CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Apríl 2013 blogové príspevky (26)

Je sucho. Obsah kanalizácie opäť vyteká do prírody.

Sneh sa rozpustil pred mesiacom. Už zo tri týždne nepršalo. Jazierka dažďovej vody sa z obecných ulíc vytratili. Voda na poliach opadla. Samé dobré správy. Horšia je, že kanalizácia pri CS7 (predtým Stoka 2) aj dnes vyteká do prírody. 

Na ústnom pojednávaní dňa 26.marca uviedol zástupca prevádzkovateľa vodovdu a kanalizácie, že "následkom topenia snehu nastala kritická situácia. Obec sa vyjadrila,…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 29, 2013 o 9:30pm — 2 komentáre(-ov)

Záznam z verejného prerokovania Triblavinskej cesty 25.04.2013

Prinášam záznam z verejného prerokovania odbornej problematiky Triblavinskej cesty, ktoré sa uskutočnilo 25.4. 2013 o 10:00 hod. v zasadačke Obecného úradu obce Chorvátsky Grob.…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 27, 2013 o 8:00am — Žiadne komentáre

Triblavinská cesta je priechodná aj cez dvor MCST, a.s.

Považujem za potrebné informovať obyvateľov Chorvátskeho Grobu časť Čierna Voda, že spoločnosť MCST, a.s. vykonala potrebné činnosti a zabezpečila opäť priechodnosť Triblavinskej cesty aj na úseku, ktorý nie je cestnou komunikáciou, ale je vedený ako dvor v súkromnom vlastníctve.

Tento postup MCST, a.s. je výsledkom

a)   pozitívneho vyhodnotenia konštruktívneho prístupu zástupcov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnej diaľničnej spoločnosti SR a…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 26, 2013 o 4:43pm — Žiadne komentáre

Obec opäť nedodržiavala zákon. Dobropisy vraj nie je povinná zverejňovať

Všimol som si, že v zozname dodávateľských faktúr, ktoré obec zverejňuje na internete, boli do začiatku apríla 2013 v číselníku vynechané tieto poradové čísla:

1094/2012,     947/2012,     923/2012,     251/2012,          

1075/2012,     935/2012,     922/2012,     250/2012,          

1016/2012,     934/2012,     618/2012,  …

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 24, 2013 o 12:00am — Žiadne komentáre

Rozhodnutie a odvolanie.

Dnes ráno po vybavení nejakých administratívnych povinností a po príchode do firmy som si najskôr pozrel obsah dvoch listov od obce Chorvátsky Grob a potom som popri príprave reakcie na tie dva listy obce koordinoval kompletizáciu potrebného počtu exemplárov listu MCST, a.s. ( o ktorom som písal v článku "Informácie k verejnému prerokovaniu Triblavinskej cesty" ), som bol…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 23, 2013 o 12:08am — Žiadne komentáre

Informácie k verejnému prerokovaniu Triblavinskej cesty.

V nadväznosti na príspevok "Zhrnutie aneb Bude ako nebolo" si iba stručne dovoľujem všetkých obyvateľov obce Chorvátsky Grob informovať o tom, že v priebehu nedele 21.4. 2013 bolo starostovi, prednostovi a aj všetkým poslancom obce Ch. Grob prostredníctvom mailovej správy odoslaný scan listu MCST, a.s. …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 21, 2013 o 8:30pm — Žiadne komentáre

Zhrnutie aneb "Bude ako nebolo".

Vo svojich príspevkoch na blogu na www.chorvatania.sk som sa snažil podrobne popísať všetky kroky MCST, a.s. za ostatné cca tri mesiace, ktoré mali smerovať k čo najskoršej legalizácii Triblavinskej cesty a teda splneniu podmienok pre jej pripojenie na pripravované diaľničné kolektory.

Keďže pre vedenie obce Ch. Grob nebolo dôležité súčasné bezproblémové využívanie Triblavinskej cesty až do doby jej pripojenia na kolektory, musela MCST, a.s.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 21, 2013 o 2:03am — 2 komentáre(-ov)

Rokovanie obce a MCST, a.s. bude (zrejme) 25.4. 2013 o 10:00 hod.

Včera som za MCST, a.s. informoval o reakcii starostu obce Ch. Grob na opakovanú výzvu, ktorú adresovala MCST, a.s. všetkým predstaviteľom obce Ch. Grob.

V období podvečer, resp. večer 18.4. 2013 bola medzi starostom obce a MCST, a.s. vymenená nasledovná mailová komunikácia Mail_MCST_OCHG_1804_sec..pdf, z ktorej vyplýva viacero záležitostí:

1.  …

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 19, 2013 o 9:00am — Žiadne komentáre

Obec, MCST a snáď aj ostatní budú rokovať o TRBC.

Považujem za svoju povinnosť informovať verejnosť o tom, že v otázke ďalšieho využívania Triblavinskej cesty teraz a aj v budúcnosti došlo k posunu v tom smere, že Obec a MCST, a.s. hľadajú termín pre verejné prerokovanie súvisiacej problematiky aj za účasti zástupcov dotknutých orgánov a organizácií.

Potvrdením popisovaného posunu v dianí okolo využívania Triblavinskej cesty je obsah tejto časti komunikácie medzi MCST, a.s. a obcou Chorvátsky Grob…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 18, 2013 o 2:30pm — 1 komentár

Iba pre informáciu.

Zatiaľ iba pre využitie v rámci krátkej informácie pre diskutéra Sofer som pripravil scan krátkej tlačovej správy, ktorú som na základe telefonickej požiadavky vypracoval a poslal na dohodnutú emailovú adresu.

Takže tento súbor Kratka_tlac-sprava_TV_Markiza.pdf obsahuje podľa môjho názoru presne to, čo by mohlo postačovať ako trošku menej stručná odpoveď Soférovi.

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 11:36pm — Žiadne komentáre

Ministerstvo dopravy preverí postup obce - dokončenie.

Toto je dokončenie bodu 3. a aj celého článku "Ministerstvo preverí postup obce".

Mailová správa zo 17.4. 2013 s reakciou MCST, a.s. na výzvu obce Ch. Grob obsahovala taktiež dve prílohy, a to list MCST, a.s. so stanoviskom ku výzve na odstránenie uzavretia cesty aj s opakovanou výzvou na prerokovanie nezrovnalostí :…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 5:30pm — Žiadne komentáre

Ministerstvo dopravy preverí postup obce.

Spoločnosť MCST, a.s. obdržala dňa 16.4. 2013 o 14:54 emailovú správu od prednostu OÚ Ch. Grob pána Matulu, ktorej celý obsah si môžete pozrieť v súbore Vyzva_obec_TRBC_16042013.PDF

Na základe tejto emailovej výzvy obce Ch. Grob spoločnosť MCST, a.s operatívne zareagovala a ešte v ten istý deň pripravila a aj distribuovala nasledovné vyjadrenia, resp.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 17, 2013 o 4:30pm — Žiadne komentáre

Dopravné hranice Chorvátskeho Grobu

Všimnite si prosím, že sú zmenené dopravné hranice obce.

Značka začiatok/koniec obce je na križovatke Monar posunutá za križovatku na smer Slovenský Grob a na ulici Výhon medzi teplým prameňom a starou časťou Chorvátskeho Grobu sú odstránené dopravné značky začiatok a koniec obce.

Zjednodušene povedané - konečne máme správny stav, keď v celej obci, vrátane oblasti Monarských alejí a Triangla platí rýchlosť 50 km/h.

Pridané osobou AEROwalker dňa Apríl 16, 2013 o 2:11pm — Žiadne komentáre

Výzva ku verejnému prerokovaniu situácie na Triblavinskej ceste.

Spoločnosť MCST, a.s. dnes večer mailom a zajtra doručením na OÚ Ch. Grob alebo odoslaním poštou odošle vedeniu obce Ch. Grob a aj poslancom obecného zastupiteľstva obce Ch. Grob výzvu k uskutočneniu verejného prerokovania možných riešení vývoja situácie na Triblavinskej ceste.

Pôjde o výzvu v nasledovnom znení…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Ekologická havária na kanalizácii COPY PASTE

Dnes som sa bol pozrieť na situáciu pri ČS7 opäť. Stav? Kontinuálny únik splaškovej vody do terénu. Dôvod? Čerpadlá sú nefunkčné - nevydávajú žiadny zvuk. Zjednoduším si prácu a použijem tlačítka "CTRL C" a "CTRL V" z môjho príspevku Hrozí nám opäť evakuácia? zo dňa…

Pokračovať

Pridané osobou Ferdinand Kolčák dňa Apríl 15, 2013 o 10:42pm — Žiadne komentáre

Použitie právnych prostriedkov na Triblavinskej ceste

S ohľadom na oznámenie na web stránke obce Ch. Grob v rámci takzvaných bleskových správ spoločnosť MCST, a.s. informuje obyvateľov obce Chorvátsky Grob (najmä časť Čierna Voda) o nasledovných dôležitých skutočnostiach:

1.  Informácia o oznámení vykonania úkonov zo strany MCST, a.s. smerujúcich k nepriechodnosti Triblavinskej cesty.

V súbore…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 3:00pm — Žiadne komentáre

Podrobná informácia o dianí na Triblavinskej ceste.

V tomto súbore Podrobna_informacia_150413.pdf môže nájsť každý návštevník tejto stránky www.chorvatania.sk podrobné informácie o tom, prečo sa dňa 15.4. 2013 diali na Triblavinskej ceste také veci, ako sa diali, resp. možno sa aj dejú a do nejakého času ešte aj možno budú diať.

Scany listov, na ktoré sa aktuálne predkladané vyjadrenie…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 15, 2013 o 2:00am — 2 komentáre(-ov)

"Litánie podľa Sládečka"

Alebo skôr kto môže s nákladiakom na Triblavinskú a kto nie.

Ani som nechcel, ale keďže aj tak musím informovať verejnosť, že o uzavretí TRBC budú informované aj všetky dotknuté zložky, tak využijem príležitosť, pretože je potrebné uviesť veci do pravdivého svetla.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 11:00pm — Žiadne komentáre

Triblavinská cesta bude od 15.4. 2013 uzavretá - dokončenie

V tomto článku je uvedené dokončenie príspevku  "Triblavinský cesty bude od 15.4. 2013 uzavretá", ktorý obsahuje ďalšie prílohy k listu MCST, a.s.…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Triblavinská cesta bude od 15.4. 2013 uzavretá.

V priamej nadväznosti na už pred cca dvomi týždňami avizované opatrenie vlastníka nehnuteľností v rámci bývalého areálu Hydinární na Triblavine považuje spoločnosť MCST, a.s. za svoju povinnosť informovať v predstihu obyvateľov časti Čierna Voda o tom, že od 15.4. 2013 budú vykonané opatrenia, vyplývajúce z usmernení obce Chorvátsky Grob. 

Súčasťou týchto opatrení je taktiež prerušenie priechodnosti Triblavinskej cesty a jej…

Pokračovať

Pridané osobou Štefan Sládeček dňa Apríl 11, 2013 o 1:30pm — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby