CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Petícia za verejné zhromaždenie obyvateľov bola podaná.

Chcem touto cestou informovať obyvateľov obce Chorvátsky Grob o podaní Petície podľa § 1 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a podľa čl. 27 Ústavy SR za čo najskoršie zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov podľa § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za účelom vyriešenia dôležitých záležitostí života obce jej obyvateľmi.

Text podanej petície je tu: Peticia-ziadost_27062013.PDF a text jej prílohy "Dôvodová správa a návrhy opatrení" je tu :  Dovodova_sprava_27062013.PDF

Pre informáciu verejnosti prezentujem taktiež jednoduchý výpočet možného vývoja príjmov obce a jej "úverovej angažovanosti" vo vzťahu k riešeniu výstavby školy a škôlky, ktorý môže poslúžiť ako základ pre posudzovanie "možností" obce pri riešení problému s nedostatkom školských a predškolských priestorov v Chorvátskom Grobe. Tento jednoduchý materiál je tu : Naklady_na_ZS_a_MS.PDF

Dôležitou súčasťou podkladov, ktoré je potrebné brať v prípade posudzovania Petície do úvahy, je taktiež obsah listu MCST, a.s. č. MCST/OChG-18725806, ktorým bol starosta obce Ch. Grob oslovený so žiadosťou o prerokovanie nároku na náhradu škody podľa Zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a ďalších dotknutých zákonov SR vo výške minimálne 350.000,0 EUR. Scan tohto listu je tu : MCST_OChG-1872506.PDF

O vývoji v tejto petície budú jej iniciátori verejnosť operatívne informovať.

Počet zobrazení: 463

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby