CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Február 2011 blogové príspevky (19)

O čo komu ide?

V nedeľu pred obedom som sa v sekcii „Anonymka“ dozvedel, že starosta obce uverejnil na stránke obce www.chorvatskygrob.sk rekapituláciu aktivít vedenia obce v materiály, označovanom ak „Týždeň 21-26.2. z pohľadu starostu".

Zverejnený materiál obsahuje popis naozaj veľkého množstva vykonaných…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 28, 2011 o 11:30pm — Žiadne komentáre

List pani Pechovej

Vážená pani riaditeľka Pechová.

        

 

 

                    Moje vyjadrenie k Vaším menežérskym schopnostiam som sa vyjadroval vždy verejne a vtedy keď bola reč o našej základnej škole. Oficiálne a pred Vami som svoj názor spolu s druhým členom školskej rady pánom poslancom Tureničom vyjadril verejne pri Vašej voľbe za riaditeľku školy. Obidvaja sme boli proti Vášmu zvoleniu, s odôvodnením že na to nemáte. Pani riaditeľka nikdy som nepochyboval o Vašich…

Pokračovať

Pridané osobou Lubo Žiak dňa Február 27, 2011 o 9:30pm — 1 komentár

Končí sekcia Starosta odpovedá

Po necelých dvoch týždňoch od vytvorenia sekcie Starosta odpovedá sa starosta rozhodol, že so zverejňovaním častí svojej e-mailovej komunikácie končí. Oznámil mi to na stretnutí v pondelok 21.02.2011. Podľa jeho vyjadrenia to platí pre všetky súkromné servery monitorujúce dianie v obci. Viac o spustení sekcie si môžete prečítať v blogu…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 26, 2011 o 11:30pm — 1 komentár

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.5.

V rámci série mojich príspevkov, týkajúcich sa mojich reakcií na otázky starostu obce z druhej tzv. diskusnej časti rokovania zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 ohľadne poradenia a/alebo predloženia nejakého riešenia situácie s alarmujúcim stavom technickej infraštruktúry na Čiernej Vode, ktoré mi bola položené v rámci jeho reakcií na niektoré z mojich diskusných príspevkov počas druhej, tzv. diskusnej časti rokovania verejného zastupiteľstva, predkladám verejnosti ďalšiu zo žiadostí spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 25, 2011 o 10:05pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.4.

Reakcie niektorých „demokraticky“ zmýšľajúcich a už aj „demokraticky“ konajúcich obyvateľov Čiernej Vody ma nútia publikovať na tomto serveri všetky ďalšie príspevky iba pod mojim menom a zároveň ma ten istý dôvod núti jednoznačne deklarovať, že je to moje slobodné rozhodnutie a nemá žiadnu súvislosť s aktivitou a/alebo verejne deklarovaným názorom žiadnej inej fyzickej osoby. Takéto prehlásenie bude uvedené v úvodnej časti alebo niekde na vhodnejšom mieste každého príspevku, ktorý bude mať…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 24, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Vyjadrenie riaditeľky ZŠ s MŠ k príspevku Ľ. Žiaka na obecnom zastupiteľstve 17.2.2011

Za posledných 6 rokov som si na adresu mojich manažérskych schopností vypočula od bývalého zástupcu starostu Ing. Žiaka, väčšinou v mojej neprítomnosti, veľa invektív. Vždy som to "predýchala", pretože práve on zastupoval zriaďovateľa školy a bol "zodpovedný" za rozvoj školstva v obci.

Avšak výroky na poslednom zastupiteľstve 17.2.2011 ma naštartovali k akejsi rekapitulácii pre ľudí neznalých problematiku školy v Grobe  a zároveň mojej osoby.

    V júli 2002 pri mojom nástupe…

Pokračovať

Pridané osobou Marcela Pechová dňa Február 23, 2011 o 2:00pm — 1 komentár

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.3.

V rámci môjho príspevku "Diskusná časť zastupiteľstva - reakcia č. 1." k verejnej výzve starostu pre MCST, a.s. na stretnutie som publikoval aj list MCST, a.s. obsahujúci avízo o zverejnení dvoch problematík, ktoré neboli aj napriek písomnej žiadosti nemalého počtu občanov zaradené do programu rokovania obecného zastupiteľstva.  Informácie o prvej z týchto žiadostí som už uverejnil…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 22, 2011 o 12:19am — Žiadne komentáre

Oficiálna komunikácia obce je netransparentná

Na obecnej stránke je niekoľko dní zverejnená neoverená zápisnica z posledného obecného zastupiteľstva (17.02.2011), ktorá obsahuje chyby a neúplné informácie.Podľa vyjadrenia účastníkov schôdze a po zhliadnutí videa zo schôdze je jasné, že vo zverejnenej  zápisnici je v bode 6 (starosta predložil návrh na zástupcu starostu obce Chorvátsky Grob poslanca Ivana Skaloša) nesprávne uvedené, že poslanci v… Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 21, 2011 o 12:00pm — Žiadne komentáre

Videozáznam z rokovania obecného zastupiteľstva zo dňa 17.02.2011

Minulý týždeň som nahral schôdzu Obecného zastupiteľstva, ktorá bola dosť dlhá a preto aj spracovanie trvalo dlhšie ako obvykle (a vynorili sa aj technické problémy).
Keďže som na schôdzu meškal, záznam začína až bodom 5.1 - Členovia komisií (konkrétne Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok)
Video som bez nejakého dôkladného strihania…
Pokračovať

Pridané osobou Jan Sunavec dňa Február 20, 2011 o 10:30pm — Žiadne komentáre

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č.2.

V prvej časti reakcie, uverejnenej k priebehu diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 na www.chorvatania.sk, som prezentoval informácie o verejnej výzve zo strany starostu, adresovanej MCST, a.s. ako vlastníkovi nehnuteľností, nachádzajúcich sa na mieste bývalého areálu HŠM, š.p. a bývalého jazdecko-hospodárskeho areálu. V rámci tohto príspevku bol uverejnený aj list MCST, a.s., obsahujúci aj avízo o zverejnení dvoch…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 20, 2011 o 6:00pm — Žiadne komentáre

Obecná web stránka pozvoľna naberá na informačnej hodnote

Viacero susedov v Anonymke konštatovalo, že obec nezverejňovaním zmlúv a faktúr od 01.01.2011 nedodržuje zákon. Mali pravdu. V stredu 16.02.2011 pribudla na stránke obecného úradu nová položka menu: Zmluvy, faktúry a objednávky. Tým sa pretraktovaný nedostatok odstraňuje. Pracovníci (ako autor je uvedený "sekretariát") v súlade so zákonom č. 211/2000 naskenovali dokumenty a vystavili…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 20, 2011 o 4:00am — 3 komentáre(-ov)

Diskusná časť zastupiteľstva – reakcia č. 1.

V rámci diskusnej časti rokovania obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011 bolo zo strany starostu a poslancov obce ústne prezentovaných veľa konkrétností jednak k oficiálne zverejneným 9 bodom programu tejto časti rokovania zastupiteľstva, ale aj k otázkam prítomných občanov v rámci diskusie, a to vždy vtedy, keď ju starosta umožnil.

V rámci jednej z diskusných výmen medzi mnou a starostom obce, ktorú nebudem v tejto reakcii č.1. popisovať celú, ale budem sa jej venovať v jednej z…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 10:58pm — Žiadne komentáre

Kone sú v Chorvátskom Grobe už 30 rokov.

Aj takouto replikou zareagovala poslankyňa Masácová na jeden z malého množstva diskusných príspevkov spomedzi „nezvykle veľkého množstva zúčastnených obyvateľov“ (bez niekoľkých nesmelých zástupcov developerov a bez troch zatiaľ iba vlastníkov nehnuteľností, ktorým je úpornou snahou niektorých obyvateľov Ch. Grobu bránené stať sa tiež obyvateľmi Ch. Grobu).

V prvom momente som si povedal, že na túto repliku zareagujem, lebo podľa mňa nesúvisela s diskusným príspevkom dotknutého…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 3:40pm — Žiadne komentáre

Kefalín tam nebol.

Kde? No na rokovaní obecného zastupiteľstva dňa 17.2. 2011.

Pretože inak by sme už mali v „Anonymke“ k dispozícii vo forme výstižného glosovania aspoň nejaký dôkaz toho, že sa uskutočnila aj druhá , tzv. „diskusná“ časť rokovania zastupiteľstva, kde dostali priestor aj niektorí prítomní neposlanci a nestarostovia. Teda tí, ktorí sa dokázali presadiť cez verbálne náznaky neopodstatnenosti akýchkoľvek prerušení jednoliateho prúdu negatívnych informácií o katastrofálnom stave…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 19, 2011 o 12:30am — Žiadne komentáre

Odpoveď a "odpoveď".

K napísaniu tohto článku ma vyprovokovalo jednak uverejňovanie reakcií starostu obce Chorvátsky Grob na www.chorvatania.sk a neskôr aj na www.ciernavoda.info na maily od občanov, ale najmä polemika diskutujúcich v sekcii „Anonymka“ na www.chorvatania.sk o filtrovaní starostových reakcií na maily občanov, resp. skôr súvislosť tejto polemiky s tým, že okrem reakcií starostu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Február 14, 2011 o 4:36pm — Žiadne komentáre

Zoznámte sa s novým prednostom obecného úradu

Včera som sa dozvedel, že už bol vybratý (a dokonca aj nastúpil do práce) nový prednosta nášho obecného úradu. Neuvedomujúc si, že vo štvrtok sú nestránkové dni (neznášam nestránkové dni), márne som stískal kľučku na bráne OU. Našťastie zvonček na sekretariát mi pomohol dostať sa dnu.Neformálna debata s novým prednostom priniesla poznanie, že sme "ob-ulicu" susedia a že sme sa dokonca aj niekedy v živote…
Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 11, 2011 o 2:08pm — Žiadne komentáre

Starosta zverejňuje odpovede na otázky občanov

Po mojich predchádzajúcich diskusiách so starostom a ponukách na pomoc mi včera starosta zavolal a po krátkej diskusii sme sa dohodli, že na stránkach chorvatania.sk budem zverejňovať časti starostovej e-mailovej komunikácie s občanmi. Pribudla tak sekcia Starosta odpovedá. Tam nájdete v chronologickom poradí (najnovšie navrchu) výňatky zo starostových e-mailov. Mená osôb ani…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 10, 2011 o 10:00am — Žiadne komentáre

Januárový rekord v návštevnosti servera - viac ako 1100 jedinečných návštevníkov!

Nový rok 2011 začali chorvatania.sk vo veľkom štýle - rekordným počtom jedinečných návštevníkov v doterajšej existencii stránky - 1143 ľudí. Najlepším skokanom sa stala Anonymka, ktorá zaujala neohroziteľné prvé miesto v počte jedinečných zobrazení.Anonymku som pridal koncom decembra minulého roka na radu suseda. Nebol som veľkým zástancom anonymného pridávania…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 2, 2011 o 9:02pm — Žiadne komentáre

Otvorený list Starostovi Marynčákovi

Vážený pán Starosta.Tento otvorený list píšem s cieľom pomôcť prekonať určitú právnu neistotu, ktorá mohla v našej obci vzniknúť (z dôvodu neexistencie osobitnej komisie určenej na preberanie "Oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov") a s cieľom uistiť obyvateľov obce Chorvátsky Grob, že váš mandát starostu nezanikol a zamedziť tak ďalšiemu šíreniu dezinformácií.…Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Február 1, 2011 o 2:14am — 1 komentár

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby