CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Na rokovaní OcZ dňa 25.8. 2014 bolo prijaté uznesenie č. 82/2014, ktoré v bode 5. obsahovalo aj podmienku, resp. požiadavku OcZ, aby zástupkyňa starostu obce poslancom OcZ v písomnej forme predložila právnu analýzu nezávislej advokátskej kancelárie, ktorej predmetom bude posúdenie, či realizácii projektu podľa bodu A. tohto uznesenia nebránia oprávnené nároky iných subjektov.

Vyžiadal som si na základe zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám od obce Ch. Grob podklady k tomu, o aké "oprávnené nároky iných subjektov", resp. ktorých konkrétnych "iných subjektov" ide.

Dostal som viacero podkladov, ktoré sa všetky týkajú vzťahu subjektov TJ Elán Čierna Voda (dnes GC Elán a tesne predtým TJ Družba už nie z Čiernej Vody a už nie pod vedením pána Čambala, ale z Bobrova a pod vedením pána Dušana Lubasa).

Čo ma zaujalo ako prvé, je podobnosť "tvrdení" právneho zástupcu GC Elán pána Mgr. Poláka, ktorý v písomnom stanovisku obci Ch. Grob (viď obsah tohto súboru GC_Elan-OChG-300714.PDF) ku platnosti nájomnej zmluvy na ihrisko na Čiernej Vode okrem iného tvrdí, že TJ Elán nebola doručená výpoveď nájomnej zmluvy a aj preto teda táto nájomná zmluva naďalej trvá. 

Medzi podkladmi bola aj kópia výpovede predmetnej nájomnej zmluvy z 13.10. 2010, ktorej obsahom bola aj kópia doručenky, potvrdzujúca prevzatie doporučenej zásielky 15.10. 2010 nejakým splnomocnencom TJ Elán  - viď obsah tohto súboru OChG-TJElan-vypoved-13102010.PDF.

Ak by sa tieto "tvrdenia" o nedoručení výpovede alebo o nedoručení iných dôležitých dokladov zakladali na objektívne presnom popise skutočnosti, tak potom bolo ľuďom z občianskeho združenia TJ Elán (dnes GC Elán) ublížené a ich záujmy boli poškodené.

Po viacerých útokoch na moju osobu od rôznych Magálovych "trollov" v Anonymke alebo predtým na FB stránke Obec Ch. Grob teraz neviem, či toto je "udavačská kravina" alebo je to konštatovanie/opis faktov, súvisiacich s verejným záujmom obyvateľov obce Ch. Grob.

Počet zobrazení: 202

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby