CHORVATANIA

Komunita obyvateľov a sympatizantov obce Chorvátsky Grob

Vo svojich príspevkoch na blogu na www.chorvatania.sk som sa snažil podrobne popísať všetky kroky MCST, a.s. za ostatné cca tri mesiace, ktoré mali smerovať k čo najskoršej legalizácii Triblavinskej cesty a teda splneniu podmienok pre jej pripojenie na pripravované diaľničné kolektory.

Keďže pre vedenie obce Ch. Grob nebolo dôležité súčasné bezproblémové využívanie Triblavinskej cesty až do doby jej pripojenia na kolektory, musela MCST, a.s. zvoliť taký postup podľa technických podmienok 03/2004 Usporiadanie cestnej siete, aby bolo možné pri dodržaní podmienok Ivanky pri Dunaji a Chorvátsky Grob legalizovať Triblavinskú cestu. Bolo teda nevyhnutné pripraviť podklady pre žiadosť o usporiadanie Tiblavinskej cesty iba v takom úseku, aby sa nezvýšila premávka z tejto cesty na križovatku s cestou I/61 stará senecká cesta s cestou do Ivanky pri Dunaji.

MCST, a.s. v dostatočnom predstihu upozornila vedenie obce Ch. Grob na riziko v podobe prerušenia priechodnosti Triblavinskej cesty a vyzvala obec listom z 28.3. 2013 na prerokovanie nezrovnalostí v spôsobe interpretácie obsahu oficiálnych podkladov k procedúre legalizácie Triblavinskej cesty. Vedenie obce Ch. Grob však takéto rokovanie odmietlo a tým musel byť odštartovaný postup, ktorého súčasťou je aj dočasné prerušenie priechodnosti Triblavinskej cesty.

Dnes 21.4. 2013 je možné situáciu charakterizovať nasledovne:

  • vedenie obce Ch. Grob neinformovalo verejnosť o návrhoch MCST, a.s. na riešenie ale iba o údajnom oznámení o uzavretí Triblavinskej cesty navyše s dodatkom, že konanie MCST, a.s. je protiprávne,
  • využitie Triblavinskej cesty bolo niekoľko dní nemožné a/alebo značne obmedzené, čo ešte nejaký čas (minimálne do 25.4. 2013) aj bude trvať,
  • dňa 18.4. 2013 starosta obce emailom zareagoval na opakované výzvy MCST, a.s. na verejné prerokovanie problematiky Triblavinskej cesty a jej legalizácie a po výmene názorov s MCST, a.s. bolo dňa 19.4. 2013 potvrdený termín stretnutia na 25.4. 2013 o 13:00 hod. v zasadačke OÚ Ch. Grob,
  • vedenie MCST, a.s. prijalo dňa 18.4. 2013 zásadné rozhodnutie o dotiahnutí svojej snahy o legalizáciu Triblavinskej cesty a teda aj o ukončenie obmedzovania pri využívaní areálu Triblavina, a to za každú cenu pri použití aj krajných, právne prípustných prostriedkov.

O vymedzení rámca pre použitie krajných právnych prostriedkov bude vedenie obce a následne aj verejnosť vždy zodpovedajúcim spôsobom informovaná.

 

Vážení poškodzovatelia majetku a práce MCST, a.s. a ich podporovatelia, ostatní obyvatelia

Riešite dôsledky a neriešite príčiny. Poškodzujete záujmy a aj majetok MCST, a.s., lebo ste nútení krátkodobo znášať dôsledky nesprávneho postupu vedenia obce pri riešení projektov aj vo verejnom záujme. Ide pritom iba o najazdenie väčšieho počtu kilometrov a o nejaký čas navyše. Pričom z môjho uhľa pohľadu by to mohlo byť posudzované ako Váš príspevok na dobrú vec, resp. konečne realizované riešenie legalizácie a aj zachovania Triblavinskej cesty. A to z tých rezerv ušetreného času a peňazí, ktoré ste ušetrili za tie minimálne dva roky, keď som ja musel strácať čakaním na konanie vedenia obce pri zabezpečení splnenia podmienky NDS, a.s. pre riešenie Triblavinskej, aby som sa po dvoch rokoch a po urobení časti súvisiacej práce za obec dozvedel, že prídem o ďalšie peniaze a ešte budem musieť nejaký nedefinovateľný čas čakať.

Prevažnú väčšinu z Vás nezaujímalo, ako vedenie obce zbytočne a bezdôvodne obmedzuje MCST, a.s., jej zamestnancov, spolupracovníkov a samozrejme aj moju rodinu, resp. aj zdravie niektorých jej členov. Ako zbytočne a v podstate aj bezdôvodne obmedzuje aj ďalšie právnické osoby v lokalite Triblavina a aj mnohých individuálnych stavebníkov a aj riešenie dôležitých verejnoprospešných akcií. A nezaujímali Vás ani moje doterajšie vysvetlenia, argumenty a/alebo predložené dôkazy o tom, kto je skutočne za stav s Triblavinskou cestou a aj s inými problémami zodpovedný. Aspoň tak to vyplýva z mnohých názorov z komunitných web stránok.

Preto musí MCST, a.s. použiť už vyššie spomínané krajné právne prostriedky, aby boli demaskovaní pôvodcovia príčin a teda aj zodpovední za ich dôsledky. Verím, resp. som aj presvedčený o dobrom výsledku svojho konania po takomto zásadnom rozhodnutí, ale na Slovensku to môže byť aj inak.

Počet zobrazení: 293

Komentár

Komentáre môžu pridávať iba členovia CHORVATANIA.

Pripojte sa k sieti CHORVATANIA

Komentár osoby tribotechnik o August 28, 2013 na 6:47pm

Pán Sládeček, prestaňte s pokrytectvom. Dnes už každý kto chce vedieť vie, že Vaša starostlivosť  občana, poslanca a podnikateľa  o zlepšenie správy obce  je odplatou  za tom, že terajšie vedenie obce Vám nenahráva do kšeftov s 12 hektármi pozemkov. To ste naozaj chceli v budúcom meste chovať hydinu.

Snazite sa vsetko motat tak, aby ste vy vysli ako ten cisty, pritom sa snazite len nahrabat. Ako developer sa snazite silou mocou vyzerat ako ten pekny a pritom sa len sanzite vsetky svoje problemy hodit na obec a idealne na tom este nieco vyryzovat. ­

Komentár osoby kefalin o Apríl 21, 2013 na 6:24pm

Ja by som ich v tom chvíľu nechal. Myslim, že koniec nite sa dari nájst, ostáva "už len" to rozmotanie...

Evidentne mnohým nechýba odvaha nič-netušiaceho.

© 2020   Created by Štefan Sládeček.   Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby