplexnejšie v rámci segmentu IT. Pozemky v Ch. Grobe som získal v roku 2007 cez uplatnenie záložného práva a až do roku 2012 som ich zbavoval buriny, ktoré na ne zasial Majiteľ Vášho Diaľkového Ovládania (ďalej ako ďalšia populárna skratka "MVDO"), ktorý už má asi pomaly z toho množstva diaľkových ovládaní zmätok - bude vysvetlené neskôr.

2.

Akcia s ihriskom nemá so mnou nič spoločné. Keď som sa o nej dozvedel z internetových a potom aj z mediálnych správ, tak som od toho dokonca v rámci komunikácie o riešení školy na pozemkoch MCST, a.s. (Projekt PROMCEN), tak som do toho pani starostku dokonca odhováral, že na to nemá pozadie a že jej zrejme jej vlastný ľudia v tomto boji nepodržia chrbát, čo sa aj potvrdilo.

Verte mi, že keby si nechala starostka poradiť a keby som sa do toho ja naozaj zastaral, tak by ste nemusel vykonávať túto špinavú robotu ani Vy a ani ďalší najatí diskutéri.

Spýtajte sa MVDO, aký darček dostal k 60 narodeninám.

3.

K Vašim vyjadreniam ohľadne platnosti zmluvy alebo protiprávnosti postupu obce Ch. Grob sa zatiaľ  nebudem vyjadrovať kompexne, pretože na rozdiel od Vás, ja neuplatňujem pri formulácii svojich stanovísk fámy, nepravdy alebo dokonca lži, ale vychádzam vždy aspoň z minimálneho základu relevantných podkladov a overených faktov pre urobenie si úsudku o veci.

Preto som v stredu 27.8. 2014 požiadal obce Ch. Grob podľa infozákona o zverejnenie a priebežné zverejňovanie všetkých podkladov k tejto kauze, ktoré bude mať k dispozícii tá vybratá nezávislá právna kancelária, aby som si nechal ja alebo ak to bude chcieť, tak aby si to nechal urobiť aj niekto iný (napr. tí občianski aktivisti za využitie dotácie na školu, ktorých označujete na FB obce Ch. Grob ako organizovanú skupinu podľa trestného zákona.

Inak veľmi ma pobavila poznámka o subvenčnom podvode s dotáciami na chodník. To sa majiteľovi otočilo Vaše diaľkové ovládanie na neho a je teda zrejme univerzálne účinné na všetkých bezcharakterných ľudí?

4.

Našťastie sa v tej kauze nebude rozhodovať ani podľa cukrára (prepáčte pán Ševčík), ani podľa mňa (už som si prepáčil), ani podľa  zastupujúcej starostky, ale ani podľa diaľkovo ovládaného človeka s určením na špinavú prácu a ani podľa MVDO. Naozaj rozhodne nejaký príslušný orgán, ale bude to rýchlejšie, než si myslíte.

5.

Pán Tinka.

Tromfy v rukách v súvislosti s Projektom PROMCEN nemá v rukách len obec, ale vlastník pozemkov v rámci tohto projektu má v rukách minimálne toľko isto tromfov, ak nie aktuálne viac s ohľadom na nasledovné skutočnosti:

5.1.  Ak Vám to MVDO nepovedal (zrejme preto, lebo on to asi stále podľa vyjadrení  pre TA-3 nepochopil a mylne sa domnieva, že stále platia nejaké rozhodnutia vedenia Hydinárskeho štátneho majetku, š.p. spred novembra 1989), tak už je vlastnícke právo Ústavou SR chránené a to jedným z najvyšších stupňov ochrany.

5.2.  S ohľadom na podaný kvalifikovaný návrh na predbežné prerokovanie náhrady škody za konanie ďalších, tiež občas diaľkovo ovládaných jedincov, ktorí sú naviac v súčasnej dobe zaslepení hnevom až zlobou.

5.3.  S ohľadom na to, že sa 6 rokov práce nepodarilo pretaviť do ZaD ÚPN-O pre Projekt PROMCEN, tak tie pozemky využijeme podľa aktuálne platného ÚPN-O a ak to bude potrebné, tak budeme aj súdnou cestou trvať na tom, že aj ostatní žiadatelia zmien ÚPN-O v rámci pripravovaných veľkých ZaD ÚPN-O celej obce Ch. Grob s pozemkami nad 5 000 m2 si musia pekne nechať urobiť Urbanistickú štúdiu. Na akúkoľvek diskrimináciu sú dnes citliví všetci demokrati a najmä náš nový prezident. Ale to Vám asi už MVDO tiež stihol prezradiť a možno preto ste taký odvážny

6.

Jediné pán Tinka, na čom sa s Vami zhodnem, je nešťastne pre obec a aj pre poslancov z Ch. Grobu sformulované uznesenie o kontajnerovej škole, ktoré si "zariadil" MVDO, len každý z nás vychádza z iných faktov.

6.1.   Ja predpokladám, že je nezmysel na akože kapitalistickom Slovensku predpokladať, že sa niečo podľa socialistických zákonov podarí ohľadne zmeny ÚPN-O zrealizovať v lehote 40 dní (inak je zaujímavé, že nikto sa statočného Janka (podľa nick Beata) nespýtal na tých 40 dní, teda nespýtala sa ho najmä pani z MŠ SR vo vzťahu na to, dokedy podržia peniaze pre Ch. Grob). A to aj keby tej veci všetci dotknutí a zainteresovaní pomáhali.

6.2.  Vy už teraz viete, že MVDO sa bude odvolávať, sťažovať, inak povedané "škodiť, škodiť, škodiť".

7.

Pán Tinka.

Vo vzťahu k bývalému jazdecko-hospodárskemu areálu (lebo taký bol jeho pôvodný oficiálny názov) robili pokútnosti iba dve osoby a tými sú Slavomír Magál (v tomto príspevku vystupujúci ako MVDO) a jeho partner Jozef Čambal. Je na to právoplatné rozhodnutie OS BA III. a aj KS BA, resp. sú vlastne také rozhodnutia dve, lebo aj spory boli dva. Dozviete sa o nich v prvej reakcii na základe odmietnutia výzvy na férovku.

8.

Pán Tinka

8.1.   Obec nikdy o výstavbe 1 500 bytového komplexu nerozhodovala, ale posudzovala UŠ pre Projekt PROMCEN, ktorý mal tých bytov výrazne menej (asi 4 - 5 krát) a aj z nich bolo asi 30 pre učiteľov a iný personál ZŠ a MŠ.

8.2.  Obec už o výstavbe tohto komplexu rozhodovať ani nebude, pretože väčšia časť bude využitá na pôvodný účel, teda podnikateľské aktivity. Škola tam síce môže byť, ale iba vtedy, ak MCST, a.s. dostane od štátu alebo od samosprávy za tie pozemky aspoň približne takú cenu, akú pýta od nás štát v tejto lokalite za pozemky SPF pre scelenie našich pozemkov. Vtedy môže byť stiahnutá aj žaloba/návrh na prerokovanie náhrady škody.

8.3.  K obdobe Vašej úvahy o navrhovanom výpaľníctve obce som sa už vyjadril v prípade obdobnej úvahy bývalého starostu Marynčáka (viď tu http://chorvatania.sk/profiles/blogs/aj-ostatn-maj-prehodnoti-svoj-...). Keďže máte rád právne analýzy (hoci som si nie istý, či im aj rozumiete alebo Vám ich musí vysvetľovať MVDO), tak Vám musí byť zrejmé, že na základe takto spísaného odôvodnenia bude rozpracované podanie na Ústavný súd SR, ktorý musí akýkoľvek obdobný čo i len návrh zákona zamietnuť ako protiústavný.

.

No a na záver už iba konštatovanie k Vašim "vyjadreniam" na FB obce Ch. Grob pán Tinka.

9.

Ste v rovnakej pozícii, ako bol kedysi Jozef Čambal. Tiež robil za MVDO špinavú robotu a tiež som mu najskôr nerozumel a potom, keď u mňa v kancelárii plakal (neviem, či úprimne), ale následne poslal na kolegu a priateľa pani Viochnovú na koni, som s ním prestal mať zľutovanie. A nebudem ho mať ani s Vami pán Tinka! Prehráte na celej čiare a budem maž ďalší problém, z ktorého sa budete vyhrabávať.

Nie preto, že niečo proti Vám mám. Bude to len a len z toho istého dôvodu, aký tvrdíte že máte Vy.

Je to boj na pravdu alebo na Slovensku presnejšie za pravdu! Akurát Vy pán Tinka v tomto prípade ani len netušíte, čo to pravda je! Podľahli ste úvahe, ktorej už podľahli mnohí ľudia v tejto krajine, a to je úvaha na princípe, že kto by už neveril Doc. PhDr. CSc., mim. prof.

Ja Vám k tomu pridám inú nie úvahu, ale konaním dotyčnej osoby za posledných minimálne 7 rokov, ktoré som kedysi charakterizoval parafrázovaním vety V. Mečiara, že to čo Je Magál schopný urobiť, to väčšina jeho protivníkov nie je schopná ani vymyslieť!

Karavána práv občanov z obce Ch. Grob naozaj ide ďalej, len už začína byť jedno, ako tie psy brešú.

Majte pekný predĺžený víkend aj s MVDO.

Toto bolo moje posledné vyjadrenie na človeka, ktorý od iných vyžaduje posadenie sa diskutéra na FB zoči - voči, pričom svojimi vyjadreniami obhajuje MVDO, ktorý presne takú istú výzvu odo mňa odmietol.

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby