CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Pôvodne som to neplánoval, ale niektoré aktuálne udalosti a najmä informácii o reportáži z hlavných správ dňa 20.7. 2013 v jednej slovenskej provinčnej TV ma prinútili prehodnotiť môj názor a uverejniť informáciu o podaní podnetu na Okresnú prokuratúru Pezinok vo veci preverenia zákonnosti rozhodnutia Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob č. 29/2013 z rokovania dňa 9.5. 2013.

Listom MCST_OChG-1951907.pdf bola do podateľne OÚ obce Ch. Grob ako príloha predmetného listu doručená kópia podania MCST, a.s. na Okresnú prokuratúru Pezinok ako podnet podľa §31 a nasl. zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre na podanie protestu prokurátora podľa §26 toho istého zákona proti opatreniam obce Chorvátsky Grob.

Samotné podanie na Okresnú prokuratúru Pezinok je vo viacerých častiach (kvôli veľkosti súborov) v nasledovných súboroch : OPPK_OChG_21807_1-2.PDF,  ďalej OPPK_OChG_21807_3-6.PDF, ďalej OPPK_OChG_21807_7-10.PDF, ďalej OPPK_OChG_21807_11-14.PDF.

Ďalšie súvisiace informácie budú prezentované priebežne.

Počet zobrazení: 422

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby