CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Toto slovo je odpoveďou na otázku z môjho ostatného príspevku či sa môže stav dopravy z Čiernej Vody do BA zlepšiť.

V utorok 29.3. 2011 som bol ako predstaviteľ subjektu, dotknutého pripravovaným rozširovaním diaľnice z Trnavy do Bratislavy, vyzvaný ku pracovnému stretnutiu projektantmi tejto pre lokalitu Čierna Voda mimoriadne dôležitej investičnej akcie. Dôvodom je to, že MCST, a.s. vlastní pozemky na Triblavine, ktoré sa v podstate dotýkajú súčasnej diaľnice a teda pre rozširovanie musí táto spoločnosť ako vlastník predať alebo vymeniť časť pozemkov, aby mohla byť diaľnica rozšírená.

Počas stretnutia som sa dozvedel podrobnosti o pripravovanom riešení, ktoré v pôvodnej verzii, resp. prvoplánovo zodpovedalo nie veľmi priaznivému vývoju, popísanému starostom v správe "Doprava a D1" na web stránke obce Chorvátsky Grob. 

Zároveň som sa ale dozvedel, že najmä a v prvom rade na základe iniciatívy starostu obce Marynčáka boli vykonané také zmeny do pripravovanej projektovej dokumentácie, ktoré spoločne s ďalšou potrebnou iniciatívou v postupe pri realizácii projektu rozširovania diaľnice a doriešením vlastníctva a spravovania Triblavinskej cesty od Čiernej Vody až po starú Seneckú cestu vrátane dočasného zachovania mosta ponad diaľnicu.

Táto moja návšteva bola nečakaná, aj keď som v najbližších dňoch plánoval osloviť kompetentné osoby z NDS vo veci konkrétnych pripravovaných predstáv o rozširovaní diaľnice, pretože akákoľvek verzia pripravovaného riešenia sa spoločnosti MCST, a.s. dotýka.

Preto je pre mňa osobne popri pozitívnom zistení o aktívnom prístupe starostu Marynčáka pri vylepšovaní budúcnosti dopravy z Čiernej Vody do Bratislavy a späť dôležité taktiež to, že zmena k lepšiemu v riešení stavu dopravného napojenia lokality Čierna Voda a aj Čierna Voda - Triblavina, spočívajúca vo využití Triblavinskej cesty, sa v podstate stotožňuje s návrhom, ktorý iniciatívne predložila skupina občanov na verejnom zhromaždení obyvateľov obce Chorvátsky Grob dňa 3.10. 2010 a opätovne som ho dal do pozornosti v tom predchádzajúcom príspevku Môže sa stav dopravy z Čiernej vody do BA zlepšiť?

Počet zobrazení: 188

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby Štefan Sládeček o Marec 30, 2011 na 11:57am

Áno, viaczdrojové využívanie a aj posudzovanie informácií je základ pre aspoň akú takú objektívnosť prijatého záveru. Ja osobne s tým problém nemám a aj moje vyjadrenia sú dôkazom toho, že ho v podstate dlhodobo uplatňujem vo väčšine svojich konaní.

Je však škoda času a aj množstva zbytočných emócií, ktoré museli byť ventilované predtým, než sa viaczdrojový prístup k práci s informáciami začal uplatňovať aj na strane vedenia obce.

Je tiež na škodu veci, že museli byťvydané rozhodnutia súdu na to, aby sa ten iný zdroj informácií musel brať zo strany vedenia obce vážne.

Urobím však všetko pre to, aby to nebolo na škodu mňa, mojej rodiny a mojich kolegov.

Drobné doplnenie je ešte v anonymke.

 

Komentár osoby AEROwalker o Marec 30, 2011 na 9:03am

Toto ma veľmi teší.

Opäť sa raz ukázalo, aké dôležité sú informácie, ich používanie a viaczdrojový prístup. Dôležité je priznať pozitívne kroky aj druhej strane, čo sa práve teraz udialo. A keďže som bol aj osobne prítomný na stretnutí Marynčák - Sládeček ohľadom oblasti Hlavného dvora na Čiernej Vode, vidím, že cieľ vyzerá byť spoločný, len cesta k nemu je založená na dvoch rozličných pohľadoch. Matematicky vyjadrené: Takmer ako tie dve rovnobežky, pretínajúce sa v nekonečne.

Nám všetkým zostáva veriť, že nekonečno to nebude ;-)

© 2022   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby