CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Jún 2013 blogové príspevky (13)

Petícia za verejné zhromaždenie obyvateľov bola podaná.

Chcem touto cestou informovať obyvateľov obce Chorvátsky Grob o podaní Petície podľa § 1 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a podľa čl. 27 Ústavy SR za čo najskoršie zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov podľa § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za účelom vyriešenia dôležitých záležitostí života obce jej obyvateľmi.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 28, 2013 o 12:35pm — Žiadne komentáre

Petícia za verejné zhromaždenie obyvateľov.

Chcem touto cestou informovať obyvateľov obce Chorvátsky Grob o rozhodnutí MCST, a.s. iniciovať spoločne s ďalšími vlastníkmi nehnuteľností v centrálnej zóne Čiernej Vody petíciu podľa § 1 ods. 1 zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve a podľa čl. 27 Ústavy SR za čo najskoršie zvolanie verejného zhromaždenia obyvateľov podľa § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení za účelom vyriešenia dôležitých záležitostí života…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 26, 2013 o 10:31pm — Žiadne komentáre

Čo teraz vlastne riešime?

Takouto otázkou začnem svoj príspevok, pretože sa v tom do určitej miery prestávam zmysluplne orientovať.

1.   Od apríla roku 2010 mala obec Ch. Grob od MCST, a.s. návrh na výstavbu škôlky na pozemkoch, kde je tá škôlka naplánovaná podľa koncepcie z 9.5. 2013 aj teraz. Už vtedy bola škôlka na Pezinskej nevyhovujúca a jej prevádzka bola predlžovaná iba na základe rôznych výnimiek.

2.   Od júla 2011 bolo podpísané Memorandum o spolupráci a porozumení medzi MCST,…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 25, 2013 o 10:30am — Žiadne komentáre

Čo alebo kto je "OBEC" a "ZÁUJEM OBCE".

Týmto príspevkom si zrejme nevylepším vzťahy s niektorými členmi vedenia obce Chorvátsky Grob, ale v záujme práve tých niektorých členov vedenia obce a aj v záujme niektorých naivných, ale zato presvedčených demokratov z radov obyvateľov obce Ch. Grob považujem s ohľadom na blížiace sa kroky MCST, a.s.  za potrebné tento príspevok napísať a aj uverejniť.

Na rokovaní Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob dňa 20.6. 2013 (ďalej len "Rokovanie OcZ 20.6.2013") sa…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 23, 2013 o 5:00pm — Žiadne komentáre

Zrejme naozaj "Bude ako nebolo"

Opäť som použil názov jednej skladby Andreja Šebana pre označenie ďalšieho zo série mojich článkov, vyvolaných priebehom rokovania Obecného zastupiteľstva obce Chorvátsky Grob dňa 20.6. 2013 (ďalej len "Rokovanie OcZ 20.6.2013"), ale aj opätovným vyvolávaním vášní a rozporov medzi vedením obce a vlastníkmi pozemkov, resp. podnikateľmi v obci, vášní medzi poslancami a aj obyvateľmi z tzv. starej časti obce a z časti Čierna Voda.

Sériu článkov začnem uverejnením môjho…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 23, 2013 o 4:00pm — Žiadne komentáre

Pokračovanie kauzy

Ako som vás už informoval, obec s veľkou pravdepodobnosťou v druhom polroku 2012 uhrádzala faktúry za súkromnú firmu (celková hodnota nie je jasná ale asi prekračuje sumu 60 tisíc Eur). Včerajšie rokovanie obecného zastupiteľstva sa venovalo tejto téme v bode Záverečný účet obce. Poslanci požiadali hlavného kontrolóra, aby im postúpil protokol o kontrole, na základe ktorého budú môcť o záverečnom účte obce hlasovať. Jasnejšie v prípade bude po utorku…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Jún 21, 2013 o 3:31pm — Žiadne komentáre

Záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva 20.6.2013

Súbor 1

0:00 - začiatok rokovania, overenie účasti, schválenie programu, overovatelia, kontrola uznesení...

12:20 - VZN o zasadach hospodarenia (začiatok)

Súbor 2

00:00 - VZN o zasadach hospodarenia (pokračovanie)…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Jún 21, 2013 o 8:30am — Žiadne komentáre

Návrh na rokovanie OcZ Ch. Grob - riešenie škôlky a školy.

Dnes o cca 16:20 bola na emailové adresy všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob odoslaná správa s nasledovným obsahom:

Pozdravujem všetkých adresátov tejto správyV pripojených súboroch posielam scan listu MCST, a.s. č. MCST/OChG-1841806-ŠS z  18.6. 2013 a aj scan časti jeho príloh, ktoré zrejme ešte nemala k dispozícii väčšina poslancov OcZ Ch. Grob a ktorých obsah je dôležité poznať pri posudzovaní dosť zásadného obsahu…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 19, 2013 o 4:36pm — Žiadne komentáre

Peniaze na školu a kanalizáciu nie sú, ale obec uhrádzala faktúry, ktoré nemala

Analýza záverečného účtu obce za rok 2012 a faktúr zverejnených obcou na internete ukazuje, že obec s veľkou pravdepodobnosťou uhrádzala faktúry, ktoré uhrádzať nemala. V roku 2012 sme tak zrejme prišli o viac ako 60 tisíc Eur!, ktoré mohli ísť na školu, škôlku, kanalizáciu, či boulderingovú stenu...

Na včerajšom zasadnutí Komisie pre financie a správu majetku som o týchto zisteniach informoval…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Jún 19, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Komu to celé prospelo?

Dňa 4.10. 2012 prijalo Obecné zastupiteľstvo obce Ch. Grob Uznesenie č. 108/2012 OcZ, ktorým bolo schválené ukončenie platnosti Memoranda o  vzájomnom porozumení medzi obcou Chorvátsky Grob a spoločnosťou MCST, a.s. 

Jedným z dôvodov, ktoré boli…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 19, 2013 o 12:00pm — 1 komentár

Naše malé víťazstvo.

Ďakujem všetkým signatárom PETÍCIE ZA RIEŠENIE STAVU OBECNEJ KANALIZÁCIE a všetkým aktivistom, ktorí mi pomáhali so zbieraním podpisov. Cieľ petície - predloženie Návrhu riešenia stavu obecnej kanalizácie do 30.08.2013, síce starosta naplniť odmieta s odôvodnením, že potrebuje dlhšiu lehotu, ale našim víťazstvom je, že starosta poslancom predložil dva dokumenty, ktoré navrhujú postupné riešenie časti problémov kanalizácie. Už nám zostáva len dúfať, že dôjde…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Jún 19, 2013 o 11:33am — Žiadne komentáre

O liste MCST, a.s. na Ministra Čaploviča a o jeho odpovedi.

Spoločnosť MCST, a.s. žiaľ až dnes doručí poslancom Obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob na ich emailové adresy opätovný, už asi desaťkrát dopĺňaný a argumentačne rozširovaný ten istý návrh na čo najskoršiu výstavbu školských (a aktuálne už aj predškolských) priestorov v Chorvátskom Grobe, a to najmä v časti Čierna Voda.

V prvom kroku (spomínaný návrh sa práve dokončuje) predkladám obyvateľom obce obsah listu MCST, a.s., s ktorým sa začiatkom mája obrátila MCST, a.s. na Ministra…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 19, 2013 o 10:56am — Žiadne komentáre

Nájdi rozdiel!

Označením článku názvom zábavky z printových médií, v ktorých mal čitateľ vyhodnotiť rozdiely dvoch fotografií alebo kresieb, som si dovolil označiť aj prvú reakciu na aktuálnu situáciu so školskými a aj s predškolskými priestormi na Čiernej Vode alebo aj s občianskou vybavenosťou v tejto časti obce Chorvátsky Grob.

K takejto reakcii ma vyprovokovali štyri listy, s ktorých obsahom som sa oboznámil v ostatných dňoch, resp. týždňoch.

1.   Prvým je list starostu obce Ch.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Jún 19, 2013 o 10:30am — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby