CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Keď som sa dnes po 12:00 hod. vrátil zo zbytočného rokovania o postupe ako čo najskôr pripraviť podklady pre Zmeny a doplnky ÚPN pre územie Projektu PROMCEN (ďalej len "ZaD ÚPN pre PROMCEN"), tak som si pri káva prešiel FB obce, kde som si prečítal priamu otázku pána Hudačina k tomu, či sa chystám kandidovať v nasledovných voľbách.

.

Odpoveď je v súčasnej situácii po dnešnom rokovaní za účasti 9 ľudí aj s účasťou zástupkýň obce  veľmi jednoduchá:

Aj keď som nad kandidatúrou na riešiteľa toho, čo napáchal súčasný starosta a jeho poradcovia v ostatných mesiacoch na základe niektorých návrhov od obyvateľov reálne uvažoval, tak za súčasnej situácie je moje stanovisko nasledovné:

NIE, UŽ SA KANDIDOVAŤ NECHYSTÁM.

Prozaické dôvody sú uvedené ďalej v tomto článku, ktorý odporúčam prečítať celý či už teraz alebo neskôr, keď sa budú diať, resp. napĺňať nejaké avizované kroky.

"Spravodajské" dôvody sú vystihnuté v názve tohto článku a vo vyjadrení, že ak obyvateľom chutí to, čo im varil starosta a jeho poradcovia takmer tri roky, tak nech si to aj zjedia.

Odpoveď bola jednoduchá, ale jej odôvodnenie musí byť trošku dlhšie (veď ma poznáte), pretože tie takmer tri roky sa nedajú zhrnúť do jednej politologickej "floskuly".

Preto začnem od podstaty tejto otázky a pripomeniem všetkým niektoré súvisiace skutočnosti, aby všetko moje konanie nevyznievalo ako moja prvoplánová snaha stať sa starostom alebo poslancom v zastupiteľstve Obce ch. Grob.
.
Keďže súčasný starosta od začiatku vykonávania svojej funkcie vyzýval obyvateľov na zastupiteľstve na predkladanie návrhov ako vyriešiť pálčivé problémy obce, tak sme mu ich predkladali (dôkazy sú na www.chorvatania.sk v mojich blogoch - napr.  "Keby som bol starostom" , alebo ešte predtým  "Môže" , alebo ešte predtým  "Ako je to s centrom Čiernej Vody?" , alebo ešte predtým "Katastrofálny stav kanalizácie, čo s tým?" , resp. v zhrnutom súbornom návrhu riešení v nedávnom článku "Petícia za zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov bola podaná." .

Aj napriek tomu, že som väčšinou iba reagoval na výzvy starostu a pri čakaní na posun v riešení centrálnej zóny Čiernej Vody som sa snažil pomôcť, dočkal som sa iba urážok od každého návštevníka stránky www.ciernavoda.info (všetky tam ešte z toho obdobia "svietia"). Neskôr po naštartovaní facebook-u obce pod správou pána Matulu sa už ten počet urážlivých vyjadrení na moju stranu znížil najskôr na každého druhého návštevníka a aktuálne zrejme pod vplyvom mojich častých príspevkov to už kleslo na niekoľko percent, možno malý počet desiatok percent.
Okrem okrajového využitia niektorých mnou poskytnutých informácií sa už z tej mojej snahy  nezrealizovalo nič.
.
Súčasný starosta taktiež v podstate od začiatku vykonávania svojej funkcie na zastupiteľstvách a aj na minimálne dvoch verejných prerokovaniach problémov obce (minimálne dvakrát téma zmeny a doplnky ÚPN pre Projekt PROMCEN v záujme zámeny pozemkov pre školu v roku 2012, minimálne dvakrát problematika Triblavinskej cesty) verejne opakoval vyjadrenia, že si to rád s niekým vymení a so mnou si to dokonca chcel vymeniť aj za pozíciu manažovania realizácie Projektu PROMCEN  Tak som od nejakej doby pár mesiacov dozadu začal aj zvažovať, že by som do toho za určitých okolností aj išiel a funkciu starostu by som zobral, a to prípadne aj na dobu iba do vyriešenia najvážnejších záležitostí, resp. problémov, resp. do konania riadnych volieb. K tomu smerovali aj niektoré moje výzvy, ktoré obec (presnejšie pán Matula) permanentne interpretoval iba ako akési interpelácie (po dnešku ešte pridávam od "nejakej" spoločnosti). Viď tiež stránku obce a jej časť "Odpovede na interpelácie."
.
Povedal som si, že minimálne v prípade centra Čiernej Vody (ktorého koncepciu som u projektanta objednal už v septembri 2007) a ak naozaj obec tú základnú školu potrebuje (stále to všetci tvrdia) a ja už som kvôli tomu absolvoval aj komunikáciu s Ministerstvom školstva SR a aj s Úradom vlády SR pri riešení problému s peniazmi, resp. s Ministerstvom dopravy a výstavby SR, resp. s SPF aj problematiku zmien a doplnkov ÚPN, resp. podmienky zámeny pozemkov, tak po stratených 5, resp. minimálne 3 a 1/2 roku stratím ešte jeden a 1/2 roka a do riadnych volieb tú ponuku starostu prijmem, ak ju znovu na zastupiteľstve zopakuje.
.
Už tú ponuku starosta nezopakoval, ale rovno odstúpil, takže by som sa tým mohol vážne začať zaoberať. A priznám sa, že by som si to aj vedel predstaviť vrátane konkrétnych krokov, resp. riešeniami, ktoré by sa dali relatívne rýchlo pre zlepšenie situácie zrealizovať.
.
Po dnešnom rokovaní k problematike zmien a doplnkov ÚPN pre Projekt PROMCEN, ktoré som spoločne s mojim realitným partnerom zorganizoval u zhotoviteľa zmien a doplnkov celého ÚPN-O na základe tejto zápisnice OU_zapisnica_12_9_13.PDF, sa však budem riadiť odporučeniami môjho realitného partnera, aby som skončil s filantropiou, pretože predstavitelia obce Chorvátsky Grob nemajú o skorú výstavbu školy a škôlky na pozemkoch MCST, a.s. záujem a aby som získal naspäť svoje peniaze predajom pozemkov v takom stave a pre taký budúci účel ich využitia, v akom sa nachádzajú podľa súčasného územného plánu obce. Teda na účeli poľnohospodárskeho areálu, resp. obdobných podnikateľských aktivít (moja poznámka, resp. upresnenie podľa platného ÚPN-O).

.

Po tuším desiatom pokuse od ukončenia Memoranda o porozumení a spolupráci pohnúť sa ďalej so zámenou pozemkov pre školu (ktoré by obec následne dostala bezodplatne od SPF), pri ktorom som pracne v priebehu cca 2 týždňov termínovo skoordinoval celkom 9 zástupcov celkom 6 subjektov, ktorý skončil v podstate na začiatku stretnutia, keď zástupkyne obce Ch. Grob hneď v úvode skonštatovali, že na základe odporučenia Ing. arch. Zelinu, ktorý vidí problémy v tom, že by takýto postup cez malé ZaD ÚPN pre PROMCEN  "napádali nejakí nebezpeční susedia, prípadne nejaký Urbár" , nemá obec záujem pracovať na ZaD ÚPN pre PROMCEN, je však moje rozhodnutie v súvislosti s kandidovaním na riešiteľa toho, čo napáchal súčasný starosta a jeho poradcovia skôr nasledovné:

1.

Prijmem ponuku môjho realitného partnera a poverím ho tým, aby našiel čo najvýhodnejších kupcov na pozemky v centrálnej časti Čiernej Vody pre súčasný stav územného plánu obce Ch. Grob s určitými klauzulami pre prípadné budúce využitie doteraz vypracovaných podkladov.

2.

Budem ďalej postupovať vo veci verejnoprospešných záujmov obce tak, ako mi to viackrát radil starosta obce, aby si každý riešil svoje záujmy a podľa svojho postupu. Ako prvý krok bude oznámenie spracovateľov ZaD ÚPN-O pre celé k.ú. obce Ch. Grob, aby zodpovedajúco zmenil návrh požiadavky na ZaD ÚPN-O, vymedzeného Projektom PROMCEN.

3.

Poverím právnikov intenzívne pokračovať na dokončení žalôb o náhradu škody a aj na ochranu vlastníckych práv MCST, a.s. v tejto centrálnej časti Čiernej Vody a aj na Triblavine.

4.

Nebudem sa ďalej angažovať v žiadnej rozvojovej a/alebo podpornej aktivite v obci Chorvátsky Grob a nebudem ďalej svoje iné aktivity a/alebo konania obmedzovať so zohľadnením potrieb tejto obce či už teraz alebo v budúcnosti.

5.

Okrem krokov, ktoré sú zdokumentované v tomto článku  "Výzva poslancom. Nalejme si čistejšieho vína! Časť štvrtá."  podniknem ďalšie kroky podľa odporúčaní mojich právnych zástupcov k tomu, aby som jednak očistil svoje meno a aj meno svojej firmy z čo i len tieňa podozrenia vo vzťahu k trestnému oznámeniu starostu obce z vydierania jeho osoby a zároveň aj pre vypátranie toho, či a kto sa mu vyhrážal. K tomu poskytnem vyšetrovateľom akúkoľvek potrebnú súčinnosť, k čomu som obdobne ako v prípade konania jednej štátnej teroristickej skupiny podnikol potrebné opatrenia uložením súvisiacich podkladov na viacerých miestach a u viacerých ľudí. V tomto prípade už nebudem brať ohľad ani na to, aké konzekvencie z tohto postupu vyplynú pre osoby, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom do konania starostu obce Ch. Grob zainteresované.

.

Toto moje rozhodnutie môže zmeniť už iba reálna zmena konania predstaviteľov obce a konkrétne a skoré písomné rozhodnutie Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob, z ktorého bude vyplývať nasledovné :

a)

že reálne a v reálnom čase chcú predstavitelia obce základnú a materskú školu na doteraz uvažovaných pozemkoch MCST, a.s. v centrálnej zóne časti Čierna Voda ako súčasť rekonštrukcie školy v starej časti obce a vrátane stanoviska k spolupráci so športovým centrom pre ľadový hokej a loptový šport,

b)

že má obec Ch. Grob záujem spolupracovať s MCST, a.s. pri využití jej parcely č. 1680/16 pri využití Triblavinskej cesty na dopravný prístup z Čiernej Vody na Starú seneckú cestu, resp. neskôr na pripravované diaľničné stavby.

Žiadny iný návrh a/alebo postup už pre mňa nie je akceptovateľný, pretože za súčasného vedenia sa nedodržujú už ani písomné dohody, o mailových a/alebo ústnych stanoviskách už ani nehovorím.

.

Namiesto reálnej práce na riešení problémov sa vedenie obce koncentruje na šírenie hrôzostrašných správ o stave obce, ktoré nič neriešia, ale naopak iba komplikujú život a aj tak zlú jesennú náladu obyvateľom, resp. zvyšujú aj averziu zástupcov rôznych úradov voči Obecnému úradu Ch. Grob.

.

Niekomu to tak zrejme vyhovuje, aby sa táto obec ocitla v totálnom chaose, ktorý môže prerásť aj do fyzických útokov medzi obyvateľmi, keď si niekto začne vysvetľovať veci takpovediac skratkovite.

.

Ako hovorila moja stará profesorka nemčiny na strednej škole "Nechcem prstom ukázať komu".

Počet zobrazení: 352

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2021   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby