CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Október 2013 blogové príspevky (15)

Analýza nákladov na MŠ

Počas víkendu mi prišiel mail s dlho očakávanou "druhou" analýzou nákladov na MŠ/školy v našej obci. Poslala mi ho ako členovi, predsedkyňa finančnej komisie. Zdieľam pre všetkých. Analýza predpokladá, že školné bude jednotné - 57 Eur mesačne.

NÁKLADY

A)…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Október 28, 2013 o 5:30pm — 1 komentár

Ako je to so supermarketom COOP JEDNOTA naozaj?

Zase som musel stráviť jeden pekný víkend prípravou reakcie na starostove "nechodenie do roboty" (okrem rôznych "huba-huba" informácií to už aj v anonymke na www.chorvatania.sk vrabce čvirikajú) alebo presnejšie "ničnerobenie" v niektorých zásadných otázkach.

No a práve tá veta v anonymke o tom, že starosta chodí na úrad iba podpisovať to, čo mu pripravia iní a predloží pán Matula (píšem ako som čítal) ma primäla k tomu, aby som…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 28, 2013 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Starosta na výzvu nereagoval a nič nevysvetlil.

V závere môjho článku "Zákon o petičnom práve bol porušený, ale iba trošku :)"  som vyzval takmer abdikovaného starostu k tomu, "…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 27, 2013 o 2:00pm — Žiadne komentáre

Zákon o petičnom práve bol porušený, ale iba trošku :)

Dňa 15.8. 2013 som na tomto webe umiestnil článok s názvom "Ďalší podnet na prokuratúru." Bola to krátka informácia o tom, že s ohľadom na nevybavenie petície za zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov zo strany obce bol na Okresnú prokuratúru Bratislava III. podaný podnet na prešetrenie postupu orgánov obce Ch.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 22, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Iba fakty pán Matula, žiadne vyhrážanie sa - dokončenie!

Táto druhá časť príspevku "Iba fakty pán Matula, žiadne vyhrážanie sa!"  mala pôvodne byť iba jeho krátkym dokončením, obsahujúcim scan jedného list NDS, a.s. k návrhom MCST, a.s. na legalizáciu Triblavinskej cesty (toto je ten súbor:…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 21, 2013 o 5:20pm — Žiadne komentáre

Iba fakty pán Matula, žiadne vyhrážanie sa!

V tomto príspevku iba stručne uvediem aktuálne informácie o vývoji vo všetkých záležitostiach verejného života v obci, ktorých sa týkajú otázky pána Gajdoša na FB obce Ch. Grob z pondelka 21.10. 2013 o cca 13:00 hod.

V nedeľu 20.10. 2013 som posielal výzvu na poslancov OcZ obce Ch. Grob, ktorej text je Mail_vyzva_20102013.PDF. K tejto výzve bolo pripojených…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 21, 2013 o 1:51pm — Žiadne komentáre

Ako je to so školou, škôlkou, či divadlom? Starosta "nie je presný"!

Už som ani nechcel okolo konania starostu obce Ch. Grob a jeho takmer abdikácie strácať čas publikovaním mojich názorov, resp. už dlhšiu dobu skôr presvedčení o jeho konaní a ani som veľmi nechcel otravovať ľudí tu na www.chorvatania.sk.   Iba som chcel vyčkať na reakciu poslancov do 26.10. 2013 na dve posledné výzvy, aby som si zorganizoval ďalší čas a aj ďalšie kroky.Preto som ani neinformoval o poslednom pokuse MCST,…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 18, 2013 o 3:00pm — 3 komentáre(-ov)

Informácie o nákladoch na MŠ v obci Ch. Grob.

Pred nejakým časom bola na facebook-u vedená diskusia o nákladovej analýze pre určenie výšky poplatkov na deti v MŠ, ktorých prevádzka spadá pod OÚ obce Ch. Grob.

Keďže záver diskusie bol taký, že tá analýza nebola zverejnená, resp. nebola zverejnená informácia o tom, kde sa dajú tieto údaje nájsť, tak som za MCST, a.s. požiadal obec Ch. Grob o poskytnutie požadovaných informácií podľa zákona č. 211/200 Z.z. o slobodnom prístupe o informáciách.

Z OÚ obce Ch. Grob nám bol…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 17, 2013 o 11:18pm — Žiadne komentáre

Cui bono? Druhá časť dôkazov.

Toto je pokračovanie príspevku "Cui bono? Prvá časť dôkazov.", pretože sa s ohľadom na limitovanie počtu scanov alebo ich rozsahu v rámci jedného článku nezmestili všetky dôkazy o údajnom konaní za chrbtom starostu obce do jedného príspevku.

*****

c)

Preto som termín stretnutia dňa 9.10. 2013 o 10:00 hod. v priestoroch spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 13, 2013 o 4:00pm — 3 komentáre(-ov)

Cui bono? Prvá časť dôkazov.

Alebo komu naozaj toto všetko prospeje?

Bol som v ostatných hodinách konfrontovaný z viacerých strán s otázkami, resp. konštatovaniami typu, že čo to bolo za stretnutie, kde sme obišli starostu (myslené ja a pani Jonášová) a že keď nám to nevyšlo, tak prečo útočím na starostu.

Keďže som aj tak nútený pre nejaký špecifický účel pripravovať  reakciu na to stretnutie dňa 9.10. 2013 v spoločnosti AUREX, s.r.o., ktorá je zhotoviteľom Zmien a doplnkov Územného plánu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 13, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Starostom nechce byť, ale ovplyvňovať veci chce.

Keď som sa dnes po 12:00 hod. vrátil zo zbytočného rokovania o postupe ako čo najskôr pripraviť podklady pre Zmeny a doplnky ÚPN pre územie Projektu PROMCEN (ďalej len "ZaD ÚPN pre PROMCEN"), tak som si pri káva prešiel FB obce, kde som si prečítal priamu otázku pána Hudačina k tomu, či sa chystám kandidovať v nasledovných voľbách.

.

Odpoveď je v súčasnej situácii po dnešnom rokovaní za účasti 9 ľudí aj s účasťou zástupkýň obce  veľmi…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 9, 2013 o 3:30pm — Žiadne komentáre

Výzva poslancom. Nalejme si čistejšieho vína! Časť štvrtá.

V tomto príspevku iba stručne uvediem, že som dnes odoslal všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob výzvu na obnovenie konštruktívnych dialógov vo veci odstránenia rozporov pri interpretácii dôležitých stanovísk orgánov a organizácií vo veci riešenia dôležitých verejnoprospešných projektov obce Ch. Grob.

Scan predmetnej výzvy poslancom je v tomto súbore :…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 8, 2013 o 2:49pm — Žiadne komentáre

Nalejme si čistejšieho vína! Časť tretia.

Tretí príspevok v rámci seriálu "Nalejme si čistého vína!" sa bude týkať jednej z možných definícií "finančných záujmových skupín", ktorých neskrývaný nátlak na starostu obce Ch. Grob bol podľa úvodu článku v jednom nemenovanom najčítanejšom denníku zo dňa 4.10. 2013 jedným z dôvodov pre jeho odstúpenie z funkcie.  Druhý dôvod, resp.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 7, 2013 o 11:00am — Žiadne komentáre

Nalejme si čistejšieho vína! Časť druhá.

Druhý príspevok v rámci seriálu "Nalejme si čistejšieho vína!" sa bude týkať dlhodobej "story" okolo Triblavinskej cesty, resp. okolo jej užívania verejnosťou a samozrejme aj jej užívania pre prístup do areálu bývalých Hydinární pri diaľnici D1…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 3, 2013 o 4:30pm — Žiadne komentáre

Nalejme si čistejšieho vína! Časť prvá.

Ako som sa dozvedel od niektorých pozvaných, tak sa dňa 2.10. 2013 uskutočnilo na OÚ obce Ch. Grob stretnutie starostu tejto obce, označené ako správa o stave obce.  Keďže stretnutie sa uskutočnilo iba pre pozvaných a ja som patril medzi tých "údajných" developerov, ktorí pozvaní neboli, tak som mal možnosť stráviť čas efektívnejšie a mohol som dokončiť reakciu na jeden z listov starostu obce vo veci Triblavinskej cesty a zároveň aj list…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Október 3, 2013 o 2:30pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby