CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Výzva poslancom. Nalejme si čistejšieho vína! Časť štvrtá.

V tomto príspevku iba stručne uvediem, že som dnes odoslal všetkým poslancom Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob výzvu na obnovenie konštruktívnych dialógov vo veci odstránenia rozporov pri interpretácii dôležitých stanovísk orgánov a organizácií vo veci riešenia dôležitých verejnoprospešných projektov obce Ch. Grob.

Scan predmetnej výzvy poslancom je v tomto súbore : Mail_s_vyzvou_poslancom_081013.PDF.

V texte výzvy je spomínané podanie MCST, a.s. na Odbor kriminálnej polície KR PZ Bratislava vo veci trestného oznámenia starostu obce Ch. Grob Ing. Marynčáka na neznámeho páchateľa, ktorého scan je v tomto súbore : MCST_KRPZ_OKP_30710.PDF.

Súčasťou podania MCST, a.s. na OKP KR PZ Bratislava je ako jeho príloha č. 1. aj obsah článku "Nalejme si čistého vína! Časť tretia.",  v ktorom ja osobne za MCST, a.s. reagujem na príliš zovšeobecnené a preto aj podľa mňa špekulatívne "obvinenie" všetkých developerov a/alebo neúspešných realizátorov stavebných zámerov v Chorvátskom Grobe z neprimeraného nátlaku a predkladám aj niektoré dôkazy o tom, že starosta obce už nejaké obdobné postupy sám v minulosti vykonával, resp. absolvoval.

Ďalšou súčasťou podania MCST, a.s. na OKP KR PZ Bratislava je pre vysvetlenie vývoja v obci Ch. Grob ako príloha č. 2. predmetného konania aj kópia 5 rokov starého listu/podnetu MCST_KRPZ_OKP_30710_pril_2.PDF  na iný útvar KR PZ Bratislava. Táto kópia podnetu z roku 2008 dokumentuje schopnosti niektorých obyvateľov obce Ch. Grob, prostredníctvom ktorých sú tieto niektoré osoby spôsobilé "rozpracovať nátlakové procesy" v ľubovoľnej forme a so zapojením ktorejkoľvek zložky "spoločenskej štruktúry" súčasného štátoprávneho usporiadania Slovenska.

Verím, že všetky moje kroky vrátane výzvy na poslancov k obnoveniu konštruktívnych dialógov pri riešení problémov v obci Ch. Grob pomôžu eliminovať narastajúcu nevraživosť v tejto obci v podstate už každého voči každému. Pretože každý niekam, resp. ku niekomu patrí a každý môže mať pocit, že on patrí k tým správnym. Z toho potom vyplýva, že všetci ostatní sú nesprávni, čo iste uznáte nie je úplne šťastný a už vôbec nie presný záver.

Počet zobrazení: 298

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby