CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

So železnou pravidelnosťou ma vždy, keď ide o riešenie nejakého sporu s účasťou pánov Slavomír Magál a/alebo Jozef Čambal (pričom mojej osoby Štefan Sládeček sa to ani nemusí priamo dotýkať), sa v sekcii Anonymka a kedysi aj na FB stránke Obec Ch. Grob začnú objavovať príspevky rôznych prívržencov spomínaných pánov.

Nebolo tomu inak ani teraz, keď sa "rozhorel" konflikt medzi obcou Ch. Grob a neoprávnenými užívateľmi lokality okolo futbalového ihriska na Čiernej Vode, za ktorý som vraj tiež zodpovedný a "nahuckal" som starostku na to, aby vypratala ihrisko. Zbytočne som vysvetľoval, zbytočne som predkladal dôkazy, že tomu tak nie je, skupina Magálových "trollov" ma postupne označila za grafomana, užitočného idiota, človeka, čo impotentne bedáka a vystrekuje jedovaté sliny, obecný fašista a grafoman, čiernovodský Zoro pomstiteľ, resp. podľa najaktuálnejších označení som tiež špinavý udavač, ktorý potrebuje na www.chorvatania.sk exhibovať svoje črevné výlevy a udavačské kraviny.

Ešte sa toho zrejme, presnejšie určite objaví dosť aj v ďalších dňoch. Preto si dovolím pre obyvateľov Chorvátskeho Grobu uverejniť scany časti dokumentov, ktoré mám k dispozícii z viacerých súdnych spisov k súdnym sporom, ktorými vyššie menovaní páni maskovali svoje podvodné konanie, zakrývané naviac rôznymi občianskymi združeniam, existujúcimi na podporu telovýchovných činností, ale v podstate v prvom rade slúžiacimi na zvyšovanie majetkového prospechu menovaných pánov.

Preto v záujme toho, aby si tí "trollovia" uvedomili márnosť svojho počínania (ak som vydržal ďalej popisovaný psychologický a aj finančný teror menovaných pánov, tak vydržím aj nejakých "trollov"), uverejním iba časť podkladov od septembra 2008 do apríla 2014, ktoré dokázali tí dvaja páni priamo alebo cez "ovplyvnené" osoby proti mne alebo proti mojej firme "vyprodukovať".

1. 

Takže najskôr zopár pokusov menovaných pánov na "hru na ublížené žalobaby" v súdnom spore na OS Pezinok z pozície predstaviteľov TJ Elán v súdnom spore, do ktorého ma zatiahli v druhej polovici roka 2008 (čo neskôr oľutovali) :

- žalovanie na údajné "mocné skupiny" na mojej strane "Ziadost_o_dohlad_OS_Pezinok.pdf",- resp. oznámenie o zásahu motorizovanej jednotky PZ SR, o ktorej nikde neexistoval žiadny záznam -  "O_zazname_MJ_ORPZ_Senec.pdf.",

- resp. potom "ublížené vykladanie zákona a konania SPF "Informacia_o_status_quo.pdf!.

2.

Ďalej sú to niektoré "hlásenia" zmanipulovaných členov TJ Elán Čierna Voda, ktorým páni Magál a Čambal neposkytli presné a najmä pravdivé informácie o tom, ako to je s "ich areálom" a jeho užívaním:

- "hlásenie" pani Hrdinovej zo Slovenského Grobu "Oznamenie_Hrdinova_OS_Pezinok.pdf",

- "hlásenie" pani Gavorníkovej "Oznamenie_Gavornikova_OS_Petinok.pdf",

- "hlásenie" pani Gavorníkovej "Oznamenie_Polakova_OS_Pezinok.pdf.

3.

Ďalej naozaj iba niektoré z množstva trestných oznámení, ktoré na mňa podával najmä vykonávateľ pán Čambal, ale aj pán Magál:

- najskôr pán Čambal na zúrivého Sládečka "TO_Cambal_Sladecek_280908.pdf",

- ďalej pán Magál za trestný čin takmer ozbrojený prepad "TO_Magal_Sladecek_Prokuratura_161208.pdf"; v prípade tohto TO dokonca na Okresnej prokuratúre v Pezinku (v tomto oznámení je viacero zaujímavých skutočností, ku ktorým sa možno ešte dôsledne vrátim - je to jednak tvrdenie pána Magála, že jeho TJ Elán celý areál užíva na základe nájomnej zmluvy, ktorá nebola doposiaľ nikým spochybnená, resp tiež otázka je prečo to TO podával práve tam na Okresnú prokuratúru Pezinok a prečo následne prišli na Čiernu Vodu do klubovne vo vlastníctve Agrolipt, s.r.o. preveriť situáciu vrcholoví predstavitelia Okresnej prokuratúry Pezinok, OR PZ Pezinok a aj ObV PZ SR Senec, ale nie oznamovateľ - už vtedy nebol schopný prísť "na férovku"),

- ďalej pán Čambal takmer za útok teroristickej skupiny "TO_Cambal_Sladecek_Bosak_161208.pdf",

- ďalej TJ Elán Čierna Voda na Ivana Rýdzeho "TO_TJ_Elan_Ivan_Rydzi_291208.pdf".

4.

A na záver z tých útokov ešte aspoň kúsok z finále zo začiatku roka 2011, keď pán Magál využil 4 poslancov OcZ obce Ch. Grob na nátlak na vtedajšieho starostu (viď "Ziadost_Maryncak_Magal_KSBA.pdf"), ktorý sa celkom nepodaril a preto to ešte skúsili ďalšou "hrou na ublíženú žalobabu" takýmto podaním "Namietka_zaujatosti_KSBA.pdf").

Ak to nebude "Magálovým trollom" stačiť na to, aby pochopili zbytočnosť svojho psychologického snaženia, tak znovu opakujem, že ak to bude potrebné, tak to vydržím ďalších 6rokov.

Počet zobrazení: 464

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby